Anmälan om utflytt

Använd formuläret när du flyttar ut från din bostad.

Fält markerade med röd * är obligatoriska.

Anmäl inflyttning eller uppsägning i god tid, dock minst 15 dagar innan du flyttar in eller ut ur i din nya bostad. Vi kan inte avsluta avtal bakåt i tiden.

Tänk på att om du har skyddade personuppgifter så ska du inte använda våra webbformulär. Kontakta istället vår kundservice via telefon.

När du flyttar från en fastighet med vatten och avlopp, läs av vattenmätaren och lämna mätarställningen senast fem dagar efter överlåtelsen. Läs gärna av tillsammans med den nya ägaren och lämna sedan mätarställningen via telefon eller mejl till Kundservice. I annat fall kommer en mätarställning att beräknas.

Kom ihåg att ange din nya adress för slutfakturan. Månaden efter du flyttat kommer din slutfaktura att skickas ut.

Fastigheten har leverans av * (obligatorisk)
Fastigheten har leverans av

Finns på din faktura från Sandviken Energi

finns på din faktura från Sandviken Energi
Typ av fastighet
Typ av fastighet
Kontaktuppgifter och adress som uppsägningen avser
Kontaktuppgifter och adress som uppsägningen avser


Vi behöver uppgifter om lägenhetsnummer eller föregående innehavare för att kunna behandla din ansökan.

Flyttar du som bor i hyreslägenhet ut i förtid, vill din hyresvärd att du behåller ditt avtal tills ditt hyreskontrakt går ut. Kontakta din hyresvärd för mer information.
Efter mig flyttar följande person in
Adress för slutfaktura
Ange din nya adress. Den skickas månaden efter du har flyttat ut, så ange din nya adress för att minska risken att den kommer bort.
Adress för slutfaktura