Logo

Anmälan om utflytt

Använd formuläret när du flyttar ut från din bostad.

Fält markerade med röd * är obligatoriska.

Anmäl inflyttning eller uppsägning i god tid, dock minst 15 dagar innan du flyttar in eller ut ur i din nya bostad. Vi kan inte avsluta avtal bakåt i tiden.

Tänk på att om du har skyddade personuppgifter så ska du inte använda våra webbformulär. Kontakta istället vår kundservice via telefon.

Kom ihåg att ange din nya adress för slutfakturan. Månaden efter du flyttat kommer din slutfaktura att skickas ut.

Fastigheten har leverans av: * (obligatorisk)
Fastigheten har leverans av:

Finns på din faktura från Sandviken Energi

Finns på din faktura från Sandviken Energi
Typ av fastighet * (obligatorisk)
Typ av fastighet
Kontaktuppgifter och adress som uppsägningen avser
Kontaktuppgifter och adress som uppsägningen avser
Vid uppsägning av lägenhet

ÅÅÅÅ.MM.DD

Anges vid uppsägning av Hyreslägenhet
Efter mig flyttar följande person in
Ange din nya adress. Din slutfaktura skickas ut månaden efter du har flyttat, så ange din nya adress för att minska risken att den kommer bort.


Spamskydd * (obligatorisk)

Senast uppdaterat