Logo

Priser för elnät

Din elnätsavgift består av två delar; en del för abonnemanget och den andra för den rörliga elöverföringen. Vi använder nätavgifterna till att återinvestera i elnätsinfrastrukturen med bland annat drift och underhåll samt förstärkning av elnätet. Den används även till mätning och administration.

Du kan inte välja din elnätsägare, det finns alltid bara en elnätsägare där du bor. Därför kallas elnätsindelningen för ett naturligt monopol där Energimarknads­inspektionen (EI) har ett ansvar för att granska så att elnätsägarna sköter sitt uppdrag och att elnätsavgifterna är skäliga.

Läs gärna mer på Energimarknadsinspektionens hemsida.länk till annan webbplats

70 kW, högspänningsledningar

Aktuella avgifter

  • De flesta lägenheter och villor använder 16-25A som huvudsäkring.
  • 35-63A används ofta av till exempel mindre företag eller gårdar.
  • Stora företag och stora lägenhetshus är oftast 80A och större.
  • 10 och 20 kV används av högspänningskunder som större företag.

Avtalpriser från och med 1 januari 2021

Huvudsäkring 16-25A

Huvudsäkringens storlek

exkl. moms

inkl. moms

16A* LGH

1 025 kr/år

1 281 kr/år

16A

2 255

kr/år

2 819 kr/år

20A

2 800 kr/år

3 500 kr/år

25A

3 486 kr/år

4 358 kr/år


* Den lägre fasta avgiften för 16A mätarsäkring, debiteras för abonnemang i flerbostadshus med minst tre bostadslägenheter dock ej kedjehus, radhus eller liknande sambyggda hus.

Rörlig överföringsavgift tillkommer 21,30 öre/kWh + moms= 26,63 öre/kWh. Myndighets avgift ingår i avgiften med 53,75 kr.

Huvudsäkring 35-63A

Huvudsäkringens storlek

exkl. moms

inkl. moms

35A-63A

4 887 kr/år

6 109 kr/år

Månadseffekttariffer (35-63A)

Månad

exkl. moms

inkl. moms

Januari

83 kr/KW

104 kr

Februari

78 kr/KW

98 kr

Mars

73 kr/KW

91 kr

April

59 kr/KW

74 kr

Maj

55 kr/KW

68 kr

Juni

43 kr/KW

54 kr

Juli

41 kr/KW

51 kr

Augusti

43 kr/KW

54 kr

September

50 kr/KW

62 kr

Oktober

63 kr/KW

78 kr

November

74 kr/KW

93 kr

December

81 kr/KW

102 kr


Avtalspriser från och med 1 januari 2021

80A och större

Effekttariff

Leverensspänning

400V

exkl. moms

inkl. moms

Fast avgift

3 846 kr/år

4 807 kr

Månadsaffektavgift

40 kr/kW

50,30 kr

Överföringsavgift höglasttid

32 öre/kWh

39,94 kr

Överföringsavgift övrig tid

13 öre/kWh

16,27 kr

Överuttag av reaktiv effekt

44 kr/kWh

54,74 kr

Maxuttag kVar av månadseffekt 50%Myndighets avgift ingår i avgiften med 53,75 kr.

10, 20kV

Effekttariff

Leverensspänning

10, 20 kV

exkl. moms

inkl. moms

Fast avgift

12 294 kr/år

15 367 kr/år

Månadseffektavgift

31,96 kr/kW

39,94 kr/kW

Överföringsavgift höglasttid öre/kWh

27,22

34,03 kr

Överföringsavgift

övrig tid öre/kWh

8,28

10,36 kr

Överuttag av reaktiv effekt kr/kWh

43,79

54,74

Maxuttag kVar av månadseffekt 15%Fast avgift

Fast avgift är en kostnad för underhåll av elledningar, förebyggande av strömavbrott, investeringar och mätarhantering.

Elnätsavgiften

Myndighetsavgifterna ingår i den fasta elnätsavgiften och är 53,75 kr exkl. moms.

Elnätsavgiften som du betalar till ditt nätbolag består av en fast del för bland annat underhåll av elledningar, förebyggande av strömavbrott, investeringar och mätarhantering.

Den består också av en rörlig överföringsavgift som ska täcka kostnader för att överföra elen från kraftverk till dig som kund, nätförluster, administration, fakturering och leverantörsbyten med mera.

Energiskatt

Sedan den 1 januari 2018 flyttades energiskatten från din elhandelsfaktura till elnätsfakturan. Energiskatten på el är 35,30 öre/kWh exklusive moms (43,38 öre/kWh inklusive moms).

Anslutningsavgift

Som elnätsföretag i ditt område ansvarar vi för anslutningen av din fastighet/lokal till elnätet.

För detta betalar du en anslutningsavgift (kr) för en största huvudsäkring. Detta gäller även om ert elnätspris är en effekttariff. Om fastigheten senare får ett ökat elbehov och ni behöver välja en ännu större huvudsäkring beräknar vi en ny anslutningsavgift för utökad elanslutning.

För dessa gäller även andra avgifter utöver de allmänna.

Effekttariff

Effekttariffen består av en fast avgift, en månadseffektavgift för den högsta uttagna medeleffekten per timme under varje månad och överföringsavgifter för uttagen energi

Överföringsavgift

Överföringsavgifterna är uppdelade i en avgift under höglasttid
(vardag kl. 06-22 under januari, februari, mars, november och december) och en lägre, avgift under övrig tid.

Reaktiv effekt

I effekttariffen debiteras även reaktiv effekt. Reaktiv effekt kan förklaras som elektrisk effekt som upptar kapacitet i elnätet utan att göra nytta. Det är vanligt att motorer, viss belysning, industriella verksamheter med mera förbrukar reaktiv effekt. Vi tillåter ett fritt uttag av reaktiv effekt upp till 50% av aktiv effekt. Därefter debiteras 28,75 kr/kVar för överuttag av 50%.

Månadseffektavgift

Månadseffekt är den högsta uttagna medeleffekten per timme under månaden. Om energiförbrukningen under en timme är 10 kWh blir medeleffekten den timmen 10 kWh/1 h = 10 kW. Har du en månad med hög medeleffekt en timme blir det en hög månadseffektavgift. Har du däremot en låg medeleffekt varje timme en månad blir det en låg månadseffektavgift.

Exempel på beräkning av månadseffektavgift

Din högsta uttagna medeleffekt per timme under maj månad är 10 kW. Månadseffektavgiften blir då 48 kr/kW för den specifika månaden. Din månadsavgift blir då 10 kW x 48 kr/kW = 480,00 kr.

Effektpriset varierar över året efter belastningen på elnätet. Det för att det är billigare att använda elnätet på sommaren när belastningen på elnätet är lägre än på vintern.

Antalet kWh du förbrukar under månaden påverkar inte kostnaden på fakturan från Sandviken Energi Elnät AB. Din elleverantör kommer att fakturera dig för dina kWh.

Så beräknas månadseffektpriset ut

Månadseffektpriset är framtaget efter en beräkning av en årseffektavgift där man tittat på de två senaste årens uttag av alla kunders sammanslagna effektuttag. Tariffen blir därmed självjusterande, kunden påverkar med sitt uttag hur tariffen för nästkommande år ska se ut. Fakturorna kan komma att variera mellan olika månader beroende på ert effektuttag.

Huvudsäkringen skyddar din elanläggning om något blir fel i den, den begränsar också hur mycket el du kan använda samtidigt. Genom att välja rätt säkringsnivå för dina behov kan du påverka din elnätskostnad.

Det är fortfarande din säkrings storlek som avgör vilken tariff du betalar efter. Har du idag en säkring på 35A, med en god fördelning på faserna, kan du ha möjlighet att säkra ner. Du byter i sådant fall tariff, kontakta en elinstallatör för ytterligare information gällande din fasfördelning och säkringsändring.