Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo

Priser för elnät

Din elnätsavgift består av två delar; en del för abonnemanget och den andra för den rörliga elöverföringen. Vi använder nätavgifterna till att återinvestera i elnätsinfrastrukturen med bland annat drift och underhåll samt förstärkning av elnätet. Den används även till mätning och administration.

Du kan inte välja din elnätsägare, det finns alltid bara en elnätsägare där du bor. Därför kallas elnätsindelningen för ett naturligt monopol där Energimarknads­inspektionen (EI) har ett ansvar för att granska så att elnätsägarna sköter sitt uppdrag och att elnätsavgifterna är skäliga.

Läs gärna mer på Energimarknadsinspektionens hemsida.länk till annan webbplats

70 kW, högspänningsledningar

Aktuella avgifter

  • De flesta lägenheter och villor använder 16-25A som huvudsäkring.
  • 35-63A används ofta av till exempel mindre företag eller gårdar.
  • Stora företag och stora lägenhetshus är oftast 80A och större.
  • 10 och 20 kV avnänds av högspänningskunder som större företag.

Avgifterna gäller från 1 januari 2020 och tills vidare.

16-25A

Huvudsäkring 16-25A

Huvudsäkringens storlek

exkl. moms

inkl. moms

16A* LGH

1 007 kr/år

1 259 kr/år

16A

2 208 kr/år

2 760 kr/år

20A

2 739 kr/år

3 424 kr/år

25A

3 408 kr/år

4 260 kr/år

* Den lägre fasta avgiften för 16A mätarsäkring, debiteras för abonnemang i flerbostadshus med minst tre bostadslägenheter dock ej kedjehus, radhus eller liknande sambyggda hus.

Rörlig överföringsavgift tillkommer 20,78 öre/kWh + moms= 25,98 öre/kWh Myndighets avgift ingår i avgiften med 53,75 kr.

35-63A

Huvudsäkring 35-63A

Huvudsäkringens storlek

exkl. moms

inkl. moms

35A-63A

4 768 kr/år

5 960 kr/år

Månadseffekttariffer

Månad

exkl. moms

inkl. moms

Januari

82 kr/KW

103 kr

Februari

79 kr/KW

98 kr

Mars

77 kr/KW

96 kr

April

59 kr/KW

74 kr

Maj

48 kr/KW

60 kr

Juni

41 kr/KW

51 kr

Juli

37 kr/KW

47 kr

Augusti

40 kr/KW

50 kr

September

49 kr/KW

61 kr

Oktober

61 kr/KW

76 kr

November

76 kr/KW

95 kr

December

77 kr/KW

96 kr

80A och större

Effekttariff

Leverensspänning 400V

exkl. moms

inkl. moms

Fast avgift

3 760 kr/år

4 700 kr

Månadsaffektavgift

39,26 kr/kW

49,08 kr

Överföringsavgift höglasttid

31,18 öre/kWh

38,98 kr

Överföringsavgift övrig tid

12,70 öre/kWh

15,88 kr

Överuttag av reaktiv effekt

45,61 kr/kWh

36,49 kr

Maxuttag kVar av månadseffekt 50%Myndighets avgift ingår i avgiften med 53,75 kr.

10, 20kV

Effekttariff

Leverensspänning 10, 20 kV

exkl. moms

inkl. moms

Fast avgift

12 242 kr/år

15 303 kr

Månadseffektavgift

31,18 kr/kW

38,97 kr

Överföringsavgift höglasttid öre/kWh

26,56

33,20 kr

Överföringsavgift övrig tid öre/kWh

8,08

10,10 kr

Överuttag av reaktiv effekt kr/kWh

45,61

36,49 kr

Maxuttag kVar av månadseffekt 15%Fast avgift

Fast avgift är en kostnad för underhåll av elledningar, förebyggande av strömavbrott, investeringar och mätarhantering.

Elnätsavgiften

Myndighetsavgifterna ingår i den fasta elnätsavgiften och är 57,50 kr exkl. moms.

Elnätsavgiften som du betalar till ditt nätbolag består av en fast del för bland annat underhåll av elledningar, förebyggande av strömavbrott, investeringar och mätarhantering.

Den består också av en rörlig överföringsavgift som ska täcka kostnader för att överföra elen från kraftverk till dig som kund, nätförluster, administration, fakturering och leverantörsbyten med mera.

Energiskatt

Sedan den 1 januari 2018 flyttades energiskatten från din elhandelsfaktura till elnätsfakturan. Energiskatten på el är 35,30 öre/kWh exklusive moms (43,38 öre/kWh inklusive moms).

Anslutningsavgift

Som elnätsföretag i ditt område ansvarar vi för anslutningen av din fastighet/lokal till elnätet.

För detta betalar du en anslutningsavgift (kr) för en största huvudsäkring. Detta gäller även om ert elnätspris är en effekttariff. Om fastigheten senare får ett ökat elbehov och ni behöver välja en ännu större huvudsäkring beräknar vi en ny anslutningsavgift för utökad elanslutning.

För dessa gäller även andra avgifter utöver de allmänna.

Effekttariff

Effekttariffen består av en fast avgift, en månadseffektavgift för den högsta uttagna medeleffekten per timme under varje månad och överföringsavgifter för uttagen energi

Överföringsavgift

Överföringsavgifterna är uppdelade i en avgift under höglasttid
(vardag kl. 06-22 under januari, februari, mars, november och december) och en lägre, avgift under övrig tid.

Reaktiv effekt

I effekttariffen debiteras även reaktiv effekt. Reaktiv effekt kan förklaras som elektrisk effekt som upptar kapacitet i elnätet utan att göra nytta. Det är vanligt att motorer, viss belysning, industriella verksamheter med mera förbrukar reaktiv effekt. Vi tillåter ett fritt uttag av reaktiv effekt upp till 50% av aktiv effekt. Därefter debiteras 28,75 kr/kVar för överuttag av 50%.

Månadseffektavgift

Månadseffekt är den högsta uttagna medeleffekten per timme under månaden. Om energiförbrukningen under en timme är 10 kWh blir medeleffekten den timmen 10 kWh/1 h = 10 kW. Har du en månad med hög medeleffekt en timme blir det en hög månadseffektavgift. Har du däremot en låg medeleffekt varje timme en månad blir det en låg månadseffektavgift.

Exempel på beräkning av månadseffektavgift

Din högsta uttagna medeleffekt per timme under maj månad är 10 kW. Månadseffektavgiften blir då 48 kr/kW för den specifika månaden. Din månadsavgift blir då 10 kW x 48 kr/kW = 480,00 kr.

Effektpriset varierar över året efter belastningen på elnätet. Det för att det är billigare att använda elnätet på sommaren när belastningen på elnätet är lägre än på vintern.

Antalet kWh du förbrukar under månaden påverkar inte kostnaden på fakturan från Sandviken Energi Elnät AB. Din elleverantör kommer att fakturera dig för dina kWh.

Så beräknas månadseffektpriset ut

Månadseffektpriset är framtaget efter en beräkning av en årseffektavgift där man tittat på de två senaste årens uttag av alla kunders sammanslagna effektuttag. Tariffen blir därmed självjusterande, kunden påverkar med sitt uttag hur tariffen för nästkommande år ska se ut. Fakturorna kan komma att variera mellan olika månader beroende på ert effektuttag.

Huvudsäkringen skyddar din elanläggning om något blir fel i den, den begränsar också hur mycket el du kan använda samtidigt. Genom att välja rätt säkringsnivå för dina behov kan du påverka din elnätskostnad.

Det är fortfarande din säkrings storlek som avgör vilken tariff du betalar efter. Har du idag en säkring på 35A, med en god fördelning på faserna, kan du ha möjlighet att säkra ner. Du byter i sådant fall tariff, kontakta en elinstallatör för ytterligare information gällande din fasfördelning och säkringsändring.