Logo

Förnyat elnät i Ista, Österfärnebo

Som ett led i Sandviken Energis arbete för att framtidssäkra elförsörjningen till våra kunder kommer vi under 2024 att reinvestera i vårt elnät i Ista med omnejd (Österfärnebo).

Under 2024 kommer vi förnya och framtidssäkra elnätet i området kring Ista, Österfärnebo. Vi kommer byta ut den befintliga luftburna högspänningslinjen mellan Koversta och Ista samt Koversta och Hamreheden. Vi kommer istället markförlägga kabel vilket ökar driftsäkerheten och gör elnätet tåligare för väder och vind.

Vi har redan grävt ner slang på vissa sträckor, vilket gör att vi inte behöver gräva upp hela sträckan. På vissa sträckor kommer vi därför bara behöva gräva skarvgropar för att skjuta in den nya kabeln.

Detta är en positiv satsning för boende och verksamheter i området, men vi har tänkt på några saker för att inte störa mer än nödvändigt.

Arbeten planeras genomföras dagtid mellan klockan 7-18 i närheten av bebyggelse. Trafiken på Väg 500 (Bärreksvägen) kommer bitvis påverkas mellan Koversta och Ista eller Fermansbo. Där kommer vi behöva stänga av ett körfält bitvis. Vid behov används sensorstyrda trafikljus för att trafiken ska flyta på bra ändå.

Områden som berörs

  • Koversta
  • Tegelbruket
  • Nässja
  • Ista
  • Fermansbo
  • Hamre

Tidplan

Redan i april kommer kommer vi göra platsbesök i området för att kunna bereda och planera arbetet. Enligt vår preliminära tidplan påbörjas grävarbeten i juli/augusti 2024. Arbetet beräknas pågå till årets slut.

Mer information

Mer information kommer uppdateras löpande på projektsidan samt skickas ut till berörda fastighetsägare i området.

Är din fastighet i området ett fritidshus och eller om du av någon annan anledning inte har ett telefonabonnemang knutet till adressen kan du välja att prenumerera på information om fastigheten via den sms-tjänst för servicemeddelanden som vi använder.

Vid frågor och fundering vänligen kontakta kundservice.

Vad händer just nu?

April 2024

Vi är i slutskedet av att upphandla en entreprenör som ska utföra arbetet. Så snart vi har ett avtal skrivet med en entreprenör kommer denne att genomföra platsbesök för att kunna påbörja beredningen och planera utifrån områdets försättningar.

Senast uppdaterat