Logo

Renhållning

Vi på Sandviken Energi Gata tycker att det är viktigt att du som bor i Sandviken och Storvik känner till vem som ansvarar för renhållning och sandning just där du bor.

Gaturenhållningen, vilket ingår i sommarunderhållet, utförs i centrum tre gånger per vecka måndag, onsdag och lördag.

På övriga gator med rännstensbrunnar utförs renhållningen tre gånger varje sommar, utöver sandupptagningen.

På de fåtal gator som är utan rännstensbrunnar utförs renhållningen en gång varje sommar, utöver sandupptagningen.

Gata påbörjar sandupptagningen i centrala Sandviken under vecka 15.

Sandupptagning från gator, gång- och cykelvägar

Det är vi som sköter sandupptagning från gator, gång- och cykelvägar inom vårt väghållningsområde i Sandviken och Storvik. När snön har smält och våren tittar fram kan du hjälpa oss att sopa vid din tomtgräns och samtidigt få hjälp av oss att sopa upp din sand.

Läs om fastighetsägarens ansvar när det gäller renhållning av gångbanor och trottoarer på kommunens hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterat