Logo

Oseriös försäljning och bedrägeri

Ibland förekommer det oseriös försäljning eller annan form av bedrägeri i vårt namn. Kom ihåg att det som låter för bra att vara sant ska du vara aktsam för.

Allt för ofta hör kunder av sig till oss och berättar att de känner sig lurade av elhandelsföretag som säger sig ha ett samarbete med Sandviken Energi eller representera Sandviken Energi.

Har du blivit lurad av ett oseriöst elhandelsföretag?

Här är fem trick som gör att deras säljmetoder inte biter på dig.

Du har massor av rättigheter, vet du vilka?

Väldigt många elhandelsföretag är seriösa aktörer. Vi har som elnätsbolag tyvärr sedan en tid tillbaka fått samtal från kunder som känt sig lurade av försäljare hos oseriösa elhandelsföretag.

Dina rättigheter då? Här listar vi fem stycken att ha koll på.

1. Du får ångra dig

När du handlar på distans eller utanför säljarens affärslokal har du 14 dagars ångerrätt. När du köper en tjänst som ett elavtal räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet. Säljaren ska ge dig information om hur du ångrar köpet innan du ingår avtalet. Om säljaren inte gett dig tillräcklig information förlängs ångerfristen. Tänk på att ångra dig skriftligen och spara en kopia som bevis.

2. Är det inte skriftligt så gäller det inte

Sedan 2018 krävs att konsumenten har accepterat företagets erbjudande om avtal skriftligen, efter att telefonsamtalet har avslutats. Utan den skriftliga accepten är avtalet inte giltigt. Det finns undantag till exempel om du är befintlig kund och förnyar ditt avtal eller tecknar en tilläggsprodukt.

Kravet på skriftlighet omfattar avtal både i pappersform och i elektronisk form, till exempel genom e-post eller sms. Skriftlighetskravet gäller när det är företaget som ringer konsumenten. Om du själv ringt till elhandelsföretaget finns inget krav på skriftlig accept. Läs allt om det. Länk till annan webbplats.

3. Hjälp med tvistlösning var det här

Har du hamnat i tvist med ett elhandelsföretag finns även då hjälp att få.

Allmänna reklamationsnämnden är den statliga myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.
Allmänna reklamationsnämndens webbplats Länk till annan webbplats.

Domstol
Du kan låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol. Men ta först kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende. Detta kan omfattas av din hemförsäkring.
Sveriges Domstolars webbplats Länk till annan webbplats.

4. Det finns en lag som styr dina rättigheter som konsument

Det finns faktiskt en egen ellag och i ellagens kapitel 11 regleras dina rättigheter som konsument.
Konsumentens rättigheter enligt 11 kap Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa hela ellagen Länk till annan webbplats.

5. Du kan få oberoende rådgivning

Det finns flera oberoende instanser som kan hjäpa dig som kund med rådgivning kring el.

Energimyndigheten kan hjälpa dig med energi- och klimatrådgivning.
Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå en byrå för konsumenter som ger dig råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.
Energimarknadsbyråns webbplats Länk till annan webbplats.

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndigheten för elmarknaden. Kontakta dem med dina synpunkter och klagomål på saker som elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.
Energimarknadsinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunala energirådgivare i din kommun ger dig energi- och klimatrådgivning.

Kommunala konsumentvägledare i din kommun ger dig stöd vid klagomål eller om du har råkat i en tvist med ett företag.
www.sandviken.se Länk till annan webbplats.

Elhandelsföretag svartlistas

För första gången nånsin varnar nu statliga Konsumentverkets energimarknadsbyrå kunder för elhandelsföretag.

Här hittar du den svarta listan Länk till annan webbplats.

Oseriös telefonförsäljning

Det finns ett antal mindre operatörer och återförsäljare på marknaden som inte följer vare sig gällande lagar och regler eller de uppföranderegler som branschorganisationen satt upp. I vissa fall utger sig andra bolag för att företräda Sandviken Energi.

Om du upplever en osäkerhet kring ett samtal från oss:

  • be om personens namn och titel.
  • be om att få återkomma och kontakta vår Kundservice för att försäkra dig att samtalet kommer från oss.

Observera att Sandviken Energis verksamheter ibland ringer upp till kund. Är du osäker på om det är vi som kontaktar dig kan du alltid be att få ringa upp vår kundservice och säkerställa avsändaren.

Dörrknackning

Försäljning av el genom dörrknackning kan ofta upplevas oseriös och vilseledande. Vi känner ett ansvar över att skydda dig som konsument mot ojusta försäljningsmetoder.

Ibland får vi information om att vårt varumärke används för att stärka andras försäljningsargument och då vill vi gärna undersöka detta. Hör gärna av dig till kundservice om du blir misstänksam eller om du råkat skriva under ett avtal som du ångrar.

Vår kundservice kan informera dig om dina rättigheter och hjälpa till vid behov, oberoende vem du har som elhandelsföretag.

Phishing

Ibland skickas falska annonser ut per mejl där den bakomliggande aktören har plockat upp och använder sig av din internetleverantörs (ISP, internet service provider) företagsnamn för att skapa förtroende hos dig som användare i förhoppning att du ska klicka på annonsen i mejlet.

Det finns olika typer av falska annonser där internetleverantörens namn visas och vi rekommenderar ingen att klicka på dessa länkar.

Om du får ett mejl från oss på Sandviken Energi med en falska annons får du gärna kontakta vår kundservice. Tyvärr kan vi inte påverka detta, men vi kan informera om det.

Varningslistan

Via Svensk Handel kan du ta del en lång lista med företag som har oseriösa försäljningsmetoder. Där kan du även hitta varningar för bluffakturor, vilseledande erbjuden och utskick samt hur du kan hantera detta.

Senast uppdaterat