Logo
Händer som fyller vattenglas

Vatten och avlopp till Norrbro

Sandviken Energi förbereder för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp till Norrbro.

Sandvikens kommun har för avsikt att göra området Norrbro, norr om Järbo till verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det är Sandviken Energi som kommer leverera vatten och avlopp till det nya verksamhetsområdet.

Under 2023 beräknas arbetet vara färdigt, vilket också innebär att vi förser berörda fastigheter med allmänt vatten och avlopp.

Vad händer just nu?

juni -september 2021
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, Sandvikens kommun bjuder in berörda fastighetsägare i Norrbro till digitala informationsmöten juni och fysiska informationsmöten i september för att informera om planerna och Norrbros behov av allmänt vatten och avlopp.

Thomas Nyberg som är affärsområdeschef Vatten på Sandviken Energi deltar i mötet för att svara på frågor.

Mer information och anmälan finns på sandviken.se Länk till annan webbplats.

 

oktober-november 2021
Sandviken Energis projektledare tar kontakt med fastighetsägare som berörs av VA-utbyggnaden.

Om projektet

Sandvikens kommun beslutade 2019 om en Vatten- och avloppsplan. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, har genomfört en behovsutredning för området Norrbro. Behovsutredningen visar vilka fastigheter som ska ingå i ett verksamhetsområde med anledning av att det där föreligger behov av allmänt vatten och avlopp.

Behoven av allmänt vatten- och avlopp till Norrbro presenteras på sandviken.se. Länk till annan webbplats.

Vad kommer hända nu?

Inom Sandvikens kommun är det VGS som utreder och definierar behoven av allmänt och vatten och avlopp. Beslut om verksamhetsområde är ett politisikt beslut som sker innan utbyggnad kan genomföras. Det är sedan Sandviken Energi som bygger ut vatten och avlopp till berört område, med tillhörande kundanslutningar.

Sandviken Energi kommer inom kort tillsätta en projektledare som ansvarar för projektet och håller kontakt med fastighetsägarna i området. Vår ambition är att skapa ett gott samarbete med våra kunder och se till att var och en får den bästa möjliga lösningen för sin fastighet.

Med allmänt vatten och avlopp är man som fastighetsägare säker på att dricksvattnet är kontrollerat och av hög kvalitet och att vi tar hand om avloppsvattnet på ett hållbart sätt.

Tidplan

2021

Information från VGS skickas ut till berörda fastighetsägare i juni. Ett digitalt informationsmöte genomförs med berörda fastighetsägare.

I september planerar Sandviken Energi att börja projektera och kontakt tas med berörda fastighetsägare under hösten.

Fastighetsägare som inte redan ingår i utbyggnadsplanerna men som är intresserad av allmänt vatten och avlopp har möjlighet att få en offert från Sandviken Energi.

2022

Sandviken Energi utreder finansiering av projektet.

Förslag om verksamhetsområde lyfts för politiskt beslut i kommunfullmäktige.

2023

Under 2023 beräknas arbetet vara färdigt och berörda fastighetsägare i området ska ha fått sina anslutningar.

Övrig information och material

Den övergripande Vatten- och avloppsplanen för Sandvikens kommun ligger till grund för planerna att bygga ut allmänt vatten och avlopp inom Sandvikens kommun.


Denna sida uppdateras löpande.

Vatten och avloppsplan

VA-planen tydliggör och samlar kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering.

Ordlista VA-utbyggnad

Här finner du förklaringar på svåra eller ovanliga ord som ofta förekommer i information till kunder som ska ingå i ett nytt verksamhetsområde och få vatten och avlopp från Sandviken Energi.