Logo

Kranmärkning

Sandviken Energi är Kranmärkt av branschorganisationen Svenskt Vatten. Det innebär att verksamheten helt slutar använda flaskvatten och bara väljer kranvatten. Det är hälsosamt och hållbart, utan onödiga transporter och onödigt avfall. Vi kan hjälpa dig att kranmärka din verksamhet.

I Sverige har vi ett fantastiskt bra vatten i kranarna, så att förpacka och transportera dricksvatten är en helt onödig belastning på miljön. Dessutom är det betydligt mycket dyrare med flaskvatten än kranvatten.

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.

Vill du kranmärka ditt företag får du gärna höra av dig till oss.

Tre enkla steg till kranmärkning

  1. Börja internt och se över var, när och om ni använder flaskvatten idag. Till exempel matsal och kafeteria, interna möten, externa konferenser och event.

  2. Välj ut vilka områden som bör prioriteras för kranmärkningen (till exempel börja med ett event eller en konferens alternativt en hel arbetsplats), ta sedan område för område och förändra inköpen.

  3. Sätt upp interna mål och policys för hur ni använder vatten – följ upp!

Läs mer om Kranmärkning på www.kranmarkt.se Länk till annan webbplats.

Kranmärkningsdiplom för Sandviken Energi utfärdad av Svenskt Vatten.

Senast uppdaterat