Logo

Vatten och avloppsplan

Sandvikens kommuns invånare ska ha tillgång till dricksvatten och avloppshantering av god kvalitet till en rimlig kostnad, och kommunens VA-planering är avgörande för att klara såväl dagens som framtidens krav och utmaningar. VA-planen tydliggör och samlar kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering.

VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, inom och utanför verksamhetsområden för allmänt VA. Utöver en beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller också dokumentet en plan för de allmänna VA-anläggningarna, en VA-utbyggnadsplan, och en plan för enskild VA-försörjning. VA-planens genomförande, uppföljning och konsekvenser diskuteras också. VA-planen innehåller även en VA-policy som ger uttryck för kommunens viljeinriktning och vilka ställningstaganden som ska styra VA-planen.

Användningsrätt enligt följesedel inköpt av Sandvikens kommun,bild får ej vidareförsäljas utan fotografens medgivande.

VA-planens delar

 • VA-översikt
  Beskriver hur VA-försörjningen fungerar idag, vilka styrkor och utmaningar samt vilka framtida behov som finns.

 • VA-policy
  I policyn anges övergripande mål för VA-försörjningen samt riktlinjer för dess utveckling. VA-policyn skapar förutsättningar för att prioritera aktiviteter för att uppnå en hållbar VA-försörjning.

 • Plan för allmän VA-anläggning
  En plan för den allmänna VA-anläggningen, det vill säga hur vi ska utveckla infrastrukturen för vatten och avlopp där det redan idag finns allmänt VA. I delplanen identifieras de aktiviteter som kommunen behöver planera för. Aktiviteterna presenteras i tabeller utan inbördes prioritering.

 • Plan för enskilt VA
  En delplan för vad som gäller i områden/den bebyggelse som även i fortsättningen ska ha enskilt VA. Planen behandlar även vad som händer för de områden som väntar på att få allmänt VA, det vill säga hur tillsyn av enskilda avlopp hanteras innan allmänt VA är på plats.

 • Plan för utbyggnad av kommunalt VA
  En plan för utbyggnad av allmänt VA, det vill säga vilka områden som planeras ska få allmänt VA, samt ungefärlig tidplan för detta.

Sandvikens kommuns vatten och avloppsplan (öppnas i pdf-format) Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterat