Logo
Grävning för nya fjärrvärmeledningar, grävmaskin i bakgrunden samt två medarbetare som arbetar vid ledningen.

Ny fjärrvärmeledning mellan kraftvärmeverket och Fredriksgatan

Sandviken Energi bygger för ett långsiktigt hållbart samhälle. Nu förnyar vi fjärrvärmeledningarna mellan kraftvärmeverket vid Västerled och Fredriksgatan.

Sandviken Energi planerar för att bygga en ny huvudledning för fjärrvärme från kraftvärmeverket vid Västerled och anslutningspunkten för ledningen från Gävle vid Fredriksgatan. Vi ersätter den drygt 50 år gamla ledningen och ersätter den med nya energisnåla ledningar som beräknas leverera värme i Sandviken minst 100 år framöver.

Vad händer just nu?

Maj 2024

Nu påbörjas arbetet med att återställa den del av Årsundavägen och Fredriksagatan som som tidigare grävdes upp i samband med arbete med fjärrvärmeledningar.

Fredriksgatan kommer att vara enkelriktad från Skolgatan fram till korsningen vid Årsundavägen från och med 2024-05-02 till och med 2024-06-11.

På Årsundavägen, mellan Fredriksgatan och Agavägen, kommer trafiken ledas till att gå på den västra sidan där trafiken kommer kunna åka i bägge riktningar.

Samtidigt pågår även ett arbete på Fredriksgatan, mellan Seegatan och Bessemergatan, under perioden 2024-04-22 till och med 2024-08-01. För det vägarbetet kommer trafikljus användas vilket innebär att trafiken fortsatt kommer gå i båda riktningarna förbi det vägarbetet.

April 2024

Fjärrvärmeförläggningen längs Årsundavägen är klar och återfylld och öppen för trafik. Vägen ska asfalteras under maj-juni.

Arbetet fortsätter längs Lasarettsleden förbi Bågspännarvägen och Vikingavägen.

Januari 2024

Arbetet med den första etappen fortlöper på Fredriksgatan, mellan skolgatan och Årsundavägen samt det ena körfältet på Årsundavägen, mellan Fredriksgatan fram till Agavägen. Trafiken på Årsundavägen riktning norrut är fortsatt avstängd sedan slutet av december. Arbetet på både Fredriksgatan och Årsundavägen beräknas preliminärt vara klart 31 januari.

December 2023

22 december

För att säkerställa arbetsmiljön för de som arbetar med att lägga en ny fjärrvärmeledning från Fredriksgatan över Årsundavägen måste trafiken omdirigeras från 27 december till den 31 januari.

Trafik på Årsundavägen riktning norrut mellan Agavägen och Fredriksgatan, kommer att stängas av från onsdag 27 december. Trafiken på Årsundavägen kommer endast att kunna passera i södergående riktning i det södergående körfältet. Omledning av norrgående trafik kommer ske från trafikljusen vid Sätragatan och skyltas via Sätragatan och Västerled. Följ orange vägvisning, (se karta nedan).

Vi ber om överseende med de olägenheter detta innebär.

Karta över område för vägavstängning

12 december

På grund av förseningar i arbetet med att förlägga de nya fjärrvärmeledningarna kommer inte Fredriksgatan kunna öppnas i mitten av december. I januari kommer återfyllning och och återställning av Fredriksgatan att ske. Preliminär tidplan för att öppna Fredriksgatan för biltrafik är 22 januari.

Etapp 2 som kommer att gå längs Lasarettsleden och i skogsområdet mellan Agavägen och sjukhuset planeras för att starta under vecka 5.

4 december

Arbetet med att byta ut fjärrvärmeledningen fortlöper enligt tidplan. Vi har grävt förbi järnvägsviadukten och påbörjat med att förlägga ned de nya fjärrvärmerören för att kunna svetsa ihop dem så att vi kan ta oss förbi korsningen. Om arbetet fortsättningsvis fortlöper enligt tidplan kommer Fredriksgatan att öppnas i mitten av december.

Oktober 2023

Under vecka 41 kommer vår entreprenör Markax att påbörja att etablera sig vid Fredriksgatan. Grävarbeten vid första etappen, som pågår mellan Fredriksgatan och Årsundavägen, kommer att påbörjas undes vecka 42.

Om projektet

Under arbetet kommer vi att lägga ned nya fjärrvärmeledningar i dimension 500 mm. Arbetet med att förlägga nya fjärrvärmeledningar på sträckan som är 1500 meter kommer att ske i etapper. Vi kommer också att byta ut kundserviser längs den nya sträckan.

Vart kommer arbetet att ske?

Etapp 1:

Startar i mitten av oktober och pågå till 31 januari 2024 och berör Fredriksgatan mellan Skolgatan och Årsundavägen samt det ena körfältet på Årsundavägen mellan Fredriksgatan fram till Lasarettsleden.

Etapp 2:

Kommer att gå längs Lasarettsleden och i skogsområdet mellan Agavägen och sjukhuset fram till Bågspännarvägen. Arbetet beräknas pågå från december till och med mitten på mars.

Etapp 3:

Den sista etappen sker från Bågspännarvägen till korsningen Västerled - Smassens väg. Arbetet beräknas preliminärt pågå fram till i början av juni.

Leverans av värme och varmvatten

Leveransen av värme och varmvatten kommer bara att påverkas under kortare tid då inkopplingsarbeten ska utföras i knutpunkterna. Vid inkopplingsarbetena kommer vi att avisera berörda kunder.

Ny fjärrvärmeledning från Smassens väg - Fredriksgatan

Hela sträckan där vi kommer byta ut fjärrvärmeledningen mellan kraftvärmeverket och Fredriksgatan.

Tidplan

Arbetet kommer att ske i etapper mellan Västerled och Fredriksgatan med start under oktober 2023 och beräknas vara klart i juni 2024.

Etapp 1:

Arbetet kommer att pågå från mitten på oktober och beräknas vara klart till 31 januari 2024.

Etapp 2:

Kommer pågå från december 2023 och beräknas att vara klart i mitten på mars 2024.

Etapp 3:

Beräknas preliminärt pågå fram till i början av juni 2024.

Frågor?

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Senast uppdaterat