Logo

Anslut till elnätet

När du vill beställa en nyanslutning som privatperson eller till ditt företag är det viktigt att vara ute i god tid. Hur lång tid det tar för oss att göra vår del av anslutningen beror på flera faktorer, såsom plats, storleken på anslutningen och hur stort själva jobbet är.

Om du ska bygga ett nytt hus eller ska du dra in el i sommarstugan behöver du en nyanslutning.

Ska du bygga hus behöver du kanske byggström under tiden du bygger, då ska du skaffa en tillfällig anslutning.

Kostnaderna för anslutningen varierar beroende på huvudsäkringens storlek och även avstånd till närmaste anslutningspunkt.

För att hantera din nyanslutning till elnätet måste vi också få in en för- och färdiganmälan från den elinstallatör du väljer att anlita.

På vår sida Ska du bygga nytt? Länk till annan webbplats.har vi gjort det enkelt för dig genom att samla allt du behöver veta innan du skickar in din ansökan.

Ritning över ett hus

När du vill beställa en nyanslutning är det en fördel att vara ute i god tid. Önskvärt är att du beställer 3-6 månader före det datum du vill att allt skall vara klart. I de fall vi får in beställningar med 3-6 månaders framförhållning så vet vi av erfarenhet att det kan vara klart enligt era önskemål beroende på storleken på anslutningen, avstånd till den punkt i elnätet där er servis ansluts från samt komplexiteten i utförandet.

I de fall vi får in beställningar med kort varsel (under 3 månader) ökar risken att vi inte kan tillgodose en färdig anslutning utifrån era önskemål.

 1. Föranmälan Nyanslutning
  Om du ska bygga nytt hus eller om du ska dra in el i sommarstugan behöver du en nyanslutning. 

  För att hantera din nyanslutning till elnätet samt tillfälliga anslutning måste vi få in en föranmälan från den elinstallatör du väljer att anlita. Därmed börjar processen med att du kontaktar en behörig elinstallatör. Ni diskuterar planering och upplägg. Behörig elinstallatör gör sedan en föranmälan och skickar in till oss. Föranmälan ska innehålla en beskrivning på vad som ska göras och vilket behov av effekt man har. Till föranmälan ska även en karta bifogas där det framgår var er önskade anslutningspunkt är (exempelvis en situationsplan) Elinstallatören anger även ett preliminärt anslutningsdatum.

 2. Offert
  När föranmälan (inklusive karta eller situationsplan) kommit in till oss från behörig elinstallatör sammanställer vi en offert på anslutningsavgiften. I offerten står det specificerat vad du som kund behöver göra och vad vi kommer att göra.

 3. Beställning
  Nu är det dags att göra en beställning, det gör du genom att skicka in beställningsblanketten som medföljde offerten vi skickade till dig.

 4. Klartecken och fakturering
  När din beställning kommit in till oss kontaktar vi elinstallatören om att arbetet med installationen kan påbörjas.

  Vi skickar i detta läge också faktura för anslutningsavgiften till dig. Vi slår inte på ström förrän fakturan är betalad men däremot påbörjas projekteringen.

 5. Projektering, tillstånd och anläggning
  Sandviken Energi projekterar, bereder och ansöker om relevanta tillstånd inför anslutningen. Om det finns behov så bygger vi ut eller förstärker elnätet. Vi kan behöva plats för en nätstation/kabelskåp på er mark om vi inte tilldelats plats i detaljplanen.

  Den elinstallatör du anlitat utför elarbeten inom din anläggning och lägger kabelskyddsrör till fastighetsgränsen i samråd med oss. Som kund är du ansvarig för grävning på egen tomt. Sandviken Energi gräver fram anslutningen till tomtgräns.

 6. Anslutning
  När arbetet är klart skickar elinstallatören in en färdiganmälan till oss. För att anslutningen ska kunna utföras på önskat datum måste färdiganmälan skickas in i god tid, minst två veckor innan är rekommenderat. Ledtiden kan dock bli längre beroende på komplexiteten i anslutningen.

  När färdiganmälan kommit in till oss samt ni som kund betalat fakturan ansluter vi servisen och sätter upp mätaren och därefter spänningsätter vi anläggningen.

På Installatörsföretagens hemsida kan du söka efter behöriga installatörer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anslutningstariff - avgifter och övriga villkor för överföring av el och för anslutning beräknad på huvudsäkringens storlek.

Avgift för 16A-25A

Priser från och med 1 januari 2024

Huvudsäkringens storlek 16A-25A

Avstånd till närmaste anslutnings­punkt (fågelvägen)

exkl. moms

inkl. moms

0-199 meter

40 000kr

50 000 kr

200-599 meter

40 000 + 342 kr/meter

44375 + 428 kr/meter

600-1199 meter

176 800 + 810 kr/meter

196875 + 1013 kr/meter

1200-1800 meter

662 800 +475 kr/meter

742125 + 594 kr/meter

Över 1800 meter

Offert lägst 1 066 196 kr

Offert lägst
1 332 745 kr

Avgift för 35A-63A

Behöver du en högre säkringstorlek? Kontakta vår kundservice för offert för 35A upp till 63A.

För att hantera din nyanslutning till elnätet samt tillfälliga anslutning måste vi få in en föranmälan från den elinstallatör du väljer att anlita. Därmed börjar processen med att du kontaktar en behörig elinstallatör. Ni diskuterar planering och upplägg. Behörig elinstallatör gör sedan en föranmälan och skickar in till oss. Föranmälan ska innehålla en beskrivning på vad som ska göras och vilket behov av effekt man har. Till föranmälan ska även en karta bifogas där det framgår var er önskade anslutningspunkt är (exempelvis en situationsplan) Elinstallatören anger även ett preliminärt anslutningsdatum.

Nedan information om för- och färdiganmälan för dig som arbetar som elinstallatör.

Föranmälan

Vi har infört ett webbaserat programverktyg för att hantera för- och färdiganmälan digitalt. Som elinstallatör behöver du inte skicka in för- och färdiganmälan per post och inga underskrifter behövs. All administration sker snabbt och enkelt via webben.

Som behörig installatör skapar du en egen inloggning till webbverktyget. Där kan du följa handläggningen av dina anmälningar.

Anvisningar föranmälan.nu

 1. Gå till föranmälan och skapa ett konto, du får därefter ett mejl med dina inloggningsuppgifter.

 2. Logga in och webbprogrammet är klart att användas.

 3. Elinstallationsföretag som har behov av mer än en användare kan lägga upp dessa under Mitt konto.

 4. Den som registrerar sig först från ert företag blir automatiskt administratör och har möjlighet att lägga upp fler användare.

Besök föranmälans sida för att skapa ett konto där finns även mer information som hjälper dig att komma igång. Länk till annan webbplats.

Säkringsändring - så här går det till

Vid säkringsändring mellan 16A-25A krävs endast en färdiganmälan, fullständigt ifylld. Behöver du en högre säkringstorlek? Kontakta vår kundservice för offert från 35A och högre.

Ny elanslutning - så här går det till

 1. Elinstallatören skickar in föranmälan. Föranmälan gäller som beställning av elanslutningen.

 2. Vi skickar dig en offert för ditt godkännande.

 3. Efter ditt godkännande skickar vi faktura på elanslutningsavgift till kunden och installationsmedgivande till dig.

 4. När anläggningen är klar för anslutning skickar du in färdiganmälan.

 5. När vi fått färdiganmälan och kunden betalat elanslutningsavgiften ansluter vi anläggningen till vårt elnät.

Information för dig som behöver en tillfällig anslutning till elnätet.

Om du behöver du en tillfällig elanslutning (byggel) krävs alltid en föranmälan av en behörig elinstallatör. Anmälan ska göras till Sandviken Energi Elnät i god tid (cirka 2 veckor) innan anläggningen ska tas i bruk.

Föranmälan vid tillfällig elanslutning

 • Observera att det för tillfällig el alltid krävs en föranmälan där Sandviken Energi utfärdar ett installationsmedgivande.

 • Elinstallatören monterar ett godkänt mätarskåp, med minst 5 meter anslutningskabel, på en av oss anvisad plats.
 • Efter det skickar elinstallatören in en färdiganmälan på anläggningen.

 • Efter inkommen färdiganmälan utför Sandviken Energi Elnät anslutning till elnätet och monterar mätaren.

 • Vid nedtag av mätarskåp ska elinstallatören skicka in en färdiganmälan, nedtag av mätarskåp.

 • Vill man undvika kostnaderna för tillfällig el vid nybyggnation kan man starta ordinarie abonnemang omgående.

Över 63A

Vid säkrings-, effekt- och högspänningsabonnemang över 63A, var vänlig kontakta vår Kundservice.

Gäller från 1 januari 2022 och tillsvidare.

Rörlig överföringsavgift tillkommer med (22,37 öre/kWh) + moms = 27,96 öre/kWh.

Prislista för tillfällig anslutning

Huvudsäkringens storlek

exkl. moms

kr/år inkl moms

Tillfällig el 16A-63A in/urkoppling

2 006,99 kr/år

2 508,74 kr

Tillfällig el 16A-63A kr/år

6 689,97 kr/år

8 362,46 kr

Tillfällig el 80A och in/urkoppling

8 362,46 / enl. offert

10 453,07 kr/ enl. offert

Tillfällig el från 80A-> kr/år

13 647,93 kr

17 059,91 kr

Senast uppdaterat