Logo

Anslut till elnätet

När du vill beställa en nyanslutning som privatperson eller till ditt företag är det viktigt att vara ute i god tid. Hur lång tid det tar för oss att göra vår del av anslutningen beror på flera faktorer, såsom plats, storleken på anslutningen och hur stort själva jobbet är.

Om du ska bygga ett nytt hus eller ska du dra in el i sommarstugan behöver du en nyanslutning.

Ska du bygga hus behöver du kanske byggström under tiden du bygger, då ska du skaffa en tillfällig anslutning.

Kostnaderna för anslutningen varierar beroende på huvudsäkringens storlek och även avstånd till närmaste anslutningspunt.

För att hantera din nyanslutning till elnätet måste vi också få in en för- och färdiganmälan från den elinstallatör du väljer att anlita.

Ritning över ett hus

 1. Elinstallatören gör en föranmälan
  Kontakta en behörig elinstallatör som sedan skickar in en föranmälan. Föranmälan ska innehålla en beskrivning om vad som ska göras och vilket behov av effekt man har. I anmälan ska även en karta med fastigheten inritad och en situationsplan med önskad anslutningspunkt bifogas. Elinstallatören anger även ett preliminärt anslutningsdatum.

 2. Sandviken Energi skickar en offert
  Vi sammanställer en offert på anslutningsavgiften och i offerten står det specificerad vad du som kund ska göra och vad vi ska göra.

 3. Du skickar in en beställning
  För att beställa en nyanslutning skickar du in blanketten till oss som följer med offerten vi skickat dig.

 4. Sandviken Energi ger klartecken
  När både din elinstallatörs föranmälan och din beställning kommit in till oss kontaktar vi elinstallatören om att arbetet med installationen kan börja.

 5. Sandviken Energi fakturerar dig för anslutningen
  Vi skickar ut fakturan för anslutningsavgiften till dig.

 6. Förberedelser för dig, elinstallatören och Sandviken Energi
  Vi projekterar, bereder och ansöker om relevanta tillstånd inför anslutningen. Om det finns behov så bygger vi ut eller förstärker elnätet. Vi kan behöva plats för en nätstation/kabelskåp på er mark om vi inte tilldelats plats i detaljplanen. Den elinstallatör du anlitat utför elarbeten inom din anläggning och lägger kabelskyddsrör till fastighetsgränsen i samråd med oss. Kabelskyddsrören kan din elinstallatör hämta hos oss på Sandviken Energi.

 7. Elinstallatören skickar en färdiganmälan
  När arbetet är klart skickar elinstallatören in en färdiganmälan till oss. För att anslutningen ska kunna utföras på önskat datum måste den skickas in i god tid.

 8. Sandviken Energi ansluter dig
  När färdiganmälan kommit in till oss ansluter vi servisen och sätter upp mätaren och därefter spännings sätter vi anläggningen.

På Installatörsföretagens hemsida kan du söka efter behöriga installatörer.länk till annan webbplats

Anslutningstariff - avgifter och övriga villkor för överföring av el och för anslutning beräknad på huvudsäkringens storlek.

Avgift för 16A-25A

Priser från och med 1 januari 2021

Huvudsäkringens storlek 16A-25A

Avstånd till närmaste anslutnings­punkt (fågelvägen)

exkl. moms

inkl. moms

0-200 meter

30 000 kr

37 500 kr

200-600 meter

30 000 kr + 257 kr/meter

37 500 kr + 321 kr/meter

600-1200 meter

132 800 kr + 594 kr/meter

165 000 kr + 743 kr/meter

1200-1800 meter

489 200 + 372 kr/meter

611 500 + 465 kr/meter

Över 1800 meter

Offert lägst 650 800 kr

Offert lägst
813 500 kr

Avgift för 35A-63A

Följande avgift för 35A-63A gäller från 1 april 2019 tills vidare.

Huvudsäkringens storlek 35A-63A

Avstånd till närmaste anslutnings­punkt (fågelvägen)

exkl. moms

inkl. moms

0-199 meter

38 000 kr

47 500 kr

200-399 meter

65 000 kr

81 250 kr

400-599 meter

92 000 kr

115 000 kr

Över 600 meter


Offert enligt

EBR P2

Information för dig som behöver en tillfällig anslutning till elnätet.

Om du behöver du en tillfällig elanslutning (byggel) krävs alltid en föranmälan av en behörig elinstallatör. Anmälan ska göras till Sandviken Energi Elnät i god tid (cirka 2 veckor) innan anläggningen ska tas i bruk.

Föranmälan vid tillfällig elanslutning

 • Observera att det för tillfällig el alltid krävs en föranmälan varpå vi, Sandviken Energi Elnät, utfärdar ett installationsmedgivande.
 • Elinstallatören monterar på av oss anvisad plats, godkänt mätarskåp med minst 5 m anslutningskabel.

 • Efter det skickar elinstallatören in en färdiganmälan på anläggningen.

 • Efter inkommen färdiganmälan utför Sandviken Energi Elnät anslutning till elnätet och monterar mätaren.

 • Vid nedtag av mätarskåp ska elinstallatören skicka in en färdiganmälan, nedtag av mätarskåp.

 • Vill man undvika kostnaderna för tillfällig el vid nybyggnad kan man starta ordinarie abonnemang omgående.
Prislista för tillfällig anslutning

Huvudsäkringens storlek

exkl. moms

kr/år inkl moms

Tillfällig el 16A-63A in/urkoppling

1 865 kr/år

2 331 kr

Tillfällig el 16A-63A kr/år

6 216 kr/år

7 770 kr

Tillfällig el 80A och in/urkoppling

7 770 kr/ enl. offert

9 913 kr/ enl. offert

Tillfällig el från 80A-> kr/år

12 681 kr

15 851 kr

Gäller från 1 januari 2020 och tillvidare.

Rörlig överföringsavgift tillkommer med (20,78 öre/kWh) + moms = 25,98 öre/kWh.

Över 63A

Vid säkrings-, effekt- och högspänningsabonnemang över 63A, var vänlig kontakta vår Kundservice.

Information om för- och färdiganmälan för dig som arbetar som elinstallatör.

Föranmälan

Vi har infört ett webbaserat programverktyg för att hantera för- och färdiganmälan digitalt. Som elinstallatör behöver du inte skicka in för- och färdiganmälan per post och inga underskrifter behövs. All administration sker snabbt och enkelt via webben.

Som behörig installatör skapar du en egen inloggning till webbverktyget. Där kan du följa handläggningen av dina anmälningar.

Anvisningar föranmälan.nu

 1. Gå till föranmälan och skapa ett konto, du får därefter ett mail med dina inloggningsuppgifter.

 2. Logga in och webbprogrammet är klart att användas.

 3. Elinstallationsföretag som har behov av mer än en användare kan lägga upp dessa under Mitt konto.

 4. Den som registrerar sig först från ert företag blir automatiskt administratör och har möjlighet att lägga upp fler användare.

Besök föranmälans sida för att skapa ett konto där finns även mer information som hjälper dig att komma igång.länk till annan webbplats

Säkringsändring - så här går det till

 1. Vid säkringsändring mellan16A-63A krävs endast en färdiganmälan, fullständigt ifylld.

Ny elanslutning - så här går det till

 1. Elinstallatören skickar in föranmälan. Föranmälan gäller som beställning av elanslutningen.

 2. Vi skickar dig en offert för ditt godkännande.

 3. Efter ditt godkännande skickar vi faktura på elanslutningsavgift till kunden och installationsmedgivande till dig.

 4. När anläggningen är klar för anslutning skickar du in färdiganmälan.

 5. När vi fått färdiganmälan och kunden betalat elanslutningsavgiften ansluter vi anläggningen till vårt elnät.