Logo

Priser för fjärrvärme

Här kan du ta del av våra fjärrvärmepriser för såväl privata anläggningar som juridiska personer, exempelvis företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Vi sätter fjärrvärmepriset utifrån vår prispolicy där fjärrvärmeprissättning utgår från varje enskild kundanläggnings förbrukningsprofil och de kostnadskonsekvenser denna medför för fjärrvärmeverksamheten.

Prissättningen skall ge möjlighet till rimlig vinst i verksamheten.

I vår prissättning eftersträvar vi att ta hänsyn till produktens konkurrenskraft och värdering på marknaden.

En gul nalle som sitter i en soffa.

Följande priser gäller för privatkunder som är anslutna till fjärrvärme.

Avgifter från och med 1 januari 2021

Villakunder

Prisdel

Pris /inkl. moms)

Fast avgift

3 650 kr

Energiavgift

72,4 öre/kWh


Fast avgift
Fördelas jämnt över året (per dag) och debiteras månadsvis.

Energiavgift
Baseras på uppmätt förbrukning och debiteras månadsvis i efterskott.

30 dagar netto från fakturadatum

Jämförpris 2021

Jämförpris

Årlig Förbrukning

Total årskostnad

Varav fast del

Varav rörlig del

15 000

14 510 kr

3 650 kr

10 860 kr

20 000

18 130 kr

3 650 kr

14 480 kr

30 000

25 370 kr

3 650 kr

21 720 kr

40 000

32 610 kr

3 650 kr

28 960 kr

Jämförpriserna är inklusive moms och är exklusive anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2021 och tills vidare.

Avgifter från och med 1 januari 2022

Villakunder

Prisdel

Pris /inkl. moms)

Fast avgift

3 900 kr

Energiavgift

72,4 öre/kWh


Fast avgift
Fördelas jämnt över året (per dag) och debiteras månadsvis.

Energiavgift
Baseras på uppmätt förbrukning och debiteras månadsvis i efterskott.

30 dagar netto från fakturadatum

Jämförpris 2022

Jämförpris

Årlig Förbrukning

Total årskostnad

Varav fast del

Varav rörlig del

15 000

14 760 kr

3 900 kr

10 860 kr

20 000

18 380 kr

3 900 kr

14 480 kr

30 000

25 620 kr

3 900 kr

21 720 kr

40 000

32 860 kr

3 900 kr

28 960 kr

Jämförpriserna är inklusive moms och är exklusive anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2022 och tills vidare.

Prismodellen består av tre delar:

  • Rörlig energiavgift
  • Rörlig effektavgift
  • Fast avgift

Den rörliga energiavgiften är densamma under hela året och energisparinsatser från dig som kund får en direkt återspegling i minskade kostnader.

Den rörliga effektavgiften beräknas utifrån den effekt du behöver i din anläggning när det är som kallast ute. Genom att aktivt arbeta med fjärrvärmecentralen och fastighetens värmebehov kan du minska effektbehovet och därmed hålla kostnaden nere. Din effekt uppdateras varje år och baseras på föregående vinters mätvärden under perioden 1 oktober till 30 april.

Den fasta avgiften utgör en mycket liten del av den totala debiteringen och avser primärt att skapa en jämn prisdifferentiering beroende på kundanläggingens effektbehov.

Så beräknas din effekt

Gul gerbera

Avtalspriser från och med 1 januari 2021

Priser för kundanläggning med helleverans där primära uppvärmningsformen är fjärrvärme.

Juridiska personer, helleverans

Priser Helleverans

Energi kr/MWh

Effekt kr/kW

Fast avgift kr/år

1 - 49 kW

385

1 100

1 945

50 - 199 kW

385

1 009

6 495

Över 199 kW

385

942

19 895

Priserna är exklusive moms

Effekt och Fast avgift
Effektavgiften tillsammans med den fasta avgiften fördelas jämnt över året (per dag) och debiteras månadsvis.

Energiavgift
Baseras på uppmätt uppmätt förbrukning och debiteras månadsvis i efterskott.

30 dagar netto från fakturadatum

Priser för kundanläggning med delleverans där primära uppvärmningsformen är annan än fjärrvärme.

Juridiska personer, delleverans

Priser Delleverans 2021

Energi kr/MWh

Effekt kr/kW

Fast avgift kr/år

1 - 49 kW

1 050

1 100

1 945

50 - 199

kW

1 050

1 009

6 495

Över 199 kW

1 050

942

19 895

Priserna är exklusive moms

Avtalspriser från och med 1 januari 2022

Priser för kundanläggning med helleverans där primära uppvärmningsformen är fjärrvärme.

Juridiska personer, helleverans

Priser Helleverans

Energi kr/MWh

Effekt kr/kW

Fast avgift kr/år

1 - 49 kW

385

1 150

1 945

50 - 199 kW

385

1 055

6 495

Över 199 kW

385

985

19 895

Priserna är exklusive moms

Effekt och Fast avgift
Effektavgiften tillsammans med den fasta avgiften fördelas jämnt över året (per dag) och debiteras månadsvis.

Energiavgift
Baseras på uppmätt uppmätt förbrukning och debiteras månadsvis i efterskott.

30 dagar netto från fakturadatum

Priser för kundanläggning med delleverans där primära uppvärmningsformen är annan än fjärrvärme.

Juridiska personer, delleverans

Priser Delleverans 2021

Energi kr/MWh

Effekt kr/kW

Fast avgift kr/år

1 - 49 kW

1 050

1 150

1 945

50 - 199

kW

1 050

1 055

6 495

Över 199 kW

1 050

985

19 895

Priserna är exklusive moms

Relaterade länkar

Allmänna avtal