Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo

Priser för fjärrvärme

Här kan du ta del av våra fjärrvärmepriser för såväl privata anläggningar som juridiska personer, exempelvis företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Vi sätter fjärrvärmepriset utifrån vår prispolicy där fjärrvärmeprissättning utgår från varje enskild kundanläggnings förbrukningsprofil och de kostnadskonsekvenser denna medför för fjärrvärmeverksamheten.

Prissättningen skall ge möjlighet till rimlig vinst i verksamheten.

I vår prissättning eftersträvar vi att ta hänsyn till produktens konkurrenskraft och värdering på marknaden.

En gul nalle som sitter i en soffa.

Följande priser gäller för privatkunder som är anslutna till fjärrvärme.

Avgifter från och med 1 mars 2020 och tills vidare

Villakunder

Prisdel

Pris (inkl. moms)

Fasta avgifter

3 650 kr

Energi avgifter

70 öre/kWh


Jämförpris 2020

Jämförpris

Årlig förbrukning (kWh)

Total årskostnad

Varav fast del

Varav rörlig del

15 000

14 150 kr

3 650 kr

10 500 kr

20 000

17 650 kr

3 650 kr

14 000 kr

30 000

24 650 kr

3 650 kr

21 000 kr

40 000

31 650 kr

3 650 kr

28 000 kr

Jämförpriserna är inklusive moms och är exklusive anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 mars 2020 och tillsvidare.

Debitering

Den fasta avgiften fördelas jämnt över året(per dag) och debiteras månadsvis. Energiavgiften baseras på uppmätt förbrukning och debiteras månadsvis i efterskott.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum.

Prismodellen består av tre delar:

  • Rörlig energiavgift
  • Rörlig effektavgift
  • Fast avgift

Den rörliga energiavgiften är densamma under hela året och energisparinsatser från dig som kund får en direkt återspegling i minskade kostnader.

Den rörliga effektavgiften beräknas utifrån den effekt du behöver i din anläggning när det är som kallast ute. Genom att aktivt arbeta med fjärrvärmecentralen och fastighetens värmebehov kan du minska effektbehovet och därmed hålla kostnaden nere. Din effekt uppdateras varje år och baseras på föregående vinters mätvärden under perioden 1 oktober till 30 april.

Den fasta avgiften utgör en mycket liten del av den totala debiteringen och avser primärt att skapa en jämn prisdifferentiering beroende på kundanläggingens effektbehov.

Så beräknas din effekt

Gul gerbera

Avgifter från och med 1 januari 2020 och tills vidare

Priser för kundanläggning med helleverans där primära uppvärmningsformen är fjärrvärme.

Juridiska personer, helleverens

Effektbehov kW

Energi kr/MWH

Effekt kr/kW

Fast avgift kr/år

5-49

370

1 091

1 945

50-199

370

1 000

6 495

200 och större

370

933

19 895

Priserna är exklusive moms.

Priser för kundanläggning med delleverans där primära uppvärmningsformen är annan än fjärrvärme.

Juridiska personer, delleverens

Effektbehov kW

Energi kr/MWH

Effekt kr/kW

Fast avgift kr/år

5-49

1 000

1 091

1 945

50-199


1 000

6 495

200 och större


933

19 895

Priserna är exklusive moms.

Debitering

Effektavgiften tillsammans med den fasta avgiften fördelas jämnt över året (per dag) och debiteras månadsvis. Energiavgiften baseras på uppmätt förbrukning och debiteras månadsvis i efterskott.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum.

Relaterade länkar

Allmänna avtal