Logo

Priser för fjärrvärme

Vi sätter fjärrvärmepriset utifrån vår prispolicy där fjärrvärmeprissättning utgår från varje enskild kundanläggnings förbrukningsprofil och de kostnadskonsekvenser denna medför för fjärrvärmeverksamheten.

Prissättningen skall ge möjlighet till rimlig vinst i verksamheten.

I vår prissättning eftersträvar vi att ta hänsyn till produktens konkurrenskraft och värdering på marknaden.

En gul nalle som sitter i en soffa.

Här kan du ta del av våra fjärrvärmepriser för såväl privata anläggningar som juridiska personer, exempelvis företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Följande priser gäller för privatkunder som är anslutna till fjärrvärme.

Priser gäller för 2024


Villakunder

Prisdel

Pris /inkl. moms)

Fast avgift

4 095 kr/år

Energiavgift

81,8 öre/kWh


Fast avgift
Fördelas jämnt över året (per dag) och debiteras månadsvis.

Energiavgift
Baseras på uppmätt förbrukning och debiteras månadsvis i efterskott.

30 dagar netto från fakturadatum

Pris baserat på förbrukning 2024


Årlig Förbrukning

Total årskostnad

Varav fast del

Varav rörlig del

15 000

16 365 kr

4 095 kr

12 270 kr

20 000

20 455 kr

4 095 kr

16 360 kr

30 000

28 635 kr

4 095 kr

24 540 kr

40 000

36 815 kr

4 095 kr

32 720 kr

Priserna är inklusive moms och är exklusive anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare.

Prismodellen består av tre delar:

  • Rörlig energiavgift
  • Rörlig effektavgift
  • Fast avgift

Priser gäller 2024

Priser för kundanläggning med helleverans där primära uppvärmningsformen är fjärrvärme.

Juridiska personer, helleverans

Priser Helleverans

Energi kr/MWh

Effekt kr/kW

Fast avgift kr/år

1 - 49 kW

435

1 208

2 042

50 - 199 kW

435

1 108

6 820

Över 199 kW

435

1 034

20 890

Priserna är exklusive moms

Effekt och Fast avgift
Effektavgiften tillsammans med den fasta avgiften fördelas jämnt över året (per dag) och debiteras månadsvis.

Energiavgift
Baseras på uppmätt förbrukning och debiteras månadsvis i efterskott.

30 dagar netto från fakturadatum

Priser för kundanläggning med delleverans där primära uppvärmningsformen är annan än fjärrvärme.

Juridiska personer, delleverans

Priser Delleverans

Energi kr/MWh

Effekt kr/kW

Fast avgift kr/år

1 - 49 kW

1 187

1 208

2 042

50 - 199

kW

1 187

1 108

6 820

Över 199 kW

1 187

1 034

20 890

Priserna är exklusive moms

Den rörliga energiavgiften är densamma under hela året och energisparinsatser från dig som kund får en direkt återspegling i minskade kostnader.

Den rörliga effektavgiften beräknas utifrån den effekt du behöver i din anläggning när det är som kallast ute. Genom att aktivt arbeta med fjärrvärmecentralen och fastighetens värmebehov kan du minska effektbehovet och därmed hålla kostnaden nere. Din effekt uppdateras varje år och baseras på föregående vinters mätvärden under perioden 1 oktober till 30 april.

Den fasta avgiften utgör en mycket liten del av den totala debiteringen och avser primärt att skapa en jämn prisdifferentiering beroende på kundanläggningens effektbehov.

Så beräknas din effekt

Relaterade länkar

Allmänna avtal


Senast uppdaterat