Missfärgat vatten och vattenkvalitet

Information om hur du ska agera om du upplever att vattnet är missfärgat eller får en annorlunda doft eller smak.

Missfärgat vatten

Missfärgningningar i ditt dricksvatten är oftast järn och mangan som naturligt finns i dricksvattnet och alltså inte är farligt att dricka.

Varför kan vattnet bli missfärgat?

  • Vi har ett stort nät med ledningar som på en del håll är gamla och har beläggningar som består av järn och mangan - vilket är två ämnen som finns i vårt vatten. Om vattnet ändrar riktning eller flödet ökar kan dessa beläggningar släppa och vattnet upplevs som brunt eller gulaktigt.

  • Missfärgat vatten uppkommer oftast i samband med att det blir riktningsförändring eller hastighetsförändring på vattnet i ledningarna som vid exempelvis vattenläckage.

  • Överbelastning på vattennätet när många använder mycket vatten samtidigt, till exempel när vi fyller pooler eller vattnar i trädgården på somrarna.

Doft och Smak

Under vissa delar av året kan vattnet upplevas ha en annorlunda doft och smak. Det kan bero på att vi producerar vårt dricksvatten från ytvatten ur sjön Öjaren. Det gör att vårt vatten kan påverkas av yttre förhållanden såsom väder och vind och också mer långsiktigt av klimatförändringar.

Varför smakar och luktar vattnet illa?

  • På våren värms vårt ytvatten och då kan vårt dricksvatten få sämre lukt och smak.

  • På försommaren inträffar fenomenet att "sjön vänder" - varmt ytvatten blandas med kallare vatten från botten och det sker en rörelse i sjön - och då vet vi att vårt dricksvatten kan ge en bismak av sjövatten. Här finns en film från 2020 där vi förklarar fenomenet och hur vi arbetar för att minska förändringar i lukt och smak på vattnet.

  • Vi har en ytvattentäkt och producerar dricksvatten av sjövatten från Öjaren. En fördel med att använda ytvatten för att producera dricksvatten är att vi har en trygg och stadig leverans hela året eftersom vi inte påverkas av sinande grundvatten under varma och torra delar under året. Vi är heller inte beroende av att grundvattennivåerna fylls upp under regniga perioder. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och något vi inte klarar oss utan, dock upplevs grundvatten ofta som kallare och godare och vatten från ytvattentäkter kan bära med sig en bismak av sjö ibland.

Om du upplever att ditt vattnet är missfärgat eller luktar eller smakar illa kan du göra en felanmälan via detta formulär.
Du har även möjlighet att kontakta vår kundservice via e-post eller telefon.

 Tips och råd - vad kan jag göra själv?

  • Innan du hör av dig till oss kan du testa om vattnet smakar eller ser annorlunda ut om det varmt eller kallt. Du kan prova att ställa in en kanna med vatten i kylen och se om doft, smak eller missfärgningarna försvinner. När vattnet kyls ned minskar ofta dålig smak och lukt på vattnet.

  • Fråga gärna dina grannar om de upplever samma problem med vattnet.

  • Du kan också prova att spola i dina ledningar. Spola kallvatten på högt tryck i kökskranen för att spola ur de partiklar som missfärgar vattnet eller ger en dålig bismak. Det ta uppemot 30 minuter innan vattnet blir klart. Blir det inte klart efter 30 minuter så vänta en stund och försök igen. Ledningsnätet är stort, och ibland tar det tid att få hela rent.

Senast uppdaterat