Logo

Missfärgat vatten och vattenkvalitet

Information om hur du ska agera om du upplever att vattnet är missfärgat eller får en annorlunda doft eller smak.

Missfärgat vatten

Vi har ett stort nät med ledningar som på en del håll är gamla och har beläggningar som består av järn och mangan - vilket är två ämnen som finns i vårt vatten.

Dricksvatten är det mest kontrollerade livsmedlet i Sverige och vi tar prover regelbundet och skulle genast se om något är avvikande.

 

 

Varför kan vattnet bli missfärgat?

  • Om vattnet ändrar riktning eller flödet ökar kan dessa beläggningar släppa och vattnet upplevs som brunt eller gulaktigt.

  • Missfärgat vatten uppkommer oftast i samband med att det blir riktningsförändring eller hastighetsförändring på vattnet i ledningarna som vid exempelvis vattenläckage.

  • Överbelastning på vattennätet när många använder mycket vatten samtidigt, till exempel när vi fyller pooler eller vattnar i trädgården på somrarna.

Lukt, doft och smak

Under vissa delar av året kan vattnet upplevas ha en annorlunda doft och smak. Det kan bero på att vi producerar vårt dricksvatten från ytvatten ur sjön Öjaren. Det gör att vårt vatten kan påverkas av yttre förhållanden såsom väder och vind och också mer långsiktigt av klimatförändringar.

Varför smakar och luktar vattnet illa?

  • Ytvatten påverkas i högre grad av yttre faktorer såsom klimat, väder och temperatur. På våren värms vårt ytvatten och då kan vårt dricksvatten få sämre lukt och smak.

  • Smaken och lukten kommer från ofarliga mikroorganismer som naturligt finns i vattnet men som vid vissa tider under året kan ge en dålig bismak och lukt.

  • Vi har en ytvattentäkt och producerar dricksvatten av sjövatten från Öjaren. En fördel med att använda ytvatten för att producera dricksvatten är att vi har en trygg och stadig leverans hela året eftersom vi inte påverkas av sinande grundvatten under varma och torra delar under året. Vi är heller inte beroende av att grundvattennivåerna fylls upp under regniga perioder. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och något vi inte klarar oss utan, dock upplevs grundvatten ofta som kallare och godare och vatten från ytvattentäkter kan bära med sig en bismak av sjö ibland.

Om du upplever att ditt vattnet är missfärgat, luktar eller smakar illa kan du göra en kontakta vår Kundservice för att göra en felanmälan.

Vad gör vi på Sandviken Energi åt detta?

Vi jobbar med flera olika insatser för att förbättra vattnet här och nu. Under vintern (2022-2023) började vi att spola våra dricksvattenledningar med luft och vatten. Inuti dricksvattenledningar bildas det med tiden avlagringar som i vissa driftlägen kan leda till problem med lukt och smak samt missfärgningar och därför gjorde vi detta underhållsarbete med lite extra fokus på platser där kunder har felanmält vattnet. Vi började vid vattenverket Rökebo och har arbetat oss fram till centrala delarna av Sandviken. Detta arbete kommer att fortsätta i andra delar av Sandviken med start 2024 och genomföras enligt en löpande långsiktig plan.

Vi byter också ut vattnet i våra dricksvattenledningar genom att ha öppna brand och spolposter på strategiskt utvalda platser runt om i kommunen. Det här gör vi för att vattnet inte ska bli stillastående och få en dålig bismak.

Långsiktigt planerar vi för att bygga ett nytt vattenverk vid Rökebo. Vår första insats är att göra anpassningar i nuvarande verk för att kunna koppla bort grundvattnet och endast använda ytvatten från Öjaren. Under planeringen för ett nytt vattenverk har vi haft ett pilotprojekt igång där vi härmat hur naturen renar grundvatten och sett mycket goda resultat. Vår plan är att använda samma process men i storre skala i ett nytt vattenverk. Vi vet att det dröjer fram till 2028 innan ett nytt vattenverk kan vara på plats, men det är viktigt att vi inte hastar igenom besluten eftersom det är en och kostsamt investering.

Här kan du läsa mer om Rökeboprojektet och vart vi befinner oss i processen.

 Tips och råd - vad kan jag göra själv?

  • Innan du hör av dig till oss kan du testa om vattnet smakar eller ser annorlunda ut om det varmt eller kallt. Du kan prova att ställa in en kanna med vatten i kylen och se om doft, smak eller missfärgningarna försvinner. När vattnet kyls ned minskar ofta dålig smak och lukt på vattnet.

  • Fråga gärna dina grannar om de upplever samma problem med vattnet.

  • Du kan också prova att spola i dina ledningar. Spola kallvatten på högt tryck i kökskranen för att spola ur de partiklar som missfärgar vattnet eller ger en dålig bismak. Det ta uppemot 30 minuter innan vattnet blir klart. Blir det inte klart efter 30 minuter så vänta en stund och försök igen. Ledningsnätet är stort, och ibland tar det tid att få hela rent.

Senast uppdaterat