Logo
Vattenkiosk

Vattenkiosker i Sandviken och Storvik

Sandviken Energi bygger två vattenkiosker i kommunen för entreprenörer som behöver stora mängder vatten och för den som behöver hämta mindre mängder vatten i en dunk. En vattenkiosk är en tankstation för vatten.

Vad händer just nu?

Maj 2024

Vattenkioskerna är fortfarande inte driftsatta, men de planeras att komma i drift innan sommaren. Vi uppdaterar informationen på hemsidan när vattenkioskerna är i drift.

Januari 2024

Vattenkioskerna står på plats, dock är de inte i drift ännu då vi inväntar tekniska delar för att möjliggöra driftsättning. Planerad driftsättning av vattenkioskerna är under våren 2024, vi uppdaterar med mer information när vi har tidpunkt för driftsättningen.

September 2023

12 september

Vi kommer att påbörja grävning vid vattenkiosken på Majorsgatan under vecka 38.

1 september

Vi fortsätter med grävning vid Förrådsgatan samt att vi har kopplat in avsättningar till vatten och avlopp till vattenkiosken.

Majorsgatan har vi inte påbörjat grävning för ännu, utan kommer att påbörjas så fort vi är klara med markarbetet på Förrådsgatan.

Augusti 2023

Vi har påbörjat markarbete vid Förrådsgatan för att förbereda för vattenkiosken.

Maj 2023

Under maj kommer Sandviken Energi att bereda för arbetet som planeras att starta under slutet av augusti, vecka 34.

Om projektet

Sandviken Energi planerar för att bygga två vattenkiosker i kommunen. Vattenkioskerna kommer att placeras på Förrådsgatan i Sandviken och Majorsgatan i Storvik.

Vattenkioskerna är ett sätt för oss på Sandviken Energi att kontrollera stora vatten uttag i ledningsnätet, som annars kan leda till föroreningar och missfärgningar av vårt vatten. Kioskerna innebär också att vi möjliggör för verksamheter och företag att tanka stora mängder vatten vid behov. Allmänheten kan ta ut mindre mängder dricksvatten vid exempelvis avbrott på dricksvattenleveransen.

I samband med arbetet kan det förekomma buller, byggtrafik och begränsad framkomlighet i anslutning till byggnationerna. För att säkerställa en säker miljö för boende och trafikanter kommer avstängningar sättas upp vid behov. Under inkoppling av vattenkioskerna kommer vi att behöva stänga av vattnet under viss tid för boende och företagare i närområdet. Berörda kunder kommer att informeras via brev inför vattenavstängning.

Vad är en vattenkiosk?

En vattenkiosk är ett tankställe av vatten där vi kan erbjuda våra kunder att hämta vatten på ett snabbt och smidigt sätt. Vattenkiosken har tre stycken vattenuttag, tekniskt vatten för entreprenörer som hämtar vatten i servisbilar, brandpost för räddningstjänst samt dricksvatten för privatpersoner.

Tidsplan

Arbetet planerar att startas vecka 34 och beräknas att vara klart under vecka 41. Vattenkioskerna planeras för att driftsättas under våren 2024.

Frågor

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Senast uppdaterat