Logo

Leverantörs­faktura och upphandlingar

Sedan den 1 april 2019 gäller en lag gälla vid offentliga upphandlingar som innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Sandviken Energi ställer krav vid upphandlingar på att anbudsgivarna måste kunna skicka elektroniska fakturor. Fakturerings-, expeditions-, påminnelseavgifter och dylikt accepteras inte. Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Information för dig som är leverantör till offentliga aktörer:
DIGG – Myndigheten för Digital Förvaltning. Länk till annan webbplats.


Obligatorisk fakturainformation

Samtliga fakturor i Sandviken Energi AB behandlas elektroniskt. Detta ställer vissa krav som måste uppfyllas för att fakturan ska läsas in korrekt i vårt system. I de fall fakturan inte uppfyller kraven kommer den att återsändas till leverantören för korrigering.

Fakturaadress

Bolagets namn*
Fakturaenheten
811 80 Sandviken

Följande uppgifter är obligatoriska:

 • Fakturanummer eller OCR nummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och tillämpad momssats
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • Leverantörens adressuppgifter
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Information om f-skatt
 • Beställarens namn och/eller avdelning
 • Referenskod
 • Leveransadress ska anges med den adress dit varan eller tjänsten levererats

Betalningsvillkor: 30 dagar. Som fakturadatum räknas den dag korrekt faktura ankommer till Sandviken Energi AB.

* Ange Sandviken Energi AB, Sandviken Energi Elnät AB eller Sandviken Energi Vatten AB

Frågor gällande fakturahantering, kontakta Sandviken Energis ekonomiavdelningen: ekonomiavdelningen@sandvikenenergi.se

InExchange

Vår VAN-operatör och accesspunkt är InExchange.
Telefon: 0500-446360
E-post: kundservice@inexchange.se

För mer information, besök InExchanges hemsida:
InExchange Web Länk till annan webbplats.

Fakturering med omvänd byggmoms

Då Sandviken Energi AB, Sandviken Energi Elnät AB och Sandviken Energi Vatten AB är byggföretag ska byggtjänster som utförs av entreprenörer faktureras med omvänd byggmoms.

Fakturor med omvänd byggmoms ska märkas med våra momsregistreringsnummer samt med texten ”Omvänd betalningsskyldighet för byggtjänster gäller för denna faktura”.

Organisations- och momsregistreringsnummer för Energi, Elnät och Vatten

Organisations- och momsregistreringsnummer

Affärsområde

Organisationsnummer

Momsregistreringsnr

Sandviken Energi AB

556012-3050

SE556012305001

Sandviken Energi Elnät AB

556011-9272

SE556011927201

Sandviken Energi Vatten AB

556791-6043

SE556791604301

Sandviken Energi arbetar med referenskoder. Det är dessa som styr vart fakturan ska hamna i vår organisation. Referenskod uppges alltid av den som beställer, i anna fall ska leverantören fråga efter det. Leverantörsfakturor måste alltid innehålla referenskod.

I fil för PEPPOL ska referensen placeras i Tagg:<cbc:BuyerReference>REFERENS</cbc:BuyerReference>

I fil för Svefaktura ska referensen placeras i Tagg:
<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>REFERENS</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

Sandviken Energi Elnät AB

 • BILAR
 • DRIFT01
 • DRIFT02
 • DRIFT03
 • DRIFT04
 • DRIFT05
 • DRIFT06
 • DRIFT07
 • DRIFT08
 • DRIFT09
 • ELNÄTSCHEF
 • LEASING
 • LED
 • MÄTAVD
 • NÄTUTV1
 • NÄTUTV2
 • NÄTUTV3
 • NÄTUTV4
 • NÄTUTV5
 • NÄTUTV6
 • NÄTUTV7
 • NÄTUTV8
 • NÄTUTV9

Sandviken Energi Vatten AB

 • DRIFT1
 • DRIFT2
 • DRIFT3
 • DRIFT4
 • DRIFT5
 • DRIFT6
 • DRIFT7
 • DRIFT8
 • DRIFT9
 • DRIFT10
 • DISTRIBUTION
 • DRIFTCHEF
 • FORDON
 • LEASING
 • PROJEKT1
 • PRODUKTION
 • PUMP
 • UTREDNING1
 • UTREDNING2
 • UTREDNING3
 • UTREDNING4
 • UTREDNING5
 • UTREDNING6
 • VATTENCHEF
 • VATTENVERK

Sandviken Energi AB

 • AUTOMATION
 • EKONOMI
 • EK.CHEF
 • ELBILSLADDARE
 • FASTIGHET
 • GATUCHEF
 • GATUDRIFT
 • HR
 • HÅLLBARHET
 • IT
 • IT2
 • IT3
 • INKÖP
 • KUND
 • KUND1
 • KUND2
 • LED
 • LADDSTOLPE
 • MARKNAD
 • PR-KOMM
 • MILJÖ
 • MÄT
 • VD
 • LEASING
 • PROJEKT
 • STADSNÄT1
 • STADSNÄT2
 • STADSNÄT3
 • STADSNÄT4
 • STADSNÄT5
 • STADSNÄT6
 • STADSNÄT7
 • STADSNÄT8
 • STADSNÄT9
 • UNDERHÅLL1
 • VERKSTAD
 • BRÄNSLE01
 • VERKSAMHETSSTÖD
 • VÄRME01
 • VÄRME02
 • VÄRME03
 • VÄRME04
 • VÄRME05
 • VÄRME06
 • VÄRME07
 • VÄRME08
 • VÄRMECHEF
 • KUND1
 • MARKNAD1
 • MARKNAD2

GLN-nummer och Peppol ID

När du skickar e-fakturor använder du ett GLN-nummer som står för står för Global Location Number och gör det möjligt att identifiera fysiska platser, företag och organisationer. Ett Peppol-id är den elektroniska adress som används för att identifiera parter inom Peppols infrastruktur.

Sandviken Energis GLN-nummer

Bolag

GLN-nummer

Peppol/Actorid

Sandviken Energi AB

7350110600014

0007:5560123050

Sandviken Energi Elnät AB

7350110605019

0007:5560119272

Sandviken Energi Vatten AB

7350110607013

0007:5567916043

Ange vårt inköpsnummer på fakturan

När du skickar e-fakturor till oss innehållande våra inköpsordernummer enligt formatet INÅÅMMDD-7XX (tex IN220601-700) anger du den uppgiften i fältet för ”OrderReferens”

Taggen för orderreferens Svefaktura:

<cac:OrderReference>
<cac:BuyersID>INKÖPSORDERNUMMER</cac:BuyersID>
</cac:OrderReference>
</cac:OrderLineReference>

Taggen för orderreferens Peppol:

<cac:OrderReference><cbc:ID>INKÖPSORDERNUMMER</
cbc:ID></cac:OrderReference>

Vill du ta del av våra upphandlingar?

Sandviken Energi AB använder upphandlingsverktyget Kommers Annons för att publicera upphandlingar samt för att distribuera upphandlingsdokument och tillhörande information.

Du som potentiell leverantör måste först registrera dig i systemet för att ta del av uppgifterna. Därefter kan du läsa och lämna anbud på pågående upphandlingar samt få information om nya upphandlingar när de publiceras.

Här kommer du vidare till Kommers Annons. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterat