Logo

Leverantörsfaktura

Från och med den 1 april 2019 gäller en ny lag gälla vid offentliga upphandlingar. Lagen innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Den nya lagen innebär att Sandviken Energi från och med den första april 2019 kommer att ställa krav vid upphandlingar på att anbudsgivarna måste kunna skicka elektroniska fakturor.

Befintliga leverantörer till Sandviken Energi påverkas inte av detta då lagen inte gäller retroaktivt men för att ni ska kunna lämna anbud på kommande upphandlingar måste ni kunna skicka elektroniska fakturor.

Fakturerings-, expeditions-, påminnelseavgifter och dylikt accepteras inte. Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

InExchange

Sandviken Energi samarbetar med InExchange när det gäller e-fakturor. Det innebär att du som leverantör kontaktar InExchange för att komma igång med att skicka e-fakturor till Sandviken Energi. För dig utan affärssystem eller med små faktura-volymer finns en kostnadsfri Web-tjänst för upp till 100 fakturor per år.

Om du vill skicka fakturor elektroniskt till Sandviken Energi, kontakta vår samarbetspartner.

E-post: support@inexchange.se
Telefon: 0500-44 63 60

Relaterad information från InExchange

InExchange Fakturaskrivare Länk till annan webbplats.

InExchange Web Länk till annan webbplats.

Fakturering med omvänd byggmoms

Då Sandviken Energi AB, Sandviken Energi Elnät AB och Sandviken Energi Vatten AB är byggföretag ska byggtjänster som utförs av entreprenörer faktureras med omvänd byggmoms.

Fakturor med omvänd byggmoms ska märkas med våra momsregistreringsnummer samt med texten ”Omvänd betalningsskyldighet för byggtjänster gäller för denna faktura”.

Obligatorisk fakturainformation

Samtliga fakturor i Sandviken Energi AB behandlas elektroniskt. Detta ställer vissa krav som måste uppfyllas för att fakturan ska läsas in korrekt i vårt system. I de fall fakturan inte uppfyller kraven kommer den att återsändas till leverantören för korrigering.

Följande uppgifter är obligatoriska:

 • Fakturaadress:
  Sandviken Energi AB
  Fakturaenheten
  811 80 Sandviken
 • Fakturanummer eller OCR nummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och tillämpad momssats
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • Leverantörens adressuppgifter
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Information om f-skatt
 • Beställarens namn och/eller avdelning
 • Referenskod
 • Leveransadress ska anges med den adress dit varan eller tjänsten levererats

Frågor gällande fakturahantering, kontakta Sandviken Energis ekonomiavdelning

ekonomiavdelningen@sandvikenenergi.se

Momsregisteringsnummer för Energi, Elnät och Vatten

Affärsområde

Momsregistreringsnr

Sandviken Energi AB

SE556012305001

Sandviken Energi Elnät AB

SE556011927201

Sandviken Energi Vatten AB

SE556791604301

Bångbro Kraft AB

SE556677955801

Sandviken Energi arbetar med referenskoder. Det är dessa som styr vart fakturan ska hamna i vår organisation. Referenskod uppges alltid av den som beställer, i anna fall ska leverantören fråga efter det. Leverantörsfakturor måste alltid innehålla referenskod.

Sandviken Energi Elnät AB

 • BILAR
 • DRIFT01
 • DRIFT02
 • DRIFT03
 • DRIFT04
 • DRIFT05
 • DRIFT06
 • DRIFT07
 • DRIFT08
 • DRIFT09
 • ELNÄTSCHEF
 • LEASING
 • LED
 • MÄTAVD
 • NÄTUTV1
 • NÄTUTV2
 • NÄTUTV3
 • NÄTUTV4
 • NÄTUTV5
 • NÄTUTV6
 • NÄTUTV7
 • NÄTUTV8
 • NÄTUTV9

Sandviken Energi Vatten AB

 • DRIFT1
 • DRIFT2
 • DRIFT3
 • DRIFT4
 • DRIFT5
 • DRIFT6
 • DRIFT7
 • DRIFT8
 • DISTRIBUTION
 • DRIFTCHEF
 • FORDON
 • LEASING
 • PROJEKT1
 • PRODUKTION
 • PUMP
 • UTREDNING1
 • UTREDNING2
 • UTREDNING3
 • UTREDNING4
 • UTREDNING5
 • UTREDNING6
 • VATTENCHEF
 • VATTENVERK

Sandviken Energi AB

 • AUTOMATION
 • EKONOMI
 • EK.CHEF
 • ELNÄT-TEKNISKA
 • ELBILSLADDARE
 • FASTIGHET
 • GATUCHEF
 • GATUDRIFT
 • HR
 • HÅLLBARHET
 • IT
 • KUND
 • MARKNAD
 • PR-KOMM
 • MILJÖ
 • MÄT
 • VD
 • LEASING
 • PROJEKT
 • STADSNÄT1
 • STADSNÄT2
 • STADSNÄT3
 • STADSNÄT4
 • STADSNÄT5
 • STADSNÄT6
 • STADSNÄT7
 • STADSNÄT8
 • STADSNÄT9
 • UNDERHÅLL1
 • VERKSTAD
 • BRÄNSLE01
 • VERKSAMHETSSTÖD
 • VÄRME01
 • VÄRME02
 • VÄRME03
 • VÄRME04
 • VÄRME05
 • VÄRME06
 • VÄRMECHEF
 • KUND1
 • MARKNAD1
 • MARKNAD2

Bångbro Kraft AB

 • BÅNGBRO

GLN-nummer

När du skickar e-fakturor använder du ett GLN-nummer som står för står för Global Location Number och gör det möjligt att identifiera fysiska platser, företag och organisationer.

Sandviken Energis GLN-nummer

Bolag

GLN-nummer

Peppol/Actorid

Sandviken Energi AB

7350110600014

0007:5560123050

Sandviken Energi Elnät AB

7350110605019

0007:5560119272

Sandviken Energi Vatten AB

7350110607013

0007:5567916043

Bångbro Kraft AB

7350110606016

0007:5566779558

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor: 30 dagar. Som fakturadatum räknas den dag korrekt faktura ankommer till Sandviken Energi AB.

Övriga uppgifter

Sandviken Energi ABs organisationsnummer är: 5560123050

VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE556012305001

Fakturaadress

Sandviken Energi AB (eller det bolag som är beställare)
Fakturaenheten
811 80 Sandviken