Logo

Vill du sälja stamved till oss?

Bilder av brännved (från skog som skadades i de stora skogsbränderna sommaren 2018) som ska användas till bränsle i kraftvärmeverket.

Är du skogsägare i Gästrikland med omnejd? Då ska du se hit! Vi på Sandviken Energi vill köpa stora mängder bränsle för att kunna producera prisvärd fjärrvärme nu i vinter.

Vi vill göra en bra affär med skogsägare i regionen och vi är intresserad av energi- och massaved, även bränn- och barkborreskadad samt även stormfälld skog. Vi har säkrat bränsle för vintern men vi ser ändå över om vi kan hitta miljövänligare bränsle i närområdet. Därför vänder vi oss nu till lokala skogsägare inom en radie på 20 mil från Sandviken.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder 400 kr/m3fub + moms (25%) för momsregistrerade och 0% moms för privatpersoner, fritt väg.

Vi behöver en viss mängd - minst 30 m3. Gå gärna ihop med en skiftesgranne för att få ihop tillräcklig mängd.

Vi kommer inte att kunna komma ut och fälla träd åt privatpersoner som önskar bli av med enstaka träd.

Om du har stamved att sälja till oss fyll i nedan formulär så kontaktar vi dig så snart vi kan, det kan ta någon arbetsdag.


Beskriv din stamved:
Beskriv din stamved:
Spamskydd * (obligatorisk)

Vi behöver säkerställa att stamveden är nedtagen på ett hållbart sätt enligt nedanstående principer.

  • Är skogråvaran svensk?
  • Är biomassan avverkad på jordbruksmark?
  • Sker avverkningsverksamhet på ett lagenligt sätt?
  • Sker skogsföryngring på avverkade arealer?
  • Skyddas arealer som har utsetts för naturskydd?
  • Säkerställs det att vid avverkning tas hänsyn till att jordbeskaffenheten och den biologiska mångfalden ska bevaras, så skadeverkningarna minimeras?
  • Säkerställs det att avverkningen upprätthåller eller förbättrar skogens produktionskapacitet på lång sikt?
  • OM villkoren ovan inte är uppfyllda, finns ett förvaltningssystem för ursprungsområdet som säkerställer att villkor som motsvarar dem som anges?

Senast uppdaterat