Logo

Flyttanmälan

När du flyttar till, inom eller ut från Sandvikens kommun är det till oss du vänder dig för att för att teckna eller säga upp avtal för el, vatten, fjärrvärme och bredband.

Att tänka på

  • Det är Sandviken Energi som ansvarar för elnätet och dricksvattnet i Sandvikens kommun.

  • Avtalen för elnät, fjärrvärme, bredband och vatten är knutna till en viss adress och kan därför inte flyttas med.

  • Anmäl inflyttning eller avflyttning i god tid, dock minst 15 dagar innan du flyttar in eller ut ur i din nya bostad.
  • Tänk på att du själv måste läsa av vattenmätaren och lämna mätarställning om du har vatten på din faktura från oss.

  • Vi kan inte avsluta avtal bakåt i tiden.

  • Du är betalningsansvarig för din förbrukning tills du har sagt upp avtalet.
Tax som sitter i en flyttlåda.

Flyttanmälan för privatperson

För dig som privatperson så har vi två formulär som reglerar in- och utflytt ur din bostad. Använd dessa för att notifiera oss om din flytt.

Flyttanmälan företag

Du kan själv skriva ut blanketter för abonnemangs­ansökan och uppsägning av abonnemang.

Det går bra att skicka blanketten via vanlig post eller skanna in den ifyllda blanketten med din underskrift på.

För att uppsägningen för dig som näringsidkare ska hinnas registreras i tid behöver du säga upp ditt avtal i god tid, minst 30 dagar i förväg.

Så läser du av din vattenmätare

Uppge de fem första siffrorna och bortse från de tre sista, små siffrorna. Ditt mätarnummer står ovanför displayen.

Kamstrup vattenmätare

Kamstrup vattenmätare