Logo

Anmälan av inflytt

Använd formuläret när du ska flytta in i din nya bostad.

Fält markerade med * är obligatoriska.

När du tecknar ett elnätsavtal påförs en administrativ avgift om 343 kr inklusive moms på din första faktura.

Fastigheten har leverans av * (obligatorisk)
Fastigheten har leverans avKontaktuppgifter och adress som du ska teckna avtal för
Kontaktuppgifter och adress som du ska teckna avtal för


ÅÅ.MM.DD


Vi behöver lantmäteriets fyrsiffriga lägenhetsnummer eller föregående innehavare för att kunna behandla din ansökan.


(om annan än anläggningsadress)