Logo

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning "fjärran från" fastigheten. Fast egentligen är det inte så fjärran eftersom värmen är lokalt producerad.

I Sandviken producerar vi fjärrvärme av lokalt biobränsle som spån, flis, returträ och träpellets. Vi använder torv under den kalla delen av året och vid riktiga köldknäppar så stöttar vi med lite olja och gasol.

Genom att producera värme från en central anläggning optimeras förbränningen samtidigt som miljöpåverkande utsläpp minimeras. Utsläppen av svavel och kväveoxid minskade kraftigt när fjärrvärme introducerades i Sandvikens kommun. Vi producerar cirka 250 GWh miljövänlig värme vilket motsvarar uppvärmningen för cirka 10 000 villor.

Vi har bra kontroll på våra ledningar

Över 50 procent av våra ledningar har mätning mot läckage och vi bevakar dessa ledningar dygnet runt. Felen åtgärdas snabbt, avstängningar är oftast planerade med information till kunderna i god tid.

Innesluten värme

Fjärrvärmeverksamheten producerar och distribuerar fjärrvärme till centralorten Sandviken samt tätorterna Järbo och Storvik. Vi har över 14 mil ledningar i backen för leverans av fjärrvärme till våra kunder. I ledningarna skickas fjärrvärmevatten mellan 80 och 115 grader ut till våra kunders värmeväxlare, beroende på årstid. Hos kunden finns en värmeväxlare som utnyttjar energin främst till uppvärmning men även till varmvatten. Fjärrvärmevattnet som vi får tillbaka efter att kunderna värmt sina hus är cirka 48 grader. Fjärrvärmenätet är ett slutet system där vattnet cirkuleras kontinuerligt.

Det vill säga vårt fjärrvärmevatten är helt skiljt från det vatten som går i radiatorer hemma hos dig som kund. För säkerhets skull så är fjärrvärmevatten grönfärgat, så att vi enkelt hittar eventuella läckage.

Illustration över hur fjärrvärme fungerar.

Så fungerar fjärrvärme.

Det blir inte stora energiförluster i fjärrvärmenätet

Endast åtta procent av den värme vi skickar ut försvinner i backen. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vårat distributionsnät för att minska driftkostnader.