Logo

Så fungerar fjärrvärme

I vårt kalla klimat går det åt mycket energi för att värma bostäder och andra fastigheter. Fjärrvärme är ett tryggt, flexibelt och miljövänligt alternativ för uppvärmning.

I Sandviken producerar vi fjärrvärme av främst lokalt biobränsle som spån, flis, returträ och träpellets. Vi använder även en del torv under den kallaste delen av året och vid riktiga köldknäppar så stöttar vi med lite olja och gasol.
Genom att producera värme från en central anläggning optimeras förbränningen samtidigt som miljöpåverkande utsläpp minimeras.

Utsläppen av svavel och kväveoxid minskade kraftigt när fjärrvärme introducerades i Sandvikens kommun. Vi producerar cirka 250 GWh miljövänlig värme vilket motsvarar uppvärmningen för cirka 10 000 villor.

Innesluten värme

Fjärrvärmeverksamheten producerar och distribuerar fjärrvärme till centralorten Sandviken samt tätorterna Järbo och Storvik. Vi har över 14 mil ledningar i backen för leverans av fjärrvärme till våra kunder. I ledningarna skickas fjärrvärmevatten mellan 80 och 115 grader ut till våra kunders värmeväxlare, beroende på årstid. Hos kunden finns en värmeväxlare som utnyttjar energin främst till uppvärmning men även till varmvatten. Fjärrvärmevattnet som vi får tillbaka efter att kunderna värmt sina hus är cirka 48 grader. Fjärrvärmenätet är ett slutet system där vattnet cirkuleras kontinuerligt.

Det vill säga vårt fjärrvärmevatten är helt skiljt från det vatten som går i radiatorer hemma hos dig som kund. För säkerhets skull så är fjärrvärmevatten grönfärgat, så att vi enkelt hittar eventuella läckage.

Illustration över hur fjärrvärme fungerar.

Så fungerar fjärrvärme.

Det blir inte stora energiförluster i fjärrvärmenätet

Endast åtta procent av den värme vi skickar ut försvinner i backen. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vårat distributionsnät för att minska driftkostnader.

Det här händer i ditt hus

Fjärrvärme innebär inte bara god driftsekonomi och ett jämnt behagligt inomhusklimat, utan även obegränsat med varmvatten, på morgonen eller vid middagstid, när åtgången normalt är som störst. Ja, inte ens om du har tonårsbarn riskerar du någon kalldusch.

I alla fastigheter som har fjärrvärme finns en fjärrvärmecentral som innehåller värmeväxlare för värme och varmvatten, cirkulationspumpar och reglerutrustning. Det finns också mätutrustning som håller koll på din förbrukning.

Du äger själv din fjärrvärmecentral och ansvarar för funktion och underhåll. Sandviken Energi erbjuder villakunder möjlighet till support för funktion och underhåll till en fast månadskostnad. Supporten finns tillgänglig dygnet
runt årets alla dagar.


Fjärrvärme har en mycket hög leveranssäkerhet, produktionen är bemannad dygnet runt året om. Med fjärrvärme kan du tänka på andra saker än uppvärmning av ditt hus.

Vi har bra kontroll på våra ledningar

Över 50 procent av våra ledningar har mätning mot läckage och vi bevakar dessa ledningar dygnet runt. Felen åtgärdas snabbt, avstängningar är oftast planerade med information till kunderna i god tid.