Logo

Så tar du hand om dagvattnet

När det regnar väldigt mycket behöver dagvattnet ta vägen någonstans. Här hittar du information om hur du kan ta hand om vattnet på din tomt och minska risken för problem.

Att skörda regnvatten är smart, både för att ta vara på det vatten vi har och för att förebygga översvämning när det regnar mycket. Det kan också bli ett positivt inslag i trädgårdsmiljön samtidigt som det minskar belastningen på ledningsnätet.

Det är inte alltid självklart att en fastighet har möjlighet att ta hand om dagvattnet inne på fastigheten. Grundvattennivåer, markförhållande och hårdgjorda ytor är faktorer som påverkar möjligheten.

Exempel på hur du kan ta hand om vattnet lokalt och skydda ditt hus:

Förebygga översvämning

Som med alla installationer och konstruktioner i hus och trädgård så är underhåll A och O. Kontrollera därför stuprör, hängrännor och ledningarna på din fastighet. Rötter, sten och grus kan ta sig in i ledningarna och orsaka stopp.

Du kan läsa mer om hur du gör här: Ta hand om ditt ledningsnät (pdf) Länk till annan webbplats.

Att koppla bort stuprören från ledningsnätet är en effektiv och förhållandevis enkel åtgärd för att avlasta ledningsnätet och därigenom hjälpa till att motverka översvämningar när det regnar mycket. Kapa stupröret, sätt dit en utkastare och plugga igen röret där det går ner i marken. Tänk på att vatten inte får ledas till granntomt eller ut på gatan.

Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa dräneringvattnet. Då kan inte annat vatten tryckas in bakvägen in i dräneringen.

Du kan använda till exempel ränndalsplattor, självutrullande slang eller nedgrävda rör för att leda vattnet dit du vill. Se till att du har marklutning från huset. Vattnet kommer då tas upp av växter samt bidrar till nybildande av grundvatten. Tänk på att du bör leda vattnet minst två (2) meter från husgrunden.

Samla regnvattnet i en tunna och använd det när du vattnar i trädgården eller led det till en rabatt, gräsyta eller stenkista. Samla upp takvatten i en nedgrävd tank och använd det vid exempelvis bevattning eller biltvätt. Bygg en trädgårdsdamm som blir ett fint inslag i trädgården, men också magasinerar och infiltrerar regnvattnet.

Undvik att hårdgöra ytor. Gräs och växter suger upp vatten bra. Om du har eller vill ha hård mark, kan du använda grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar.

En backventil fungerar genom att vattnet bara kan rinna åt ett håll i ledningen - från byggnaden. På så sätt slipper du problem med att vatten som tränger in bakvägen och ger skada på byggnaden. Det är viktigt att kontrollera hela sin anläggning innan du installerar en backventil. I framtiden är det också viktigt att underhålla och kontrollera backventilen. Backventilen är en del av din egna anläggning och som fastighetsägare är du ansvarig för att den har rätt funktion.

Det finns både manuella och självstängande golvbrunnar.

Du kan läsa mer om det här: Ta hand om ditt ledningsnät (pdf) Länk till annan webbplats.

En del fastigheter har källarfönster och om det är mycket vatten utanför kan det rinna in den vägen. Se till att täta dina källarfönster så att risken för att vattnet tar sig in där.

Ett grönt tak på en byggnad tar upp en del av regnvattnet. Det har också positiva egenskaper som minimirar buller, isolerar och lockar till sig bin och fjärilar. Vilket är positivt för din trädgård!

Om du har en källartrappa som avvattnas med en spygatt (golvbrunn utan vattenlås) kan du förhindra att vatten regnar ner i trappen genom att sätta ett tak över trappen. Då kan du proppa igen spygatten och minska risken för att vatten kan tränga upp den vägen om det blir baktryck i ledningarna.

Under en varm sommardag dricker ett fullvuxet träd cirka 500 liter vatten. Plantera dina träd på platser där det inte finns ledningar under markytan, då trädens rötter annars kan skada ledningarna.

Senast uppdaterat