Logo

Anslut din bostad

Oavsett om du ska bygga nytt eller om du ska ansluta befintlig fastighet till det allmänna vatten- och avloppsnätet så ska du alltid ansöka om anslutning till Sandviken Energi Vatten AB.

När du skickat in ansökan utreder vi om det är möjligt att ansluta din fastighet till allmänt vatten och avlopp. Vi räknar också på vad det kostar att ansluta sig enligt gällande VA-taxa. Därefter skickar vi ut offerten till dig som kund. Handläggningstiden är cirka 2-5 dagar.

Först när du betalt fakturan får du börja använda vattnet. Om det behövs vatten under byggtiden så går det att ordna.

Ansökan om anslutning till allmän VA-anläggningPDF

Äldre rödmålat hus.