Logo

Vattenläckor

Om det inte kommer något vatten när du öppnar kranen kan det bero på att vattnet är tillfälligt avstängt på grund av ett planerat arbete eller arbete med en akut vattenläcka.

Vid upptäckt av en akut vattenläcka kan vi behöva stänga av vattnet utan att vi hinner informera kunderna om detta i förväg. Så snart vi kan lägger vi då ut den information vi har om vattenläckan på hemsidan under driftinformation. När stora mängder vatten rinner ut från ledningsnätet kan leveransen även påverkas vid en vattenläcka utan att en avstängning har skett.

Ofta är det svårt att säga exakt när vattnet kommer tillbaka men vi försöker uppdatera driftinformationen på hemsidan så fort vår driftpersonal har mer information om vattenläckan.

I de fall vi ställer ut en vattentank med dricksvatten behöver du ta med dig ett rent kärl att tappa upp vatten i. Vattnet i tanken är avsett för matlagning, dryck och hygien.

Sandviken Energi är ute och lagar en vattenläcka.

Arbete i ledningsnätet

När vi arbetar med ledningsnätet kan vi behöva stänga av vattnet. Vid planerade avstängningar informerar vi våra kunder i förväg - oftast genom att vi lämnar information i brevlådorna i området.

Vid störningar i vattenleveransen kan vattnet upplevas vara brunt eller missfärgat. När vattnet stängs av tvingas ibland vattenflödet att byta håll i rören. När vattnet ändrar riktning kan beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet. Missfärgningarna brukar komma stötvis så testa att spola lätt i kranen så kan missfärgningarna avta.

Senast uppdaterat