Logo

Bli fjärrvärmekund

Om din fastighet ligger inom eller i närheten av vårt fjärrvärmenät är förutsättningarna goda för att en fjärrvärmeanslutning ska vara möjlig ur ett ekonomiskt och praktiskt perspektiv.

Vår utbyggnad av fjärrvärmenätet styrs till stor del av efterfrågan. Fjärrvärmen är till sin natur sådan att vi måste bygga ut fjärrvärmenätet i en given ordning.

Det är inte lätt att veta vilken uppvärmningsform som är mest ekonomisk. Många faktorer påverkar den totala prisbilden. Fjärrvärme är ett bekymmersfritt, bekvämt och miljösmart alternativ att värma fastigheten med.

Kontakta oss om du är intresserad av att ansluta fjärrvärme till:

  • Nybyggd villa
  • Äldre villa
  • Flerfamiljsfastighet
  • Bostadsrätts- och samfällighetsförening
  • Företagslokal

Har fastigheten inte ett vattenburet system, kontakta oss så berättar vi gärna mer om möjligheten att anpassa ert värmesystem till fjärrvärme.

Om din fastighet redan har fjärrvärmeledningar framdragna till husgrunden men inte inkopplade så kan vi ansluta oavsett tid på året till förmånligt pris.

Intresseanmälan

Fält markerade med * är obligatoriska.Adressen dit du önskar fjärrvärmeAnge det telefonnummer vi lättast kan nå dig påFördelar med fjärrvärme

Fjärrvärme är enkel, bekväm och driftsäker för dig och en övergång till fjärrvärme ger många fördelar. Har du sedan tidigare uppvärmning med olja får du ett förbättrat utrymme när oljetank och panna demonteras. Du slipper sotning, oljeleveranser, lukt från eldningsolja och besiktning av oljetank.

  • En villaägare som förbrukar 3m³ olja får vid en övergång till fjärrvärme cirka 40 procent lägre energikostnader. Fjärrvärme är även ett konkurrenskraftigt alternativ till el och värmepumpar.

  • Fjärrvärme produceras med hög andel biobränslen, i pannor med hög verkningsgrad, vilket är bra för miljön. Minskad användning av fossila bränslen ger ett lägre utsläpp av växthusgaser.

  • De renade rökgaserna leds till en hög skorsten i stället för många små, vilket ger renare luft till närmiljön. Rökgaserna renas med modern teknik och effektivare än vad som är möjligt i en enskild villapanna.

  • Fjärrvärme är en miljövänlig, klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. I en central anläggning produceras hett vatten som värmer hela samhällen.

  • Tack vare att fjärrvärmen kan ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade gör den hela samhällen energieffektiva. I produktionen används exempelvis träavfall och annat biobränsle.

Vanligaste uppvärmningsformen

Till de byggnader som värms med fjärrvärme kommer det heta vattnet i välisolerade rör till husets värmeväxlare, som ser till att elementen blir varma och att det finns varmvatten i kranen. Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme.

Den som har fjärrvärme behöver sällan oroa sig för köldknäppar. Leveranssäkerheten är hög. I småhus tar värmeväxlaren inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och du behöver inte serva eller fylla på bränsle. Fjärrvärmen sköter sig själv, helt enkelt.

När el och värme produceras samtidigt kallas det kraftvärme. När man gör el uppstår värme som i sin tur blir en ny nyttighet - fjärrvärme.

Prisdialogen

Sandviken Energi sätter priser som speglar våra kostnader för produktion och distribution.

Fjärrvärmepriset förändras i ungefär samma takt som resten av energibranchen. Varje år så för vi samtal med kundrepresentanter i ett forum som kallas "Prisdialogen".

"Prisdialogen" finns för att ni som kunder ska känna er trygga med att ni får ett rättvist pris.

Besök www.prisdialogen.se för mer informationlänk till annan webbplats