Logo

Bli fjärrvärmekund

I vårt kalla klimat går det åt mycket energi för att värma bostäder och andra fastigheter. Fjärrvärme är ett tryggt, flexibelt och miljövänligt alternativ för uppvärmning.

Fördelar med fjärrvärme

En av fjärrvärmens stora fördelar för kunden är att det är tryggt och enkelt. Fjärrvärmen sköter sig själv. Via fjärrvärmenätet kommer det varma vattnet till huset som ska värmas. Där finns en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare. I en villa tar fjärrvärmecentralen inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och fastighetsägaren behöver inte serva eller fylla på bränsle.

När vi producerar fjärrvärme tar vi också vara på resurser som annars skulle gå förlorade. Med det menas att bränslet består av olika former av rester: rester från skogsavverkning, returträ från Gästrike återvinnare eller kaffebönskal. Även andra bränslen används vid produktionen. När Sandviken och Gävle kopplar samman fjärrvärmenäten de kommande åren kommer även restvärme från industrin att kunna värma Sandviken.

Det här händer i ditt hus

Fjärrvärme innebär inte bara god driftsekonomi och ett jämnt behagligt inomhusklimat, utan även obegränsat med varmvatten, på morgonen eller vid middagstid, när åtgången normalt är som störst. Ja, inte ens om du har tonårsbarn riskerar du någon kalldusch.

I alla fastigheter som har fjärrvärme finns en fjärrvärmecentral som innehåller värmeväxlare för värme och varmvatten, cirkulationspumpar
och reglerutrustning. Det finns också mätutrustning som håller koll på din förbrukning.

Du äger själv din fjärrvärmecentral och ansvarar för funktion och underhåll. Sandviken Energi erbjuder villakunder möjlighet till support för funktion och underhåll till en fast månadskostnad. Supporten finns tillgänglig dygnet runt årets alla dagar.

Fjärrvärme har en mycket hög leveranssäkerhet, produktionen är bemannad dygnet runt året om. Med fjärrvärme kan du tänka på andra saker än uppvärmning av ditt hus.

Du som äger ett småhus som värms upp av el kan sedan den 3 juli 2023 ansöka om bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel om du ansluter dig till fjärrvärmenätet.

Här kan du läsa mer om bidraget och hur du ansöker.

Är din fastighet förberedd för fjärrvärme med en så kallad "låda på väggen" kan du få fjärrvärme hemma hos dig på bara en dag! Nu erbjuder vi en komplett installation av en fjärrvärmecentral i din bostad, inklusive två års fri service – dygnet runt, året runt.

Låda på väggen - erbjudande

När din fastighet är förberedd för fjärrvärme med en låda på väggen kan du få fjärrvärme hemma hos dig på bara en dag! Nu erbjuder vi en komplett installation av en fjärrvärmecentral i din bostad, inklusive två års fri service – dygnet runt, året runt.

Vårt erbjudande:

Pris inkl. moms för komplett installation*

27 500 kr

ROT- avdrag

-3 600 kr

Nettokostnad inkl. moms

23 900 kr

*För ytterligare längd på inomhusledning överstigande 4 meter från husvägg tillkommer 500kr/meter.

Årskostnad för fjärrvärme i en villa med snittförbrukning (20 000 kWh) landar på cirka 20 455 kr enligt 2023 års energiavgifter.

Välj till tjänsten ”Klok värme” för 59 kronor i månaden så kan du enkelt styra din temperatur via en app i din mobil eller surfplatta.

Låter det här spännande? Skicka in din Intresseanmälan idag.


Intresseanmälan - Låda på väggen

Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifterTillval
Tillval


Spamskydd * (obligatorisk)

Fjärrvärme är ett bekymmersfritt, bekvämt och miljösmart alternativ att värma din fastighet med.

Vår utbyggnad av fjärrvärmenätet styrs till stor del av efterfrågan. Fjärrvärmen är till sin natur sådan att vi måste bygga ut fjärrvärmenätet i en given ordning.

Om du är intresserad av att ansluta fjärrvärme gör du en intresseanmälan eller kontaktar vår kundservice. Hur själva anslutningsprocessen går till kan du läsa om här.

 1. Intresseanmälan
  Processen skiljer sig åt beroende på om du bor inom vårt fjärrvärmenät eller utanför.

  Är din tomt/fastighet inom eller i närheten av vårt fjärrvärmenät är förutsättningarna goda för att en fjärrvärmeanslutning ska vara möjlig ur ett ekonomiskt och praktiskt perspektiv. Meddela ditt intresse genom att fylla i Intresseanmälan Öppnas i nytt fönster. eller kontakta vår kundservice.

  Har din fastighet redan fjärrvärmeledningar framdragna till husgrunden men inte inkopplat så kan vi ansluta oavsett tid på året till förmånligt pris. Om en sådan inkoppling är aktuell kan du fylla i en Intresseanmälan eller kontakta vår kundservice.

  Ligger din tomt/fastighet utanför vårt fjärrvärmenät blir processen något längre men självklart kan vi ändå försöka hjälpa dig. Meddela ditt intresse genom att fylla i intresseanmälan eller kontakta vår Kundservice. Om det finns flera i området som är intresserade kan det bli aktuellt med en utbyggnad av fjärrvärmenätet. Då är det viktigt att även dina grannar gör en intresseanmälan.

  Innan du fyller i intresseanmälan är det bra om du beräknat hur mycket energi du kommer att förbruka. Flera olika beräkningsverktyg går att finna på nätet. Har vi den här informationen redan i din intresseanmälan har vi kommit en bra bit på väg. Har du ännu inte denna information kan vi naturligtvis hjälpa dig att räkna ut en preliminär energiförbrukning samt effekt efter inkommen intresseanmälan.

 2. Utredning
  Efter inkommen intresseanmälan utreder Sandviken Energi hur vi kan gå vidare med anslutningen. Vi gör ett hembesök och tittar på lämplig dragning av ledningar och placering av fjärrvärmecentralen. Under denna tid kan vi behöva kontakta dig för vidare frågor och kompletteringar.

 3. Offert och avtal
  Efter utredningen kommer vi att skicka en offert till dig. I samma utskick har vi också lagt med ett avtal som du signerar och returnerar till oss om alla uppgifter stämmer.

 4. Anslutning - grävning och genomföring
  Från påskrivet avtal till färdig installation tar det mellan 10-30 dagar att ansluta din fastighet beroende på årstid och överenskommelse med dig som kund.

  Ledningar för fjärrvärme dras normalt kortaste vägen från fjärrvärmekulverten i gatan till huset. Innan Sandviken Energi påbörjar grävningen behöver vi studera ledningskartor (information som du som kund bidrar med) för att inte skada befintliga rör och kablar på tomten. Om möjligt undviks asfalterade eller stenlagda ytor. Schaktet där fjärrvärmerören läggs bli omkring 40-80 cm djupt.

  Bra att veta är att när vi ändå gräver ner fjärrvärmekulvert så passar vi på att lägga ner tomrör för eventuell installation av fiber framöver. Om planer finns för att lägga ner elservis så lägger vi ner rör även för detta.

  Ett hål tas upp i husgrunden eller vägg för fjärrvärmeledningarna och servisventiler monteras på utsidan av husväggen. Du behöver inte ha källare för att ansluta fjärrvärme utan genomföringen kan göras på flera olika sätt. Görs genomföringen genom vägg så täcks ledningarna av en skyddskåpa på ytterväggen (det här är den vanligaste processen).

  Efter avslutat rörarbete återställer vi schaktet i gatan och på din tomt. Asfaltering av gata och trottoar samordnas ibland med andra projekt och kan därför dröja en tid. Asfalterade ytor och plattor på tomten samt hålet för husgenomföringen återställs efter att ledningarna har dragits. Det sista finputset med att spackla och måla åligger dig som fastighetsägare.

 5. Montering och besiktning
  Fjärrvärmecentralen monteras och kopplas in mot husets befintliga värme- och varmvattensystem samt ansluts till el av elektriker. Vi isolerar alla fjärrvärmerör, städar upp och gör en grov återställning (ej spackling eller målning) där ingrepp har gjorts för invändiga ledningsdragningar.

  Din fjärrvärmecentral förses med en fjärrvärmemätare och när allt är monterat och klart testas anläggningen av Sandviken Energi. Vi visar dig då även hur din nya fjärrvärmecentral fungerar. Du får också skriftlig information för att själv kunna sköta anläggningen. Om installationen skett av annan rörinstallatör ska anläggningen besiktigas och godkännas innan driftsättning får ske. Fjärrvärmeleveransen startar från det att fjärrvärmemätaren är monterad.

 6. Fakturering
  Anslutningsavgift och eventuell kostnad för installation faktureras normalt inom 30 dagar efter att installationen är klar.

Intresseanmälan

Fält markerade med * är obligatoriska.Adressen dit du önskar fjärrvärmeAnge det telefonnummer vi lättast kan nå dig på


Energiförbrukning
När du fyller i din intresseanmälan är det bra om du anger hur mycket energi du beräknar att förbruka. Flera olika beräkningsverktyg går att finna på nätet. Om vi har vi den här informationen redan i din intresseanmälan har vi kommit en bra bit på väg. Har du ännu inte denna information kan vi naturligtvis hjälpa dig att räkna ut en preliminär energiförbrukning samt effekt efter inkommen intresseanmälan. Du kan ange informationen i rutan för Övrigt.

Spamskydd * (obligatorisk)

Utbyggnad av fjärrvärmenätet

Vår utbyggnad av fjärrvärmenätet styrs till stor del av efterfrågan. Fjärrvärmen är till sin natur sådan att vi måste bygga ut fjärrvärmenätet i en given ordning.

Det är inte lätt att veta vilken uppvärmningsform som är mest ekonomisk. Många faktorer påverkar den totala prisbilden. Fjärrvärme är ett bekymmersfritt, bekvämt och miljösmart alternativ att värma fastigheten med.

Kontakta oss om du är intresserad av att ansluta fjärrvärme till:

 • Nybyggd villa
 • Äldre villa
 • Flerfamiljsfastighet
 • Bostadsrätts- och samfällighetsförening
 • Företagslokal

Har fastigheten inte ett vattenburet system, kontakta oss så berättar vi gärna mer om möjligheten att anpassa ert värmesystem till fjärrvärme.

Om din fastighet redan har fjärrvärmeledningar framdragna till husgrunden men inte inkopplade så kan vi ansluta oavsett tid på året till förmånligt pris.

Prisdialogen

Sandviken Energi sätter priser som speglar våra kostnader för produktion och distribution.

Fjärrvärmepriset förändras i ungefär samma takt som resten av energibranchen. Varje år så för vi samtal med kundrepresentanter i ett forum som kallas "Prisdialogen".

"Prisdialogen" finns för att ni som kunder ska känna er trygga med att ni får ett rättvist pris.

Besök www.prisdialogen.se för mer information Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterat