Logo

Gator och vägar

På uppdrag av Sandvikens kommun sköter vi väghållningsområdet i Sandviken och Storvik. I det arbetet ingår att sköta allt från projektering till planerat och akut underhåll på vägnätet, dels i egen regi eller med hjälp av entreprenörer. Ansvaret omfattar cirka 14,7 mil gata och 3,9 mil cykelvägar.

Senast uppdaterat