Logo
Bild över nya fjärrvärmeledningar i uppgrävt dike i skosparti.

Fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

Ett unikt projekt pågår för att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle.

Den över 20 km långa fjärrvärmeledningen etableras av Gävle Energi i samverkan med Sandviken Energi. Genom att binda samman kommunernas ledningar får både Gävle och Sandviken tillgång till fjärrvärme från restvärme och förnybara energikällor.

Projektet innebär att vi tillsammans minskar koldioxidutsläppen med cirka 46 000 ton per år genom att fasa ut fossila bränslen. Det motsvarar närmare 64 000 flygresor till Thailand tur och retur.*

Projektet möjliggörs genom ett investeringsstöd från Klimatklivet, Naturvårdsverkets satsning på investeringar som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Förutom minskad påverkan på miljön innebär projektet också färre transporter i regionen, minskade utsläpp till luft och vatten samt en
ökad lokal elproduktion.

Tillsammans har vi möjlighet att utveckla en hållbar region.

Projektet har investeringsstöd från Klimatklivet Länk till annan webbplats..

Logo Klimatklivet

Vad händer just nu?

Projektet har beviljats investeringsstöd från Klimatklivet Länk till annan webbplats. och projekteringen pågår.

Om projektet

Genom att binda samman kommunernas fjärrvärmenät används Gävles överskott av värme för att värma även Sandvikens fjärrvärmenät. Idag produceras Sandvikens fjärrvärme i värmeverket i Björksätra där man använder bland annat torv, vilket är ett fossilt bränsle. Gävles fjärrvärme kommer från 100% förnybara energikällor som exempelvis restvärme från industrin.

Tidsplan

Projekteringen startade under hösten 2020 och byggstart av fjärrvärmeledningen är planerad till hösten 2021. Projektet förväntas vara färdigt till årsskiftet 2023/2024.

Övrig infomation och material

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar kring projektet? Hör gärna av dig till Kundservice.

Mediafrågor? Här hittar du kontaktuppgifter till pressansvarig.


Beräkningar

* Vi har använt oss av ICAO, flygets FN-organ, som har tagit fram en beräkningsmodell Länk till annan webbplats. för att räkna fram flygresors utsläpp av koldioxid.
Här kan du läsa mer om beräkningsmodellen och dess för- och nackdelar. Länk till annan webbplats.