Bild över nya fjärrvärmeledningar i uppgrävt dike i skosparti.

Fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

Ett unikt projekt pågår för att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle.

Den över 20 km långa fjärrvärmeledningen etableras av Gävle Energi i samverkan med Sandviken Energi. Genom att binda samman kommunernas ledningar får både Gävle och Sandviken tillgång till fjärrvärme från restvärme och förnybara energikällor.

Projektet innebär att vi tillsammans långsiktigt minskar koldioxidutsläppen i regionen.

Projektet möjliggörs genom ett investeringsstöd från Klimatklivet, Naturvårdsverkets satsning på investeringar som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Förutom minskad påverkan på miljön innebär projektet också färre transporter i regionen, minskade utsläpp till luft och vatten samt en ökad lokal elproduktion.

Tillsammans har vi möjlighet att utveckla en hållbar region.

Projektet har investeringsstöd från Klimatklivet Länk till annan webbplats..

Logo Klimatklivet

Vad händer just nu?

Hösten 2020

Projektet har beviljats investeringsstöd från Klimatklivet Länk till annan webbplats. och projekteringen pågår.

April 2022

Projektet fick i början av april klartecken från att påbörja byggnationerna.

Maj 2022

Nu pågår förberedelserna för byggstart som är planerad till vecka 20. Byggstart kommer att ske i Sandviken längst Fredriksgatan och i industriområdet Lövbacken.

Ledningen läggs ner i marken så när arbetet är färdigt kommer du som bor och vistas i området inte att märka någon skillnad från hur det ser ut idag. Men under arbetets gång så måste vi stänga av gator och leda om trafiken för att det ska bli säkert både för er som bor och vistas i området och för de som arbetar med ledningen. Det kan innebära att du under vissa perioder får ta en annan väg än den du vanligtvis tar. På kartan kan du se hur trafiken leds om under projektets gång.

 

Kartbild över trafikomledning och avstängningar i området.

Om projektet

Genom att binda samman kommunernas fjärrvärmenät används Gävles överskott av värme för att värma även Sandvikens fjärrvärmenät. Idag produceras Sandvikens fjärrvärme i värmeverket i Björksätra. Gävles fjärrvärme kommer från 100% förnybara energikällor som exempelvis restvärme från industrin.

Tidsplan

Projekteringen startade under hösten 2020 och byggstart av fjärrvärmeledningen är planerad till våren 2022. Projektet förväntas vara färdigt till årsskiftet 2023/2024.

Projektet kommer att ske i tre etapper och mer detaljerade tidsplaner kommer att publiceras löpande här på webben.

Övrig infomation och material

Karta över ledningssträckningen.

Karta med ledningssträckningen

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar kring projektet? Hör gärna av dig till Kundservice.

Mediafrågor? Här hittar du kontaktuppgifter till pressansvarig.