Ledningsgata med träd på sidorna och två fjärrvärmerör i förgrunden.

Fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

Ett unikt samarbetsprojekt pågår för att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle - Sveriges smartaste fjärrvärmeledning.

Sveriges smartaste fjärrvärmeledning – det tycker åtminstone vi!

Den över 20 kilometer långa fjärrvärmeledningen etableras av Gävle Energi i samverkan med Sandviken Energi. Vad är det då som gör den så smart? Genom att binda samman kommunernas ledningar får både Gävle och Sandviken tillgång till fjärrvärme från restvärme och förnybara energikällor.

Till att börja med är projektet så pass smart att det fått det hittills största investeringsstödet från Klimatklivet, Naturvårdverkets satsning på projekt som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen beräknas kosta runt en halv miljard kronor och påverkar inte bara regionen, utan hela Sverige, positivt. Det är helt enkelt ett stort klimatkliv för att nå landets hållbarhetsmål.

I regionen får vi också en ökad elproduktion, färre bränsletransporter, positiva effekter på bränslemarknaden och möjlighet att ta tillvara restvärme. Energin, som annars skulle ha gått till spillo, motsvarar en uppvärmning av 27 500 normalvillor* varje år.

Gästrike Vatten samförlägger också en råvattenledning på sträckan Gävle – Forsbacka, något du kan läsa mer om här. Länk till annan webbplats.

Inspiration, smarta tips och kunskap har vi fått från branschkollegor som gått samma väg innan oss – och det är också något vi gärna delar vidare. Tillsammans utvecklar vi en hållbar region för våra kunder och tar ett stort steg för klimatet. Smart va?

*En normalvilla i Gävle Energis nät med snittförbrukning 20 MWh per år.

Projektet har investeringsstöd från Klimatklivet Länk till annan webbplats..

Logo Klimatklivet

Lista på hur trafiken påverkas

Fredriksgatan: Skolgatan till Hyttgatan (där arbeten utförs mellan Seegatan och Hyttgatan) är enkelriktad under perioden maj-november 2022. Omledning via Skolgatan-Barrsätragatan-Hyttgatan.

Storgatan: Fredriksgatan till Malmgatan arbeten pågår juni-november 2022. Malmgatan och del av Storgatan kommer vara avstängd förutom för behöriga. Omledning via Mossvägen.

Malmgatan: Storgatan till Åsgatan: arbeten pågår juni-november 2022. Malmgatan och del av Storgatan kommer vara avstängd förutom för behöriga. Omledning via Mossvägen.

Stensmovägen: Åsgatan till Mossvägen: arbeten pågår augusti-november 2022. Stensmovägen kommer vara avstängd förutom för behöriga. Omledning via Mossvägen.

Korsning av Mossvägen mot Ingalundsvägen sker som ett snabbt ingrepp under hösten 2022, oktober - december.[Preliminärt]

Åsgatan: Utförs under 2023. Omledning via Malmgatan och Storgatan. [Preliminärt]

Fredriksgatan: Skolgatan till Seegatan utförs april-oktober 2023, enkelriktning delar av Fredriksgatan. Omledning via Skolgatan-Barrsätragatan-Hyttgatan. [Preliminärt]

Fredriksgatan: Hyttgatan till Storgatan utförs april-oktober 2023, enkelriktning delar av Fredriksgatan. Omledning via Skolgatan-Barrsätragatan-Hyttgatan. [Preliminärt]

Vad händer just nu?

September 2022

Under september har svetsarbeten färdigställts på Fredriksgatan, Storgatan och Malmvägen. Svetsskarvarna har kontrollerats innan skarvisoleringsarbeten tagit vid. Slutligen skall rören förvärmas innan schakterna på Fredriksgatan och Storgatan/Malmvägen börjar återfyllas. Rörläggnings- och svetsarbeten har påbörjats på Stensmovägen.

På en ledningssträcka i skogsmark norr om Åbyggenäs har svetsarbeten utförts och schaktarbeten pågår i övrigt längs nästan hela sträckan mellan Lövbacken och Gavleån.

Passage av Gävlevägen, v559, mellan Sandviken och Forsbacka har förberetts genom att skyddsrör har borrats under vägen.

Se tidplaner längre ned på sidan. Välkommen att höra av dig om du har några frågor.

 

Juli 2022

Bygget pågår i Sandviken längs Fredriksgatan, i industriområdet Lövbacken och i närheten av Forsbacka.

Arbetet i centrala Sandviken pågår för fullt och innan högsommaren blir vi färdiga med att schakta flera delsträckor. Direkt efter en kortare semesterperiod återupptas arbetet och vi kommer i mitten av augusti att starta med att lägga ner fjärrvärmerören i backen. Planerad start för rörläggning och svetsning är vecka 32.

Se separata tidplaner nedan. Det pågår också avverkning längs skogspartierna på hela ledningssträckningen.

 

Maj 2022

Nu pågår förberedelserna för byggstart som är planerad till vecka 20. Byggstart kommer att ske i Sandviken längst Fredriksgatan och i industriområdet Lövbacken.

Ledningen läggs ner i marken så när arbetet är färdigt kommer du som bor och vistas i området inte att märka någon skillnad från hur det ser ut idag. Men under arbetets gång så måste vi stänga av gator och leda om trafiken för att det ska bli säkert både för er som bor och vistas i området och för de som arbetar med ledningen. Det kan innebära att du under vissa perioder får ta en annan väg än den du vanligtvis tar. På kartan kan du se hur trafiken leds om under projektets gång.


April 2022

Projektet fick i början av april klartecken från att påbörja byggnationerna.

Hösten 2020

Projektet har beviljats investeringsstöd från Klimatklivet Länk till annan webbplats. och projekteringen pågår.

Om projektet

Genom att binda samman kommunernas fjärrvärmenät används Gävles överskott av värme för att värma även Sandvikens fjärrvärmenät. Idag produceras Sandvikens fjärrvärme i värmeverket i Björksätra. Gävles fjärrvärme kommer från 100% förnybara energikällor som exempelvis restvärme från industrin.

Tidsplan

Projekteringen startade under hösten 2020 och byggstart av fjärrvärmeledningen är planerad till våren 2022. Projektet förväntas vara färdigt till årsskiftet 2023/2024.

Projektet kommer att ske i tre etapper och mer detaljerade tidsplaner kommer att publiceras löpande här på webben.

Övrig infomation och material

Arbetsområdet kring fjärrvärmeledningen är cirka 22 meter och efter arbetet finns det en ledningsrätt på 4 meter inom detaljplanelagd mark och 6 meter i naturmark. Det innebär att man exempelvis håller undan träd och sly så det är enkelt att komma åt ledningen om man skulle behöva. På sträckan Gävle till Forsbacka kommer Gästrike Vatten att samförlägga en råvattenledning.

Karta med ledningssträckningen

Ledningen läggs ner i marken så när arbetet är färdigt kommer du som bor och vistas i området inte att märka någon skillnad från hur det ser ut idag. Men under arbetets gång så måste vi stänga av gator och leda om trafiken för att det ska bli säkert både för er som bor och vistas i området och för de som arbetar med ledningen. Det kan innebära att du under vissa perioder får ta en annan väg än den du vanligtvis tar.

Längs den flerfärgade breda linjen kommer arbetet att pågå i sju olika deletapper med start vecka 20 2022. Arbetet kommer att pågå till våren 2024. Etapperna ser du på kartan nedan. Arbetet kommer att starta med den gula etappen och där pågår arbetet mellan maj och september.

Karta över arbetsområde Sandviken

Karta över arbetsområde Sandviken

Observera att tiderna på kartan är preliminära och den senaste informationen finns i texten ovan.

Barrsätragatan och Skolgatan

Ett annat fjärrvärmeprojekt drivs vid Barrsätragatan och Skolgatan som påverkar trafiksituationen vid Nya Bruket, Coop Enen och Parkbadet. Mer information om Barrsätragatan och Skolgatan

Arbetsområdet kring fjärrvärmeledningen är cirka 22 meter och efter arbetet finns det en ledningsrätt på 4 meter inom detaljplanelagd mark och 6 meter i naturmark. Det innebär att man exempelvis håller undan träd och sly så det är enkelt att komma åt ledningen om man skulle behöva. Här ser du när vi utför arbete på de olika etapperna. Tidplanerna kan komma att justeras och vi uppdaterar med nya om det skulle bli större förändringar.

Karta över Alborga - Gävle

Karta över Alborga - Gävle

Karta över Forsbacka - Valbo

Karta över Forsbacka - Valbo

Karta över Forsbacka

Karta över Forsbacka

Karta över Lövbacken - Forsbacka

Karta över Lövbacken - Forsbacka

Karta över Häcklinge - Åby

Karta över Häcklinge - Åby

Karta över Valbo - Häcklinge

Karta över Valbo - Häcklinge

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar kring projektet? Hör gärna av dig till Kundservice.

Mediafrågor? Här hittar du kontaktuppgifter till pressansvarig.