Ledamöter i Sandviken Energi Elnät AB

 

Ledamöter i Sandviken Energi Elnät AB
Mandatperiod
Sekreterare:
Namn Parti Ort Uppdrag
Tomas Kärnström   S   Sandviken   Ordförande
Johnny Sandgren   C   Sandviken   Ledamot
Roger Hädinggård   M   Sandviken   Ledamot
Gunnar Fahlander   S   Sandviken   Lekmannarevisor
Jan Hiller   M   Sandviken   Lekmannarevisor
Margareta Lindblad   V   Sandviken   Ersättande lekmannarevisor
Per Zackrisson   M   Sandviken   Ledamot

Marie Frestadius   S   Kungsgården   Ersättare
Johan Källberg   L   Sandviken   Ersättare