Logo

Belysning

Sandviken Energi ansvarar för att sköta belysningen i delar av Sandvikens kommun. På det statliga vägnätet ansvarar Trafikverket för belysningen.

Att lampan inte lyser kan bero på flera saker. Det är inte alltid själva lampan som är trasig, det kan till exempel vara fel på styrenheten, skymningsrelän eller vara ett kabelfel. Men om du ser en gatubelysning som är urfunktion så felanmäler du den till oss. Efter att vi mottagit och bekräftat din felanmälan kommer vi att påbörja åtgärdsarbetet.

Så här arbetar vi med gatubelysning

  • Där vi bedömer att släckt gatubelysning kan medföra en fara för allmänheten kommer vi att skyndsamt åtgärda den.
  • Av miljömässiga och ekonomiska skäl samlar vi ihop flera olika felanmälningar i samma område och åtgärdar dem vid samma tillfälle.
  • Rondering av gatubelysning sker i samtliga områden varje höst. Enstaka mörka lampor lagas i samband med denna rondering.

Vi på Sandviken Energi har på kommunens uppdrag bytt ut armaturer till lågenergiarmaturer. Inom snar framtid kommer LED-belysning att prioriteras.

Gatlamporna

Lamporna har en beräknad brinntid på 16 000 timmar, det vill säga fyra år.
Sandviken Energi genomför byten så kallade seriebyten, enligt ett förutbestämt schema. Då byter man lamporna oavsett om de fungerar eller inte.

En gång om året sker också en extra genomgång av samtliga lampor. därutöver prioriteras korsningar, övergångsställen, gångtunnlar, åverkan av armaturer efter gång och cykelvägar samt vid kabelfel.

Person håller i en LED-gatlampa som ska monteras.

Senast uppdaterat