Belysning

Sandviken Energi ansvarar för att sköta belysningen i delar av Sandvikens kommun. På det statliga vägnätet ansvarar Trafikverket för belysningen.

Sandviken Energi har på kommunens uppdrag bytt ut armaturer till lågenergiarmaturer. Inom snar framtid kommer LED-belysning att prioriteras.

Om du ser en gatubelysning som är urfunktion så felanmäler du den till oss. Efter att vi mottagit och bekräftat din felanmälan kommer vi att påbörja åtgärdsarbetet.

  • Vid gatubelysning där vi ser att det kan finnas en fara för allmänheten kommer vi att skyndsamt åtgärda.
  • Övrig belysning där det inte föreligger någon fara kommer att samlas upp och åtgärdas enligt plan - dock kan det dröja innan belysningen är åtgärdad.
  • Rondering av gatubelysning sker i samtliga områden varje vår och höst. Enstaka mörka lampor lagas i samband med detta.

Gatlamporna

Lamporna har en beräknad brinntid på 16 000 timmar, det vill säga fyra år.
Sandviken Energi genomför byten så kallade seriebyten, enligt ett förutbestämt schema. Då byter man lamporna oavsett om de fungerar eller inte.

En gång om året sker också en extra genomgång av samtliga lampor. därutöver prioriteras korsningar, övergångsställen, gångtunnlar, åverkan av armaturer efter gång och cykelvägar samt vid kabelfel.

Vill du felanmäla en trasig gatubelysning - så kan du anmäla det här.

Person håller i en LED-gatlampa som ska monteras.