Logo

Belysning

Sandviken Energi ansvarar för att sköta belysningen i delar av Sandvikens kommun. På det statliga vägnätet ansvarar Trafikverket för belysningen.

Sandviken Energi har på kommunens uppdrag bytt ut armaturer till lågenergiarmaturer. Inom snar framtid kommer LED-belysning att prioriteras.

Gatlamporna

Lamporna har en beräknad brinntid på 16 000 timmar, det vill säga fyra år.
Sandviken Energi genomför byten så kallade seriebyten, enligt ett förutbestämt schema. Då byter man lamporna oavsett om de fungerar eller inte.

En gång om året sker också en extra genomgång av samtliga lampor. därutöver prioriteras korsningar, övergångsställen, gångtunnlar, åverkan av armaturer efter gång och cykelvägar samt vid kabelfel.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Person håller i en LED-gatlampa som ska monteras.