Logo
bild

Snart börjar vårflods­säsongen och risken för översvämning ökar

När vårsolen värmer stiger också vattennivåerna i våra vattendrag. Vinterns stora nederbörd gör risken för höga flöden extra stor. Detta kan orsaka översvämningar och överbelastade spill- och dagvattensystem.

När vinterns snö smälter under våren blir det stora vattenmängder. I samband med att marken redan är mättad sedan tidigare riskerar avrinningen att inte hinna med vilket ökar risken för att spill- och dagvattensystemen överbelastas. Detta kan i sin tur leda till källaröversvämningar hos fastighetsägare. Det gäller exempelvis där dagvattnet överbelastas eller där ovidkommande regnvatten tränger in i spillvattenledningarna. Det kan bero på spillvattenledningar som släpper in regnvatten, felkopplade stuprör och felkopplade fastighetsdräneringar.

Förbered dig på översvämningar

Det är stor risk för översvämning under vårfloden, framför allt på låga punkter. Källare kan ta in vatten och lågt liggande vägar kan bli översvämmade. Kom ihåg att Räddningstjänsten alltid prioriterar samhällsviktiga funktioner och du som privatperson ansvarar du själv för din egendom.

Så gör du om du är drabbad

Om du drabbats av källaröversvämning tidigare eller är orolig för en översvämning i din fastighet behöver du förbereda dig. Läs om vad du kan göra för att förebygga en källaröversvämning och vad du behöver göra om du drabbas.
Källaröversvämning - sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats.

Det här gör Sandviken Energi

Sandviken Energi sätter ut ut extra pumpar i de områden som är mest drabbade av överbelastade spill- och dagvattensystem. Detta gör vi för att kunna pumpa bort större mängder vatten än våra system vanligtvis hanterar.

När detta sker kommer vår personal rondera våra anläggningar, sköta pumpar och fjärrövervaka systemen. Marken är mättad och smältvattnet kommer inte rinna undan som förväntat. Vid behov kommer vi att brädda ur våra avloppssystem som till stor del kommer innehålla just smältvatten.

Vi gör det vi kan för att vattnet ska rinna undan på ett bra sätt, men vattenmängderna beräknas bli så stora att vi inte kan förhindra konsekvenser. Risk finns att våra kunder påverkas genom att backventiler aktiveras eller att fastigheter drabbas av källaröversvämningar. Detta är såklart något vi arbetar för att undvika och vårt fokus är att hålla igång avlopps- och dagvattensystemen i kommunen.

Utöver våra åtgärder kommer vi följa prognosen och samverka med kommunen och andra samhällsviktiga aktörer.

På uppdrag av kommunen åker Sandviken Energis gatuverksamhet också runt och skottar, sopar och håller rent vid brunnar för att underlätta för vatten att rinna undan.

Här kan du läsa mer om vårt arbete generellt för att förebygga översvämningar, samt vad vi har gjort sedan skyfallet 2021.


Mer information

Nu börjar snart vårflodssäsongen och risken för översvämningar ökar -Lansstyrelsen Länk till annan webbplats.

Snart börjar vårflods­säsongen och risken för översvämning ökar - Sandvikens kommun Länk till annan webbplats.

Dagvatten och ansvar för hantering av dagvatten - Sandviken Energi

Vädervarningar - SMHI Länk till annan webbplats.

Checklista vid risk för översvämning - Krisinformation Länk till annan webbplats.

Förbered dig på översvämning - MSB Länk till annan webbplats.

 

Områdesspecifik information från informationsmöten

Information till boende i Sätraområdet - informationsmöte 5 december 2023

Information till boende i Barrsätra - informationsmöte 6 december 2023

Senast uppdaterat