Din elmätare

Din elmätare talar om för oss hur mycket el du använder i din bostad. Numera läses mätaren av automatiskt, så kallad fjärravläsning. Det gör att din faktura alltid baseras på din faktiska elanvändning.

I dag avläses alla elmätare automatiskt genom så kallad fjärravläsning; det innebär att elmätaren automatiskt skickar mätarställningen via elnätet eller via radiokommunikation, och vidare till Sandviken Energi. Efter bearbetning skickas informationen till faktureringssystemet som skapar din faktura utifrån den faktiska förbrukningen.

Bryta strömmen i din fastighet

Om du vill bryta strömmen i din fastighet för säsongen ska du inte göra det genom att ta ur propparna eller via använda huvudströmbrytaren. Använd i stället din nya smarta elmätares funktion för att stänga av strömmen inne i huset!

Anledningen till att du som kund ska slå av strömmen via din elmätare är att vår mätavdelning annars får upp felmeddelanden att elmätaren inte fungerar och då behöver åka ut och undersöka varför mätaren larmar. Om strömmen slås av på ett korrekt sätt via elmätaren får vi däremot in de korrekta mätvärdena (som visar att användningen är 0) och kan använda dem som underlag till din faktura.

Frånkoppling

Enheten har två blå knappar på framsidan. Den vänstra knappen sköter frånkopplingen. Skifta display genom att trycka en gång på den vänstra knappen tills du ser "DECON" på displayen. Håll sedan tryckknappen intryckt i cirka 6 sekunder tills reläerna kopplas ifrån (en liten smäll hörs inifrån mätaren) och den röda dioden tänds. Frånkopplingen är nu klar.
Obs! I detta läge kan ej tillkoppling ske.

Tillkoppling

Den röda dioden under displayen skall blinka. Håll den vänstra tryckknappen intryckt i cirka 6 sekunder tills reläerna slår till och den röda lysdioden släcks.

Maktor elmätare

Maktor elmätare

På bilden finns hänvisningar med streck och nummer, det här är vad de betyder.

 1. Mätarnummer - mätarens identitet, uppges alltid vid kontakt.
 2. Display - Visar mätarställning.
 3. Knapp - Knapp för att växla mellan olika visningslägen på display.
 4. Pulslampa - Lampan blinkar i takt med förbrukningen.
 5. Sandviken Energi Elnäts utrustning för kommunikation
 6. Brytarknapp - Knapp för att bryta/koppla på spänning. Observera att detta ej finns på alla mätare.
  VARNING!
  Den ska inte användas som huvudbrytare vid underhållsarbete/elarbete i fastigheten.

Turtle elmätare

Turtle elmätare

På bilden finns hänvisningar med streck och nummer, det här är vad de betyder.

 1. Mätarnummer
  Mätarens identitet, uppges alltid vid kontakt
 2. Display
  Visar mätarställning
 3. Lampa
  Visar att terminalen är spänningssatt. Fast eller blinkande, beroende på modell.