Logo

Din elmätare

Din elmätare talar om för oss hur mycket el du använder i din bostad. Numera läses mätaren av automatiskt, så kallad fjärravläsning. Det gör att din faktura alltid baseras på din faktiska elanvändning.

I dag avläses alla elmätare automatiskt genom så kallad fjärravläsning; det innebär att elmätaren automatiskt skickar mätarställningen via elnätet eller via radiokommunikation, och vidare till Sandviken Energi. Efter bearbetning skickas informationen till faktureringssystemet som skapar din faktura utifrån den faktiska förbrukningen.

Kamstrup - den nya generationens elmätare

Alla våra elnätskunder har fått en ny elmätare, Omnipower från Kamstrup. På den nya elmätaren finns möjlighet att läsa av bland annat effektuttag samt spänning och ström per fas genom att trycka sig fram i menyn. Det här kan vara till nytta för dig som kund och även om du anlitar en elinstallatör på din anläggning. Då kan installatören bilda sig en uppfattning om nivån och fördelningen av spänning och ström per fas i din anläggning. Läs mer om hur du går tillväga i bruksansvingen som du hittar till höger på sidan.

Mätarna är förberedd med en HAN-port (även kallad kundport eller kundgränssnitt).
Läs mer om HAN-port

Mätning

Som elnätsföretag följer vi Energimarknadsinspektionen (Ei) mätföreskrifter Länk till annan webbplats., (EIFS 2016:2).

Det innebär att elmätarens registrering av mätvärden alltid anges i svensk normaltid, det vill säga vintertid, utan övergång till sommartid. Detta medför att när du läser av din elmätare i realtid visar den alltid vintertid.

Bryta strömmen i din fastighet

Om du vill bryta strömmen i din fastighet för säsongen ska du inte göra det genom att ta ur propparna eller via använda huvudströmbrytaren. Använd i stället din nya smarta elmätares funktion för att stänga av strömmen inne i huset!

Anledningen till att du som kund ska slå av strömmen via din elmätare är att vår mätavdelning annars får upp felmeddelanden att elmätaren inte fungerar och då behöver åka ut och undersöka varför mätaren larmar. Om strömmen slås av på ett korrekt sätt via elmätaren får vi däremot in de korrekta mätvärdena (som visar att användningen är 0) och kan använda dem som underlag till din faktura.

Frånkoppling

Enheten har två blå knappar på framsidan. Den vänstra knappen sköter frånkopplingen. Skifta display genom att trycka en gång på den vänstra knappen tills du ser "DECON" på displayen. Håll sedan tryckknappen intryckt i cirka 6 sekunder tills reläerna kopplas ifrån (en liten smäll hörs inifrån mätaren) och den röda dioden tänds. Frånkopplingen är nu klar.
Obs! I detta läge kan ej tillkoppling ske.

Tillkoppling

Den röda dioden under displayen skall blinka. Håll den vänstra tryckknappen intryckt i cirka 6 sekunder tills reläerna slår till och den röda lysdioden släcks.

Så här fungerar din HAN-port

Din elmätarna (Omnipower från Kamstrup) är utrustad med en HAN-port, även kallat kundgränssnitt eller kundport. Till porten kan du ansluta egen utrustning för att bland annat se din elförbrukning i nära realtid. Vilket kan vara intressant om du exempelvis vill följa din energiförbrukning, installerar en elbilsladdare i ditt hushåll med mera.

Porten som finns på din elmätare följer HAN-NVE protokollet och utrustning ansluts med en RJ45-kontakt. Därmed behöver din utrustning du köper vara kompatibel med protokollet och utrustningen som monteras bör matas med extern spänning. Sandviken Energi erbjuder ingen utrustning till HAN-porten, det köper du hos valfri återförsäljare.

HAN-porten är i normalläget inaktiv och måste aktiveras av oss på Sandviken Energi. Om du önskar öppna din port för att kunna börja läsa data ur den behöver du kontakta vår Kundservice, info@sandvikenenergi.se.

Bor du i ett flerfamiljshus så kan det blir svårt att ansluta till din HAN-port. Mätaren ofta sitter i en låst elcentral i källaren och HAN-porten behöver oftas nå din WiFi-anslutning. Men du kan alltid följa din elförbrukning via Sandviken Energis Mina Sidor.

Senast uppdaterat