Logo

Visselblåsar­system

Inom Sandviken Energi är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en extern och oberoende part. Återrapportering sker till förtroendegruppen inom Sandvikens Energi med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför Sandviken Energis nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

Rapporteringssidan finns på: Lantero - raportering Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterat