Logo

Organisation

Koncernledningsgruppen

Vi är Sandviken Energis koncernledningsgrupp

Namn

Titel

Niclas Reinikainen

VD & koncernchef

Emil Olsson

Ekonomichef

Stefan Lundkvist

Affärsområdeschef Värme & Stadsnät

Rikard Berglund

Affärsområdeschef Elnät

Mikael Nilsson

Affärsområdeschef Gata

Thomas Nyberg

Affärsområdeschef Vatten

Ida Lindahl

Kommunikations- och marknadschef

Mari Palm

HR-chef

Björn Hemgren

Verksamhetsstödschef

Mona Hedlund

VD-assistent

Koncernstruktur

Bilden visar koncernstrukturen.Förstora bilden

Bilden visar koncernstrukturen.

Organisationsschema

Bilden visar organisationsschema för Sandviken Energi AB.Förstora bilden

Bilden visar organisationsschema för Sandviken Energi AB.

Ett problem har uppstått med att visa innehållet på denna sida.

Felsökning pågår och vi hoppas problemet snart är åtgärdat.

Koncernens bolag

Sandviken Energi AB är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB och är dessutom moderbolag i en koncern som innehåller de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB och Sandviken Energi Vatten AB.

Upphandlingar och organisationsnummer

Sandviken Energis AB:s verksamheter är beroende av leverantörer och samarbetspartners. Genom upphandlingar säkerställs att varor, tjänster samt entreprenader upphandlas med rätt kvalitet till rätt pris, med ett lagenligt upphandlingsförfarande.

Sandviken Energi AB är en upphandlande enhet som lyder under Lagen om Offentlig Upphandling, LUF (2016:1146) och OU (2016:1145).

Sandviken Energi AB, 556012-3050
Sandviken Energi Elnät AB, 556011-9272
Sandviken Energi Vatten AB, 556791-6043

Senast uppdaterat