Logo

Organisation

Koncernledningsgruppen

Vi är Sandviken Energis koncernledningsgrupp

Namn

Titel

Niclas Reinikainen

VD & koncernchef

Emil Olsson

Ekonomichef

Anders Edin

Affärsområdeschef Kraft & Värme

Rikard Berglund

Affärsområdeschef Elnät

Jan G Persson

Affärsområdeschef Stadsnät

Mikael Nilsson

Affärsområdeschef Gata

Thomas Nyberg

Affärsområdeschef Vatten

Ida Lindahl

Kommunikations- och marknadschef

Kristina Ederström

HR-strateg

Fredrik Croona

Verksamhetsstödschef

Anna Prim

VD-assistent

Koncernstruktur

Bilden visar koncernstrukturen.

Bilden visar koncernstrukturen.

Organisationsschema

Bilden visar organisationsschema för Sandviken Energi AB.

Bilden visar organisationsschema för Sandviken Energi AB.

 

Ledamöter i Sandviken Energi AB
Mandatperiod
Sekreterare:
Namn Parti Ort Uppdrag
Tomas Kärnström   S      Ordförande  
Johnny Sandgren   C   Sandviken   Vice ordförande  
Marie Frestadius   S      Ledamot  
Johan Källberg   L   Sandviken   Ledamot  
Roger Hädinggård   M      Ledamot  
Roger Bengtsson   SD   Storvik   Ledamot  
Gunnar Fahlander   S      Lekmannarevisor  
Jan Hiller   M   Sandviken   Lekmannarevisor  
Margareta Lindblad   V      Ersättande lekmannarevisor  
Per Zackrisson   M      Ledamot  

Per Lundqvist   S      Ersättare  
Margareta Wigren   S   Sandviken   Ersättare  
Viktor Prim   C      Ersättare  
Thomas Lundqvist   L      Ersättare  
Magnus Isomäki   M      Ersättare  
Annikki Bengtsson   SD   Storvik   Ersättare  
Johan Raumer   M      Ersättare  


Koncernens bolag

Sandviken Energi AB är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB och är dessutom moderbolag i en koncern som innehåller de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB.

Upphandlingar och organisationsnummer

Sandviken Energis AB:s verksamheter är beroende av leverantörer och samarbetspartners. Genom upphandlingar säkerställs att varor, tjänster samt entreprenader upphandlas med rätt kvalitet till rätt pris, med ett lagenligt upphandlingsförfarande.

Sandviken Energi AB är en upphandlande enhet som lyder under Lagen om Offentlig Upphandling, LUF (2016:1146) och OU (2016:1145).

Sandviken Energi AB, 556012-3050
Sandviken Energi Elnät AB, 556011-9272
Bångbro kraft AB, 556677-9558
Sandviken Energi Vatten AB, 556791-6043