Organisation

Koncernledningsgruppen

Vi är Sandviken Energis koncernledningsgrupp

Namn

Titel

Niclas Reinikainen

VD & koncernchef

Emil Olsson

Ekonomichef

Stefan Lundkvist

Affärsområdeschef Värme & Stadsnät

Rikard Berglund

Affärsområdeschef Elnät

Mikael Nilsson

Affärsområdeschef Gata

Thomas Nyberg

Affärsområdeschef Vatten

Ida Lindahl

Kommunikations- och marknadschef

Kristina Ederström

HR-chef

Fredrik Croona

Verksamhetsstödschef

Katarina Salminen

VD-assistent

Koncernstruktur

Bilden visar koncernstrukturen.

Bilden visar koncernstrukturen.

Organisationsschema

Bilden visar organisationsschema för Sandviken Energi AB.

Bilden visar organisationsschema för Sandviken Energi AB.

 

Ledamöter i Sandviken Energi AB
Mandatperiod
Sekreterare:
Namn Parti Ort Uppdrag
Tomas Kärnström   S   Sandviken   Ordförande
Johnny Sandgren   C   Sandviken   Vice ordförande
Marie Frestadius   S   Kungsgården   Ledamot
Johan Källberg   L   Sandviken   Ledamot
Roger Hädinggård   M   Sandviken   Ledamot
Gunnar Fahlander   S   Sandviken   Lekmannarevisor
Jan Hiller   M   Sandviken   Lekmannarevisor
Margareta Lindblad   V   Sandviken   Ersättande lekmannarevisor
Martin Leppäkorpi   SD   Järbo   Ledamot
Per Zackrisson   M   Sandviken   Ledamot

Per Lundqvist   S   Storvik   Ersättare
Margareta Wigren   S   Sandviken   Ersättare
Viktor Prim   C   Sandviken   Ersättare
Thomas Lundqvist   L   Sandviken   Ersättare
Magnus Isomäki   M      Ersättare
Hans Reidemar   M      Ersättare
Rickard Norberg   SD   Järbo   Ersättare


Koncernens bolag

Sandviken Energi AB är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB och är dessutom moderbolag i en koncern som innehåller de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB och Sandviken Energi Vatten AB.

Upphandlingar och organisationsnummer

Sandviken Energis AB:s verksamheter är beroende av leverantörer och samarbetspartners. Genom upphandlingar säkerställs att varor, tjänster samt entreprenader upphandlas med rätt kvalitet till rätt pris, med ett lagenligt upphandlingsförfarande.

Sandviken Energi AB är en upphandlande enhet som lyder under Lagen om Offentlig Upphandling, LUF (2016:1146) och OU (2016:1145).

Sandviken Energi AB, 556012-3050
Sandviken Energi Elnät AB, 556011-9272
Sandviken Energi Vatten AB, 556791-6043