Logo

Nya VA-ledningar vid Korsika

Händer som fyller vattenglas

Som en del av vårt arbete för att säkra leveransen av dricksvatten och säkerställa en god hantering av spillvatten över tid genomför vi på Sandviken Energi nu ett underhållsarbete vid Korsika, Kungsgården.

Vi ska under våren och försommaren 2024 separera en vatten- och spillvattenledning belägen under järnvägen vid Korsika i Kungsgården. En ny vatten- och spillvattenledning förläggs schaktfritt genom styrd borrning under järnvägen.

I samband med borrningen kommer bullerstörningar påverka fastighetsägare i närheten. Arbetet kommer ske dagtid vardagar.
Tack för ert tålamod!

Vad händer just nu?

Mars 2024

Vi har satt ner filterbrunnar för att pumpa bort grundvatten inför att kunna möjliggöra schaktning för borrgroparna på ett säkert sätt. Borren når 12 meter ned i marken. Därefter kommer vi borra för att förlägga den nya ledningen och sedan koppla in den.

När vi kopplar in den nya ledningen kommer ett antal kringsliggande fastigheter omfattas av ett driftavbrott där vi stänger av vattnet under arbetet. Berörda fastighetsägare får information via brev eller sms inför detta.

 

Borrning av filterbrunn i Korsika.

Om projektet

Projektet har som mål att separera spill- och dricksvattenledningarna och förlägga dem i varsitt skyddsrör så att vi får åtkomst till ledningarna trots att de ligger under järnvägen. På så sätt säkrar vi fortsatt underhåll av ledningsnätet trots den otillgängliga placeringen.

Projektet har handlats upp av en utförandeentreprenör (Nordic Drilling System).

Tidplan

Mars - juli 2024

Frågor

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Senast uppdaterat