Logo

Förnyat elnät i Ginborn

Som ett led i Sandviken Energis arbete för att framtidssäkra elförsörjningen till våra kunder kommer vi under 2024 att reinvestera i vårt elnät i Ginborn.

Sandviken Energi framtidssäkrar elförsörjningen genom att förstärka lågspänningsnätet i området vid Ginborn för att skapa ett bättre elnät för de boende i området.

Elnätet vid Ginborn dimensionerades från början för att försörja ett sommarstugeområde. Under åren har många av sommarstugorna övergått till åretruntboende samtidigt som fler önskar att ansluta solceller och billaddare till elnätet. Det här innebär att vi på Sandviken Energi behöver förstärka elnätet i området för att leva upp till dagens krav för elanslutningar.

Projektet utförs för att nå upp till våra kunders önskemål och skapa rätt förutsättningar för ett elnät som ständigt utvecklas och vårdas.

Vart kommer arbetet att ske?

Detta är en positiv satsning för boende och verksamheter i området, men vi har tänkt på några saker för att inte störa mer än nödvändigt.

Arbeten planeras genomföras dagtid mellan klockan 7-18 i närheten av bebyggelse.

Arbetet kommer till största del pågå efter Ginbornsvägen. Vi är medvetna om att arbetet kommer att ha stor påverkan på trafiksituationen i området och vi kommer därför göra avstängningarna i kortare etapper.

Även området runt Gavelstigen 160-191 kommer arbete pågå.

Tidsplan

Redan i april kommer kommer vi göra platsbesök i området för att kunna bereda och planera arbetet. Enligt vår preliminära tidplan påbörjas grävarbeten i juli/augusti 2024. Arbetet beräknas pågå till årets slut.

Mer information

Mer information kommer uppdateras löpande på projektsidan samt skickas ut till berörda fastighetsägare i området.

Är din fastighet i området ett fritidshus och eller om du av någon annan anledning inte har ett telefonabonnemang knutet till adressen kan du välja att prenumerera på information om fastigheten via den sms-tjänst för servicemeddelanden som vi använder.

Vid frågor och fundering vänligen kontakta kundservice.

Vad händer just nu?

April 2024

Vi är i slutskedet av att upphandla en entreprenör som ska utföra arbetet. Så snart vi har ett avtal skrivet med en entreprenör kommer denne att genomföra platsbesök för att kunna påbörja beredningen och planera utifrån områdets försättningar.

Senast uppdaterat