Logo

Servicemeddelanden vid akut information

Sandviken Energi använder en SMS-tjänst (UMS, Unified message system) för att bland annat informera om kokningsrekommendation av kranvattnet och när du inte ska dricka vattnet alls. Genom systemet skickar vi SMS till din mobiltelefon och/eller lämnar ett talsvar på din fasta telefon.

När driftavbrott inträffar eller exempelvis en kokningsrekommendation råder för dricksvatten informerar vi via sms. Då använder vi en samhällsviktig informationstjänst som skickar sms till de privatpersoner och företagare över 16 år i området som har ett mobiltelefonnummer registrerat på sin adress, eller som har lagt till sitt mobiltelefonnummer på sandvikenenergi.servicevarning.selänk till annan webbplats.

Du som har ett oregistrerat kontaktkort, en tjänstetelefon eller en annan adress för ditt abonnemang kommer inte få något meddelande skickat till dig. Registrera dig på adressen ovan för att få sms i framtiden.

Automatiskt talsvar

Du som har ett fast nummer registrerat på adressen kommer istället få ett automatiskt talsvar uppringt och iniformationen uppspelad i telefonen.

Har du inte fått något meddelande kan det också bero på att någon annan i ditt hushåll tagit del av informationen.

Om invånare/kunder i Sandviken i framtiden blir uppringda från telefonnumret 026-60 10 90 är det ett automatiskt talsvar från Sandviken Energi. Det numret kommer vara avsändare när vi använder oss av tjänsten UMS som smsar och ringer upp fasta telefoner med automatiska talsvar. Avsändaren på SMS är SandvEnergi.

Snabb kommunikation via SMS

Systemet som levereras av UMS används i drygt 60 kommuner i Sverige för enkel och snabb kommunikation med kunder via SMS och talmeddelanden.

Alla telefonnummer finns i vår leverantörs system och kan inte användas av Sandviken Energi i kommersiellt syfte. Registret är i huvudsak baserat på data från Bisnode och dessa uppgifter lämnas inte ut till någon. Detta register används enbart vid samhällsinformation och inte för kommersiellt bruk.

Bilden visar två personer med mobiltelefoner

Kanaler för viktiga budskap

Som kund behöver man inte göra något, utan meddelandet skickas via systemet till den som berörs av en händelse.

Sandviken Energis hemsida kommer även fortsättningsvis att användas som informationskanal, SMS-tjänsten är ett komplement till detta.

Vid kokningsrekommendationer och rekommendationer att inte dricka kranvatten informerar vi också via Sandvikens kommuns kommunikationskanaler, lokala medier, Trafik & Service i P4 etc.

Tack för att även du är med och sprider våra viktiga budskap när exempelvis kokningsrekommendation gäller.