Logo

Servicemeddelande vid akut information

Sandviken Energi använder en tjänst för att skicka ut viktig samhällsinformation, exempelvis akuta driftmeddelanden eller andra servicemeddelanden.

Vid vissa akuta driftavbrott, exempelvis när kokningsrekommendation råder för dricksvatten, informerar vi våra kunder genom servicemeddelanden som kan skickas som sms, röstmeddelande eller e-post.

Vi använder en samhällsviktig informationstjänst som skickar servicemeddelande till privatpersoner som:

  • är över 16 år
  • som har ett mobiltelefonnummer registrerat på sin adress
  • eller som själv har lagt till sitt mobiltelefonnummer, fast telefonnummer eller e-postadress för att bevaka sin adress.

Du som har ett fast nummer registrerat på adressen kommer istället få ett automatiskt talsvar uppringt och informationen uppspelad i telefonen. Det är den äldsta personen i hushållet som kommer att få meddelandet skickat till sig.

Du behöver inte göra något

De flesta behöver inte anmäla sig till servicemeddelanden. Meddelandet skickas via systemet till den som berörs av en händelse. Har du inte fått något meddelande kan det därför bero på att någon annan i ditt hushåll tagit del av informationen eller att du inte berörs av information som vi har skickats ut. Du kan också behöva skapa en prenumeration om du inte har de rätta förutsättningarna för att få automatiska servicemeddelanden. Du hittar alltid mer information här på hemsidan under driftinformation.

När vi ringer upp dig för att leverera ett röstmeddelande ringer vi med Dolt nummer. Avsändaren på sms är SandvEnergi.

Prenumerera på servicemeddelande

Du som har ett oregistrerat kontantkort, en tjänstetelefon eller en annan adress för ditt abonnemang kommer inte få något meddelande skickat till dig. Det gäller också om någon annan än du är den äldsta personen i hushållet. Registrera dig nedan för att få servicemeddelande i framtiden.

* Sandviken Energi AB behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. I de allra flesta fall sker sådan behandling med stöd av avtalsgrunden i förordningen, för det fall den grunden inte skulle vara tillämplig lämnar du härmed ditt samtycke till att Sandviken Energi får behandla dina uppgifter i anslutning till och inom ramen för bolagets verksamhet, bland annat för att uppfylla tjänsteåtaganden, information om nya tjänster samt uppföljningar.Kommunikationskanaler för samhällsinformation

Registret med telefonnummer finns i vår leverantörs system och är i huvudsak baserat på data från mobiloperatörerna. Detta register används enbart vid samhällsinformation och inte för kommersiellt bruk. Leverantören är Lime Inform.

Vid kokningsrekommendationer och rekommendationer att inte dricka kranvatten informerar vi också via Sandvikens kommuns kommunikationskanaler, lokala medier, Trafik & Service i P4 etc.

Tack för att även du är med och sprider våra viktiga budskap när exempelvis kokningsrekommendation gäller.

Sandviken Energis hemsida kommer även fortsättningsvis att användas som informationskanal. Servicemeddelanden via sms/fast telefon är ett komplement till vår driftinformation.

Sms med länk till mer information

Ibland skickar vi sms som innehåller en länk till mer information. Länkadressen pekar då mot https://sandvikenenergi.se vilket är vår domän, eller https://i-msg.se/ vilket är vår SMS-leverantörs domän.

Senast uppdaterat