Logo

Servicemeddelanden vid akut information

Sandviken Energi använder en tjänst (Lime Inform) för att skicka ut viktig samhällsinformation, exempelvis akuta driftmeddelanden.

Vid vissa akuta driftavbrott, exempelvis när kokningsrekommendation råder för dricksvatten, informerar vi via sms och automatiska röstmeddelanden till fasta telefoner.

Vi använder en samhällsviktig informationstjänst som skickar sms till de privatpersoner och företagare över 16 år i området som har ett mobiltelefonnummer registrerat på sin adress, eller som själv har lagt till sitt mobiltelefonnummer för att bevaka sin adress.

Du som har ett fast nummer registrerat på adressen kommer istället få ett automatiskt talsvar uppringt och iniformationen uppspelad i telefonen. Den äldsta personen i hushållet kommer att få meddelandet skickat till sig.

Du som har ett oregistrerat kontaktkort, en tjänstetelefon eller en annan adress för ditt abonnemang kommer inte få något meddelande skickat till dig. Det gäller också om någon annan än du är den äldsta personen i hushållet. Registrera dig på adressen ovan för att få sms i framtiden.

Registrera telefonnummerlänk till annan webbplats

Har du inte fått något meddelande kan det därför bero på att någon annan i ditt hushåll tagit del av informationen.

När vi ringer upp dig för att leverera ett röstmeddelande ringer vi med Dolt nummer. Avsändaren på SMS är SandvEnergi.

Kanaler för viktiga budskap

Som kund behöver man inte göra något, utan meddelandet skickas via systemet till den som berörs av en händelse.

Sandviken Energis hemsida kommer även fortsättningsvis att användas som informationskanal. Utskick via sms/fast telefon är ett komplement till vår driftinformation.

Vid kokningsrekommendationer och rekommendationer att inte dricka kranvatten informerar vi också via Sandvikens kommuns kommunikationskanaler, lokala medier, Trafik & Service i P4 etc.

Tack för att även du är med och sprider våra viktiga budskap när exempelvis kokningsrekommendation gäller.

Kontaktväg för samhällsinformation

Registret med telefonnummer finns i vår leverantörs system och är i huvudsak baserat på data från mobiloperatörerna. Detta register används enbart vid samhällsinformation och inte för kommersiellt bruk. Leverantören är Lime Inform.