Logo

Dricksvatten

Vi levererar ditt dricksvatten som är vårt viktigaste livsmedel. Ditt vatten kommer direkt från naturen och är närproducerat. Det bästa du kan dricka när du är törstig är vårt värdefulla vatten.

Så gör vi dricksvatten

I vårt vattenverk Rökebo renar vi vatten från Öjaren som vi producerar dricksvatten av. Vi blandar ytvattnet från Öjaren med grundvatten från Årsunda och levererar sedan cirka 12 000 kubikmeter dricksvatten dagligen till cirka 15 000 kunder i Sandvikens tätort samt Kungsgården, Storvik och Jäderfors.

Rökebo vattenverk byggdes på 40-talet och har sedan dess renoverats och uppgraderats eftersom kraven på verket och efterfrågan på vatten har ökat i kommunen. Reningsprocessen har också utvecklats och i dag består reningen bland annat av fällning, filtrering och tillsättning av olika reningskemikalier såsom till exempel klor.

Tack vare att stora delar av vårt dricksvatten kommer från ytvattentäkten Öjaren har vi god tillgång på vatten i Sandviken. Däremot påverkas ytvattnet i högre utsträckning av naturen, årstider, klimat och väderförändringar än vad grundvatten gör.

I områden utanför tätorten Sandviken får våra kunder sitt vatten från grundvattentäkter och lokala mindre vattenverk. Vi har vattenverk i Årsunda, Kungsgården, Järbo, Österfärnebo, Kungsberget och Jäderfors, men också möjlighet att distribuera vatten från Sandviken till olika orter för att säkerställa tillgången till dricksvatten i hela kommunen.

En person håller i ett vattenglas.

Underhåll av ledningsnätet

När dricksvattnet lämnar vattenreningsverken pumpas det ut på ledningsnätet och distribueras vidare till konsumenterna. Ledningsnätets skick har stor betydelse för hur kvaliteten är på vattnet när det når konsumenterna.

Gamla ledningar har ofta beläggningar som ibland rycks loss och följer med vattnet. Vi har ett löpande underhåll av vattenledningarna. De spolas med hjälp av luft och vatten för att ta bort beläggningar och ge bättre vattenkvalitet. Varje år rengörs nära en fjärdedel av ledningsnätet, vilket innebär att just din ledning spolas ren minst var femte år.

Här kan du läsa mer om hur du kan agera när du upplevera missfärgningar på ditt dricksvatten.

Konsumenterna - alltså vi - använder vattnet i vår vardag till dryck, matlagning, tvätt mm. Varje vuxen svensk förbrukar i genomsnitt ca 180 liter vatten per dygn.

Senast uppdaterat