Logo

Bränslemix och miljövärden

Här kan du se senaste årens bränslemix och den miljöpåverkan Sandvikens fjärrvärme har.

Bränslemix

I Sandviken producerar vi fjärrvärme av lokalt bio-bränsle som spån flis, returträflis och träpellets. Vid riktiga köldknäppar så stöttar vi med lite olja och gasol. Nedan kan du se de delar som användes vid framställningen av fjärrvärme i Sandviken.

Vilka delar används i vår Bränslemix

Stamvedsflis: Avverkad skog, i första hand barkborre-eller brandskadad skog som inte tas emot av sågverk eller massaindustri.
Spån: Restprodukt från sågverk.
Bio övrigt: Kaffebönskal från Gevalia och mindre kvantiteter skogsbränsle eller restprodukter, till exemple bark från sågverk.
Returträflis: Rivningsvirke, möbler och andra lämnade trävaror för återvinning.
Pellets: Bränslepellets tillverkat av sågspån från sågverk.
Olja: Eldningsolja EO1.
Gasol: Gasformigt bränsle som består av lätta kolväten såsom Prooan och Butan (utvinns ur bland annat Petrolium).

Cirkeldiagram över Sandviken Energis Bränslemix 2023

Cirkeldiagrammet visar de delar som användes vid framställningen av fjärrvärme i Sandviken 2023

Miljövärden

Miljövärden för fjärrvärme utsläpp/CO­-ekvivalenter

År

Levererad
fjärrvärme (GWh)

Totala utsläpp
ton (CO2 ekvivalenter)

CO2-ekvivalenter
(g/kWh)

Andel av CO2utsläppen

från förnybart(%)

2022

217

2 906

13

34

2021

227

22 162

98

4

2020

198

34 235

173

4

2019

225

40 122

178

3

2018

224

45 463

202

3

2017

228

43582

191

3

  • Levererad fjärrvärme: mängden fjärrvärme som har levererats från produktionsanläggningen till kunder.

  • Totala utsläpp ton (CO2-ekvivalenter): alla utsläpp från produktionsanläggningen som har skett av växthusgaser under året.

  • CO2-ekvivalenter (g/kWh): ett mått som används för att kunna jämföra olika gasers klimatpåverkan i relation till motsvarande mängd koldioxid.

  • Andel av CO2utsläppen som kommer från förnybart: hur stor del av utsläppen från produktionsanläggningen som kommer från träbränsle som tex stamved, träflis, träpellets med mera.

Energiföretagen och miljövärdering

Hos Energiföretagen hittar du mer information om miljövärdering samt hur fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät.

Energiföretagen - Miljövärdering av fjärrvärme Länk till annan webbplats.

Sandviken Energi klimatbokslut 2022 Pdf, 785.3 kB.

Senast uppdaterat