Logo

Renovering av vattentorn

Vallhovs vattentorn

Som en del av vårt arbete för att säkra leveransen av dricksvatten över tid genomför vi på Sandviken Energi nu ett underhållsarbete av vattentornet i Kungsgården samt "Vallhov vattentorn" som ligger högst upp i Barrsätra.

Vi genomför ett omfattande renoveringsarbete av Kungsgårdens vattentorn och Vallhovs vattentorn. Vi kommer att genomföra underhållsarbete både invändigt och utvändigt av tornen för att säkra dricksvattenleveransen över tid.

Vad händer just nu?

Mars 2024

Efter en liten paus över vintern startas nu projekten med våra vattentornsrenoveringar igång igen.

Renoveringen är uppdelad i olika etapper och kommer till största delen bestå av yttre renovering och beräknas vara klart i slutet av september 2024.

September 2023

Ventilbyten
Vallhov vattentorn

Första etappen av renoveringen har startat väldigt bra och vi följer tidplanen. Under etapp 1 har vi genomfört rörbyten och ventilbyten samt bytt ut stegen som är nere i reservoaren.

Vi kommer nu avetablera vid Vallhovs vattentorn och påbörja Kungsgårdens vattentorn där liknande jobb kommer att utföras. I Kungsgården har vi inte två vattentorn, så där distrubuerar vi dricksvattnet via tryck från pumparna i vattenverket. När arbetet är klart i Kungsgården kommer etapp 2 att påbörjas i Vallhovs vattentorn. Under den andra etappen kommer vi att se över innerväggarna i reservoaren och lägga dit nytt tätskikt. Slutligen kommer hela reservoaren få en ordentlig rengöring innan det tas i drift igen.

Vecka 35

Företagen etablerar sig nu vid vattentornet för att kunna påbörja renoveringsarbetet.

Augusti 2023

Vi har nu kopplat bort vattentornet från ledningsnätet.

Om projektet

Vallhovs vattentorn byggdes i början på 70-talet och nu är det dags att renovera tornet för att säkra leveransen av dricksvatten över tid. Boende i närheten kan uppleva att det är mer rörelse och ljud i anknytning med vattentornet under renoveringstiden.

Under vårt underhållsarbete när vi öppnar och stänger ventiler leder vi om vattnet i ledningsnätet. Då kan det uppstå missfärgningar på dricksvattnet och du kan också i perioder uppleva sämre tryck. Om du får missfärgningar kan du spola lätt i flera kranar med kallt vatten tills dess att vattnet ser klart ut igen.

Tornet heter Vallhovs vattentorn, men är placerat högst upp i Barrsätra, vilket kan leda till många funderingar om dess placering och namn. Vattentornet ligger längs cykelbanan intill Solgårdens förskola.

Hur fungerar ett vattentorn?

Det är många som tror att hela byggnaden är full med vatten, men så är det inte. Högst upp i tornet finns en så kallad reservoar, en vattenbehållare på flera tusen kubik som förser våra kunder med dricksvatten. Det är en häftig byggnad och vår personal har haft möjlighet att ta sig upp i vattentornet och ned i reservoaren för att få en bild över hur det ser ut. Arbetet är väldigt lärorikt och inspirerande, vi ser också att det var rätt tid att utföra den här renoveringen. Att underhålla våra anläggningar är viktigt och att göa det planerat innebär inte bara att vi vinner tid utan också att vi är kostnadssmarta och använder pengarna på rätt sätt.

Tidplan

Renoveringen genomförs under 2023 och 2024.

Frågor

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Senast uppdaterat