Logo

Vinterväghållning

Vi på Sandviken Energi är rustade inför vintern och när snön börjar falla vill vi att du ska känna dig trygg - oavsett om du skottar din egen uppfart eller bor i ett hyreshus.

På uppdrag av Sandvikens kommun är det vi som sköter vinterväghållningen inom väghållningsområdet i Sandvikens tätort och Storvik. Vi har 19 plogdistrikt i Sandviken och Storvik. Vi på Sandviken Energi snöröjer sju av dessa. I de övriga 12 plogdistrikten hyr vi in entreprenörer som ansvarar för ett distrikt var.

För dig som bor i hyreshus så är det din hyresvärd som har ansvar för snöröjning och sandning i området runt fastigheten.

För att vi ska kunna sköta snöröjningen på ett bra sätt är det viktigt att du följer reglerna för datumparkering. Det kan du läsa om på Sandvikens kommuns hemsida. Länk till annan webbplats.

Halkbekämpning

Inom Sandvikens Kommuns väghållningsområde har Sandviken Energi och fastighetsägarna ett gemensamt ansvar för halkbekämpningen.

Vår halkbekämpning sker med singel-makadam 2-6 mm utan saltinblandning. Salt används endast i mycket liten omfattning, punktvis i rondeller och vid trafikljus.

Snöröjning och plogdistrikt

Många är nyfikna på hur vi prioriterar vilka vägar som ska plogas först. Vi prioriterar cykelbanorna först som plogas vid ett snödjup på minst tre centimeter. Gatorna plogas vid ett snödjup på minst fem centimeter och då prioriterar vi storvägar och busslinjer.

Vi har sex till åtta timmar på oss att klara av våra 19 plogdistrikt. När snön faller hela tiden är det svårt att hålla tiderna, men det är något vi ständigt jobbar för att bli bättre på.

Snö i garageinfarter

Vid plogning av gator bildas snövallar utmed gatorna som även hamnar utanför garageinfarter med mera Snöbortforsling i bostadsområden sker endast när det av framkomlighetsskäl är nödvändigt, därför är det viktigt att snö från garageinfarter och tomtmark inte skottas ut i gatan.

Läs om fastighetsägarens ansvar när det gäller ren­hållning av gångbanor och trottoarer på kommunens hemsida Länk till annan webbplats.

Tips inför vintern

  • Läs de vanligaste Frågor och Svar- Vinterväghållningen.

  • Köp hem salt och sand så du kan bekämpa halkan på din uppfart.

  • Planera redan innan den första snön faller var på din tomt du ska lägga snön. Att skotta ut den på gatan är inte tillåtet och försämrar framkomligheten i ditt område.

  • Skotta upp din gång så pass långt ifrån, eller nära huset, att du inte riskerar att fylla igen gången om snön rasar ned från ditt hustak.