Logo

Vinterväg­hållning

Vi på Sandviken Energi är rustade inför vintern och när snön börjar falla vill vi att du ska känna dig trygg - oavsett om du skottar din egen uppfart eller bor i ett hyreshus.

På uppdrag av Sandvikens kommun är det vi som sköter vinterväghållningen inom väghållningsområdet i Sandvikens tätort och Storvik - vilket är cirka 14,7 mil gata och 3,9 mil cykelvägar. Vi har 19 plogdistrikt i Sandviken (ej Stensätra) och Storvik. Vi på Sandviken Energi snöröjer sju av dessa. I de övriga 12 plogdistrikten hyr vi in entreprenörer som ansvarar för ett distrikt var.

För dig som bor i hyreshus så är det din hyresvärd som har ansvar för snöröjning och sandning i området runt fastigheten.

Prioritering vid snöröjning

Vi snöröjer efter en bestämd turordning utifrån vilken typ av gata och var trafikmängden är störst. En full plogsväng för alla våra 19 plogdistrikt tar upp till 8 timmar att slutföra. Vid ihållande snöfall kan det ta längre tid. Så har vi inte hunnit till din gata - avvakta så kommer vi.

Vi prioriterar snöröjningen enligt följande ordning:

 • Snöröjning och halkbekämpning av Gång- och cykelvägar vid snödjup på 3 cm.
 • Snöröjning och sandning av Huvudgator och Bussgator vid snödjup på 5 cm.
 • Snöröjning och sandning av lokala bostadsområden.
 • Bortforsling av snö vid fara för sikt.
 • Bortforsling av snö för framkomlighet.

Eftersom vi arbetar enligt en prioriteringsordning, där de mest använda vägarna snöröjs först, så finns det ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en viss gata.
Vid kraftigt snöfall kan det även hända att vi måste börja om från början med de prioriterade vägarna. Då tar det förstås lite längre tid innan plogbilen kommer till just din gata.

Vid extremväder kommer inte bostadsgator att prioriteras, det innebär att det kan finnas snö längs din gata även om du tar bort snön utanför din fastighet. Det är alltid genomfartstrafik som prioriteras vid extremt väder.

Plogvall och snö på infarten

I samband med att vi plogar våra huvudgator och gång- och cykelvägar förekommer det ofta en plogvall på infarter. Vi förstår att det här är frustrerande när ni ska åka iväg till jobbet på morgonen eller när ni kommer hem på kvällen. Men i samband med snöröjning av gator måste vi prioritera framkomligheten på vägarna, särskilt vid kraftigt snöfall, och då har vi inte möjlighet eller resurser till att rensa i varje grindhål och infart.

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ta bort plogvallen som hindrar dig från att ta dig till och från bostaden och uppfarten från gatan. Det är även fastighetsägarens ansvar att göra det möjligt för gångtrafikanter att ta sig fram på gatan utanför din fastighet - både gällande plogning och halkbekämpning.
Med det menas utrymmet utanför tomten mot gatan och gäller oavsett om det saknas trottoar eller inte. Om trottoar saknas gäller ett utrymme på 1 meter utanför tomten.
Kom ihåg att det inte är tillåtet att skotta ut snön på gatan. Du får alltså inte skotta ut snö från din tomt på vägen så att plogbilen ska ta det.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar på Sandviken kommuns hemsida. Länk till annan webbplats. Där kan du även ta del av dokumentet Regler för åläggande om gångbanerenhållning m.m.

Genom att följa Snöröjningsbloggen kan du hålla dig uppdaterad och se nattens eller kommande arbeten med snöröjning och halkbekämpning på de vägar och områden som Sandviken Energi plogar.

Inom Sandviken Kommuns väghållningsområde har Sandviken Energi och fastighetsägarna ett gemensamt ansvar för halkbekämpningen.

Vår halkbekämpning sker med singel-makadam 2-6 mm utan saltinblandning. Salt används endast i en liten omfattning på stora vägar, rondeller och vissa busshållplatser. Då saltar vi endast för att motverka halka. Ur miljösynpunkt så saltar vi så lite som möjligt.

Vårt uppdrag är att sköta vinterväghållningen - oavsett tid på dygnet. Att vi snöröjninger nattetid gör att plogningen blir mer effektiv och säkrare eftersom det inte är så mycket trafik och det gör att morgontrafiken flyter på bättre med plogade vägar.

För att vi ska kunna sköta snöröjningen på ett bra sätt är det viktigt att du följer reglerna för datumparkering. Det kan du läsa om på Sandvikens kommuns hemsida. Länk till annan webbplats.

Vi har ett antal områden där vi kan lägga upp snön. Snöhögarna läggs där de gör så lite skada som möjligt innan de fraktas bort till vår deponi vid Tuna-området. Bortkörning av snöhögar sker när man behöver mer plats för snö och utförs då i dessa områden men genomfartsvägar prioriteras.

Vid stora ihållande snöfall tar det längre tid innan vi hinner få undan alla snöhögar.

Om en plogskada, orsakat av oss, skulle uppstå på din egendom så anmäler du det till oss. I din anmälan anger du din adress, datum och eventuell tid samt en beskrivning av ärendet. Vid skada på bil ange även registreringsnummer. Bifoga även en bild på skadan.

Skicka in din felanmälan här.

Plogskador lagas normalt till våren och inte under pågående säsong.

Vid ihållande snö och hård vind är det vanligt att vägarna driver igen efter att plogbilen har passerat. Trafiken kan hinna packa snön så hårt att plogbilen inte förmår att ta bort all snö när den plogar nästa gång. När detta upprepas uppstår spår/gropar i körbanan. För att få bort detta krävs väghyvlar.

När vi hyvlar is kommer det alltid en traktor efter och rensar i grindhål - den kan dock ligga minst en halvtimme efter. Vid vanlig plogsväng finns inte möjlighet att göra detta.

Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med att ta bort stora plogvallar vid din infart, snöskottning och halkbekämpning på din tomt. Men det finns företag som tillhandahåller hushållsnära tjänster (bland annat Snöskottning) mot en kostnad.

Vi plogar inte parkeringar och skolgårdar.
I många fall är det fastighetsägaren som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning. Skolor, förskolor och liknande fastigheter ägs av Sandvikens kommun och förvaltas av Sandvikenhus AB. Även allamänna parkeringar är fastighetsägaren ansvar att underhålla.

Tips inför vintern!

 • Köp hem sand och eventuellt salt så du kan halkbekämpa på din uppfart och längst din tomtgräns.

 • Bra utrustning! Snösläde, snöskyffel och/eller spade - köp hem innan snön faller så du är redo.

 • Markera ut vart ditt staket eller häck är vid tomtgränsen med snökäppar. Då kan våra chaufförer lättare kan se vart det står när plogvallarna börjar bildas.

 • Kommer det komma snö under natten? Planera kvällen innan och tänk på att en stor snövall till din uppfart kan förekomma i samband med vår plogning av huvudgator.

 • Planera redan innan den första snön faller var på din tomt du ska lägga snön. Detta för att förhindra stora snöhögar som skymmer din sikt vid din utfart.
  Kom ihåg: Att skotta ut snön på gatan är inte tillåtet och försämrar framkomligheten i ditt område.

 • Skotta upp din gång så pass långt ifrån, eller nära huset, att du inte riskerar att fylla igen gången om snön rasar ned från ditt hustak.

 • Säkerhet i mörkret: Varselväst, reflexer, broddar.

Senast uppdaterat