Logo

Gysinge - Gator och vägar - Gatubelysning Mattön

Status: Pågående

Typ av störning: Gatubelysning Mattön

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Gysinge

Område eller vägar: Mattön

Information: Just nu är delar av gatubelysningen på Mattön, Gysinge, mörk. Efter en första felsökning av anläggningen så har omfattande fel påträffats, detta har medfört att vi av el säkerhetsskäl har valt att släcka delar av belysningen. En mer omfattande felsökningen kommer att utföras snarast möjligt. Vi ber om överseende med detta, vi uppdaterar status löpande.