Logo

Jäderfors - Gator och vägar - Gatubelysning

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Gatubelysning

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Jäderfors

Område eller vägar: Kärråsvägen

Information: 2023-11-16 Felet lagat provisoriskt. Det kommer läggas en provisorisk kabel ovan mark, medans felsökningen kommer fortsätta. Misstänkt kabelfel. 2023-11-15 Felsökningen kommer att fortsätta under veckan, vi har för tillfället inte hittat vad som är fel på anläggningen Gatubelysningen är ur funktion för tillfället. Felsökning har påbörjats