Logo

Sandviken - Gator och vägar - Begränsad framkomlighet

Status: Pågående

Typ av störning: Begränsad framkomlighet

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Etapp 1: Korsningen Fredriksgatan och Årsundavägen (okt 2023-jan 2024) är nu slutförd, asfaltering sker i vår. Etapp 2 (jan 2024-mars 2024) Kommer att gå längs Lasarettsleden och i skogsområdet bakom Agavägen och den avslutande 3:e etappen sker i korsningen Västerled - Smassens väg (april-maj 2024).

Information: Status 2024-02-01: Etapp 1 är nu klar, återstår att i vår asfaltera Fredriksgatan och Årsundavägen. Etapp 2 har påbörjats vid Lasarettsleden och kommer att pågå fram till mars/april. Status 2023-10-01: Vi inleder nu arbetet med att bygga ny fjärrvärmeledning från Fredriksgatan till kraftvärmeverket vid Västerled för att ersätta 50 år gamla ledningar som tjänat ut. De nya ledningarna har bättre isolering och inbyggda larmtrådar för indikation av läckage och har en teknisk livslängd på upp till 100 år. Mer finns att läsa om detta projekt på "Aktuella projekt" på våran hemsida. Projektet pågår i sin helhet från oktober 2023 till juni 2024. Vi ber om överseende med de olägenheter detta innebär. Under arbetet i korsningen Fredriksgatan-Årsundavägen fram till slutet av januari 2024 kommer trafikljusen att vara avstängda och trafiken omdirigeras till ena sidan av Årsundavägen, det blir lite trängre så ta det varligt när ni tar denna väg.