Min faktura

Som kund hos oss på Sandviken Energi kan du bekvämt välja bland flera olika betalningssätt: e-postfaktura, e-faktura eller autogiro.

Du får din faktura från oss varje månad och du betalar genom bank- eller plusgiroinbetalning och fakturan skickas till dig som pappersfaktura. Anmäl gärna dig för något av våra digitala betalningsalternativ: e-faktura eller e-postfaktura - det går självklart bra att kombinera båda med autogiro.

Plusgiro 822401-6
Bankgiro 796-2970
IBAN nr SE16 9500 0099 6042 0092 2575

Här har vi förklarat fakturans olika delar så att att du lättare kan förstå den. Nedan exempel innehåller samtliga av Sandviken Energis nyttigheter: elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp och Sandnet och visar exempelvis vart du hittar OCR-nummer, anläggningsID samt vad de olika avtalen innehåller.

Här förklarar vi fakturans olika delar så att att du lättare kan förstå den.

Får du en faktura från Sandviken Energi och en från Bixia eller ett annat elhandelsföretag? Bra, då står allt rätt till. Elhandelsföretaget fakturerar sina kunder för den el som faktiskt används, medan du får en separat faktura från Sandviken Energi Elnät som avser kostnader för elnätet.

Fakturaförklaring

1. Här ser du ditt kundnummer.

2. Fakturans OCR-nummer - du behöver alltid ange detta vid betalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt.

3. Här ser du dina anläggningsuppgifter, såsom adress och vilket nätområde du tillhör och ditt anläggningsID. Informationen här behöver du ha koll på om du ska byta elbolag.

4. Information om vilka nyttigheter fakturan innehåller (elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp och/eller Sandnet) samt specifikation av priset du fakturerats.

5. Fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast).

6. Fakturans totala kostnad som du ska betala.

Fakturaförklaring

7. Serviceavtal för din fjärrvärme. Här visas extratjänster du köpt såsom Förlängd garanti eller Klok värme.

8. Distrubutionsavtal för din fjärrvärme. Visar dina mätarställningar för fjärrvärme samt den beräknade årsförbrukningen. Där kan du även se hur mycket du har förbrukat under perioden som fakturan avser.

9. Serviceavtal med Sandnet. Här kan du se vilken beräknad årskostnad för din tjänst samt vilken period som debiteras. Du ser även tjänstens namn.

10. Det här är den sammanlagda summan för fjärrvärme (serviceavtal och distrubutionsavtal) samt Sandnets tjänster.

11. Ditt nätavtal för elnät. Alla elavtal har en fast månadsavgift.

Fakturaförklaring

12. Distrubutionsavtal för vatten och avlopp. Visar dina mätarställningar för vatten samt den beräknade årsförbrukningen.

Fält markerade med * är obligatoriska.Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Har du flera anläggningar som du önskar e-postfaktura till? Då kan du ange flera anläggningsadresser på samma gång.
Om du har flera anläggningsadresser och tjänster med ständigt föränderliga avtal (till exempel outhyrda lägenheter) kommer dessa fortsätta komma som pappersfaktura. Även avtal som inte anges ovan kommer fortsätta att skickas via papper.

Betalningsalternativ

Gör miljön en tjänst och välj något av våra digitala betalningsalternativ, gör du inget val kommer fakturan skickas till dig som pappersfaktura.

Plusgiro 822401-6
Bankgiro 796-2970
IBAN nr SE16 9500 0099 6042 0092 2575

Betala med autogiro

Autogiro är ett bekvämt och smidigt sätt att betala sina räkningar. På förfallodagen dras pengarna från ditt bankkonto. Fakturan får du med posten som vanligt, men över slutsumman står det att den regleras via autogiro.

Fördelar med autogiro för dig som kund:

  • Du undviker dröjsmålsränta och påminnelseavgifter.
  • Räkningsbeloppet dras på förfallodagen, varken för tidigt eller för sent. Täckningskontroll görs dagen före.
  • Du slipper skriva/posta betalningen eller köa på banken.
  • Du får räkning som vanligt i god tid före förfallodagen.
  • Betalningen framgår av ditt kontoutdrag.
  • Autogiro är avgiftsfritt.
  • Du sparar porton och inbetalningsavgifter.

Anmäl dig hos din Internetbank

Fyll i anmälan för autogiro hos din Internetbank. Vid nästkommande faktura skickas fakturan ut med texten: regleras via autogiro.

Autogiro + e-faktura/e-postfaktura = enkelt & miljövänligt

Du som har autogiro kan även välja att ha e-faktura eller E-postfaktura.
Då drar vi beloppet på förfallodagen, samt skickar din faktura till din internetbank eller till din e-post. På så sätt kan du ha koll på vad du betalar för, utan att behöva få papper hemskickat.

Betala med e-faktura

Betalar du idag dina fakturor via Internet så är vår e-faktura något för dig. Du slipper papper, sparar tid och det blir enklare för dig att godkänna och betala dina fakturor.

Så här fungerar det

Istället för att skicka en pappersfaktura hem till dig så skickar vi en elektronisk faktura till din Internetbank. När du loggar in på Internetbanken så får du ett meddelande om att du fått en ny e-faktura från Sandviken Energi AB.

Du kan kombinera e-faktura och autogiro.

Anmäl dig hos din Internetbank

Fyll i anmälan för e-faktura hos din Internetbank. Vi skickar en bekräftelse till dig och nästkommande faktura skickas sedan som en e-faktura till din Internetbank.

Mina Sidor

Du kan även genom att logga in på Sandviken Energis Mina Sidor hämta hem och se dina fakturor, se dina aktiva avtal samt få en översikt på din förbrukning.
Allt är samlat på ett och samma ställe – för att underlätta din självservice dygnet runt!

Du kan tyvärr ingen göra en betalning via Mina Sidor men du kan se dina aktuellt ocr-nummer och summa.

Sandviken Energis Mina Sidor Länk till annan webbplats.

Påminnelseavgift

Det kan hända oss alla att en faktura kommer bort eller att man av annan anledning glömmer eller blir försenad med att betala. Så här ser vår rutin ut vid utebliven betalning:

Påminnelse 1
Ungefär 8-10 dagar efter sista betalningsdagen så skickar vi en första påminnelse om vi inte mottagit din betalning. Påminnelsen skickas från Svea Faktura Service och medför en avgift på 60 kronor. Vid all betalning som är försenad tillkommer utöver påminnelseavgiften en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Just nu är denna ränta 8% + referensränta.

Påminnelse 2
Betalar du inte trots en första påminnelse så skickar vi en andra påminnelse i form av ett kravbrev. Detta kravbrev skickas från Svea Inkasso ungefär 10 dagar efter att du fått en första betalningspåminnelse och medför ytterligare en extra kostnad på 180 kronor.

Vid upprepade förseningar
Om du fått flera betalningspåminnelser under året och du än en gång missar att betala på förfallodagen skickar vi ett kravbrev direkt utan att först skicka ut en betalningspåminnelse. Vi har alltså olika rutiner för de kunder som missar att betala på förfallodagen en enstaka gång och de som missat vid upprepade tillfällen. I de undantagsfall där betalning inte sker trots påminnelse och krav kan det gå så långt att vi tvingas stänga av din el. Om du har avgifter för elnät på din faktura kan du debiteras ytterligare 300 kr för att skicka ut en uppmaning, vilket görs i enligt ellagen, 11 kap 3 §.

Om du fått en faktura från Svea fakturaservice är det dem du måste kontakta. Då har vi överlåtit din skuld till dem.

Kontaktuppgifter till Svea Ekonomi:
Telefon 08- 470 94 50
E-mejl: inkasso@sveaekonomi.se