Logo

Min faktura

Här har vi förklarat fakturans olika delar så att att du lättare kan förstå den.

Nedan exempel innehåller samtliga av Sandviken Energis nyttigheter: elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp och Sandnet och visar exempelvis vart du hittar OCR-nummer, anläggningsID samt vad de olika avtalen innehåller.

Här förklarar vi fakturans olika delar så att att du lättare kan förstå den.

Får du en faktura från Sandviken Energi och en från Bixia eller ett annat elhandelsföretag? Bra, då står allt rätt till. Elhandelsföretaget fakturerar sina kunder för den el som faktiskt används, medan du får en separat faktura från Sandviken Energi Elnät som avser kostnader för elnätet.

Fakturaförklaring

1. Här ser du ditt kundnummer.

2. Fakturans OCR-nummer - du behöver alltid ange detta vid betalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt.

3. Här ser du dina anläggningsuppgifter, såsom adress och vilket nätområde du tillhör och ditt anläggningsID. Informationen här behöver du ha koll på om du ska byta elbolag.

4. Information om vilka nyttigheter fakturan innehåller (elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp och/eller Sandnet) samt specifikation av priset du fakturerats.

5. Fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast).

6. Fakturans totala kostnad som du ska betala.

Fakturaförklaring

7. Serviceavtal för din fjärrvärme. Här visas extratjänster du köpt såsom Förlängd garanti eller Klok värme.

8. Distrubutionsavtal för din fjärrvärme. Visar dina mätarställningar för fjärrvärme samt den beräknade årsförbrukningen. Där kan du även se hur mycket du har förbrukat under perioden som fakturan avser.

9. Serviceavtal med Sandnet. Här kan du se vilken beräknad årskostnad för din tjänst samt vilken period som debiteras. Du ser även tjänstens namn.

10. Det här är den sammanlagda summan för fjärrvärme (serviceavtal och distrubutionsavtal) samt Sandnets tjänster.

11. Ditt nätavtal för elnät. Alla elavtal har en fast månadsavgift.

Fakturaförklaring

12. Distrubutionsavtal för vatten och avlopp. Visar dina mätarställningar för vatten samt den beräknade årsförbrukningen.

Det kan hända oss alla att en faktura kommer bort eller att man av annan anledning glömmer eller blir försenad med att betala. Utskicket sker per automatik då en faktura är förfallen till betalning. På Mina sidor kan du se betalstatus på alla dina fakturor från oss. Så här ser vår rutin ut vid utebliven betalning:

Påminnelse 1
Ungefär 8-10 dagar efter sista betalningsdagen så skickar vi en första påminnelse om vi inte mottagit din betalning. Påminnelsen skickas från Svea Faktura Service och medför en avgift på 60 kronor. Vid all betalning som är försenad tillkommer utöver påminnelseavgiften en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Just nu är denna ränta 8% + referensränta.

Påminnelse 2
Betalar du inte trots en första påminnelse så skickar vi en andra påminnelse i form av ett kravbrev. Detta kravbrev skickas från Svea Inkasso ungefär 10 dagar efter att du fått en första betalningspåminnelse och medför ytterligare en extra kostnad på 180 kronor.

Vid upprepade förseningar
Om du fått flera betalningspåminnelser under året och du än en gång missar att betala på förfallodagen skickar vi ett kravbrev direkt utan att först skicka ut en betalningspåminnelse. Vi har alltså olika rutiner för de kunder som missar att betala på förfallodagen en enstaka gång och de som missat vid upprepade tillfällen. I de undantagsfall där betalning inte sker trots påminnelse och krav kan det gå så långt att vi tvingas stänga av din el. Om du har avgifter för elnät på din faktura kan du debiteras ytterligare 300 kr för att skicka ut en uppmaning, vilket görs i enligt ellagen, 11 kap 3 §.

Om du fått en faktura från Svea fakturaservice är det dem du måste kontakta. Då har vi överlåtit din skuld till dem.

Kontaktuppgifter till Svea Ekonomi:
Telefon 08- 470 94 50
E-mejl: inkasso@sveaekonomi.se

Svea fakturaservice

Svea fakturaservice debiterar 60 kronor för en påminnelse. Har du inte betalat din påminnelse inom 7-10 dagar kommer Svea Inkasso att debitera dig 180 kronor för inkassokravet, och om du har avgifter för el på din faktura debiterar de ytterligare 300 kr för att skicka ut en uppmaning, vilket görs i enligt ellagen, 11 kap 3 §.

  • Påminnelseavgiften avser både konsument och näringsidkare.
  • Dröjsmålsränta debiteras från första dagen efter förfallodag.

Ellagen (1997:857), Svenska Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.Länk till annan webbplats.

Inkassolagen (1974:182), Svenska Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterat