Logo

Min faktura

Som kund hos oss på Sandviken Energi kan du bekvämt välja bland flera olika betalningssätt: e-postfaktura, e-faktura eller autogiro.

Om du inte meddelat oss något alternativt betalningssätt betalar du din faktura genom bank- eller plusgiroinbetalning och fakturan skickas till dig som pappersfaktura.

Plusgiro 822401-6
Bankgiro 796-2970
IBAN nr SE16 9500 0099 6042 0092 2575

Betala med autogiro

Autogiro är ett bekvämt och smidigt sätt att betala sina räkningar. På förfallodagen dras pengarna från ditt bankkonto. Fakturan får du med posten som vanligt, men över slutsumman står det att den regleras via autogiro.

Fördelar med autogiro för dig som kund:

  • Du undviker dröjsmålsränta och påminnelseavgifter.
  • Räkningsbeloppet dras på förfallodagen, varken för tidigt eller för sent. Täckningskontroll görs dagen före.
  • Du slipper skriva/posta betalningen eller köa på banken.
  • Du får räkning som vanligt i god tid före förfallodagen.
  • Betalningen framgår av ditt kontoutdrag.
  • Autogiro är avgiftsfritt.
  • Du sparar porton och inbetalningsavgifter.

Autogiro + e-faktura = enkelt & miljövänligt

Du som har autogiro kan även välja att ha e-faktura. Då drar vi räkningsbeloppet på förfallodagen, samt skickar din faktura till din internetbank. På så sätt kan du ha koll på vad du betalar för, utan att behöva få papper hemskickat.

Betala med e-faktura

Betalar du idag dina fakturor via Internet så är vår e-faktura något för dig. Du slipper papper, sparar tid och det blir enklare för dig att godkänna och betala dina fakturor.

Så här fungerar det

Istället för att skicka en pappersfaktura hem till dig så skickar vi en elektronisk faktura till din Internetbank. När du loggar in på Internetbanken så får du ett meddelande om att du fått en ny e-faktura från Sandviken Energi AB.

Du kan kombinera e-faktura och autogiro.

Anmäl dig hos din Internetbank

Fyll i anmälan för e-faktura hos din Internetbank. Vi skickar en bekräftelse till dig och nästkommande faktura skickas sedan som en e-faktura till din Internetbank.

Här förklarar vi fakturans olika delar så att att du lättare kan förstå den.

Har du fler frågor kring din faktura än de som förklaras här är du välkommen att kontakta Kundservice. Du kan också läsa de vanligaste frågorna och svar vi får om fakturor på vår sida "Frågor och svar".

Fakturaförklaring

1. Här ser du ditt kundnummer.

2. Fakturans OCR-nummer - du behöver alltid ange detta vid betalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt.

3. Här ser du dina anläggningsuppgifter, såsom adress och vilket område den tillhör. Här ser du även ditt anläggnings id. Informationen här behöver du ha koll på om du ska byta elbolag.

4. Information om ditt elnätsavtal samt specifikation av priset du fakturerats.

5. Fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast).

6. Fakturans totala kostnad som du ska betala.

Fakturaförklaring

7. Serviceavtal för din fjärrvärme. Här visas extratjänster du köpt såsom Klok värme.

8. Distrubutionsavtal för din fjärrvärme. Visar dina mätarställningar för fjärrvärme samt den beräknade årsförbrukningen. Där kan du även se hur mycket du har förbrukat under perioden som fakturan avser.

9. Serviceavtal med Sandnet. Här kan du se vilken beräknad årskostnad för din tjänst samt vilken period som debiteras. Du ser även tjänstens namn.

10. Det här är den sammanlagda summan för fjärrvärme (serviceavtal och distrubutionsavtal) samt Sandnets tjänster.

11. Ditt nätavtal för elnät. Alla elavtal har en fast månadsavgift.

Fakturaförklaring

12. Distrubutionsavtal för vatten och avlopp. Visar dina mätarställningar för vatten samt den beräknade årsförbrukningen.

 

Anmälan för E-postfaktura

Fält markerade med * är obligatoriska.Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Fastighetsägare som har flera anläggningar kan ange flera anläggningsadresser på samma gång. Anläggningsadressen är den fastighet som fakturans leverans eller förbrukning avser.
Om du har flera anläggningsadresser och tjänster som rör ständigt föränderliga avtal (till exempel outhyrda lägenheter) kommer dessa fortsätta komma som pappersfaktura.