Logo

Nyheter

  • bild
    Viktig information gällande de stora regnmängderna
    Till följd av de kraftiga skyfallen som drabbar vårt område är våra vatten- och reningsverk samt dagvattennätet hårt belastade. Vattenförsörjningen är under kontroll och det går bra att dricka vattnet. Vi arbetar intensivt med att bibehålla och säkra dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen. 

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterat