Händer som fyller vattenglas

Vatten och avlopp till Åshuvudet

Sandviken Energi förbereder för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp till Åshuvudet, Årsunda.

Sandvikens kommun har för avsikt att göra området Åshuvudet i Årsunda till verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det är Sandviken Energi som kommer leverera vatten och avlopp till det nya verksamhetsområdet.

Under 2024 beräknas arbetet vara färdigt, vilket också innebär att vi förser berörda fastigheter med allmänt vatten och avlopp.

Vad händer just nu?

Februari - mars 2022
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, Sandvikens kommun bjuder in berörda fastighetsägare i Åshuvudet till informationsmöten i mars 2022 för att informera om planerna och Åshuvudets behov av allmänt vatten och avlopp.

Thomas Nyberg som är affärsområdeschef Vatten på Sandviken Energi deltar i mötet för att svara på frågor.

Mer information och anmälan finns på sandviken.se Länk till annan webbplats.

Om projektet

Sandvikens kommun beslutade 2019 om en Vatten- och avloppsplan. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, har genomfört en behovsutredning för området Åshuvudet. Behovsutredningen visar vilka fastigheter som ska ingå i ett verksamhetsområde med anledning av att det där föreligger behov av allmänt vatten och avlopp.

Behoven av allmänt vatten- och avlopp till Åshuvudet presenteras på sandviken.se. Länk till annan webbplats.

Vad kommer hända nu?

Inom Sandvikens kommun är det VGS som utreder och definierar behoven av allmänt och vatten och avlopp. Beslut om verksamhetsområde är ett politisikt beslut som sker innan utbyggnad kan genomföras. Det är sedan Sandviken Energi som bygger ut vatten och avlopp till berört område, med tillhörande kundanslutningar.

Sandviken Energi kommer inom kort tillsätta en projektledare som ansvarar för projektet och håller kontakt med fastighetsägarna i området. Vår ambition är att skapa ett gott samarbete med våra kunder och se till att var och en får den bästa möjliga lösningen för sin fastighet. Att komma i kontakt med var och en är en förutsättning för att kunna ta fram den bästa möjliga lösningen

Med allmänt vatten och avlopp är man som fastighetsägare säker på att dricksvattnet är kontrollerat och av hög kvalitet och att vi tar hand om avloppsvattnet på ett hållbart sätt.

Planerna framåt

Information från VGS har skickats ut till berörda fastighetsägare under mars 2022 och ett informationsmöte genomfördes i mars.

Därefter planerar Sandviken Energi att börja projektera och kontakt tas med berörda fastighetsägare.

Fastighetsägare som inte redan ingår i utbyggnadsplanerna men som är intresserad av vatten och avloppstjänster kan kontakta Sandviken Energi och göra en offertförfrågan.

Projekteringen avslutas och ett förslag på teknisk lösning för vatten och avlopp till Åshuvudet tas fram. Sandviken Energi utreder finansiering av projektet.

Förslag om verksamhetsområde lyfts för politiskt beslut i kommunfullmäktige.

Under 2024 beräknas arbetet vara färdigt och berörda fastighetsägare i området ska ha fått sina anslutningar.

Övrig information och material

Den övergripande Vatten- och avloppsplanen för Sandvikens kommun ligger till grund för planerna att bygga ut allmänt vatten och avlopp inom Sandvikens kommun.

Om du har frågor

Om du har frågor om projekteringen är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Har du frågor om behovsutredningen eller varför just din fastighet omfattas är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare på Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning via Medborgarservice 026 – 24 00 00 eller läsa mer på sandviken.se/ashuvudet Länk till annan webbplats.

 

Denna sida uppdateras löpande.

Vatten och avloppsplan

VA-planen tydliggör och samlar kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering.

Ordlista VA-utbyggnad

Här finner du förklaringar på svåra eller ovanliga ord som ofta förekommer i information till kunder som ska ingå i ett nytt verksamhetsområde och få vatten och avlopp från Sandviken Energi.