Logo
Man i båt på en sjö

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Åtgärder vid avloppsreningsverket vid Hedåsen

En 350 meter lång miljögardin har placerats utanför avloppsreningsverket vid Hedåsen som en åtgärd för att avgränsa Storsjön efter att avloppsslam har hamnat utanför anläggningen.

Avloppsslam, som är en avvattnad restprodukt från avloppsreningsprocessen, upptäcktes i sjön vid planering av ett underhållsarbete.

- Under marken går en ledning från Hedåsens avloppsreningsverk ut mot Storsjön. Där rinner vanligtvis det renade avloppsvattnet ut i sjön. Vi har nu upptäckt att det längs med ledningen även har runnit ut avloppsslam som hamnat på sjöbotten utanför reningsverket, förklarar Thomas.

Under helgen har vi satt upp en miljögardin för att minska risken att slammet flyter ut i sjön eller påverkar vattenkvaliteten ytterligare. Det stänger in slammet och separerar det från resten av sjön. Miljögardinen sträcker sig från botten ända upp till ytan och ringar in slammet i hela det drabbade området.

Avloppsreningsverkets område från ovan

- Att skydda sjön och ta bort slammet är prioriterat. Samtidigt utreder vi händelsen för att förhindra att något liknande händer igen. Det är också viktigt att kringliggande verksamheter och boende får information om vad som händer. Hela miljögardinen är uppmärkt med bojar och blixtljus som kommer att blinka nattetid så att ingen riskerar att köra på den. Den är placerad cirka 100 meter ut från land, säger Thomas.

Parallellt med detta sker provtagning på vattnet. Provsvaren hittills visar inte att någon bakteriespridning har skett i vattnet.

Har du frågor, kontakta Kundservice

Senast uppdaterat