Logo

Nu städar vi våra gator

Nu är våren här och med den påbörjar vi arbetet med sandupptagning för att snygga till gatorna i Sandviken och Storvik. Arbetet sker nattetid och startar v.16 och planeras pågå under 6 veckor framåt.

En vanlig natt är ungefär fem fordon ute och städar våra gator med olika maskiner. Vi börjar vid tretiden på natten och håller på hela morgonen.

Så går sopningen och sandupptagningen till:

 • Först kommer vattenbilen som spolar för att blöta ned och på så vis minska dammet som blir när sanden sopas bort.
 • Vi spolar både med slang från en stor vattenbil och med en ”Wille”, en liten lastmaskin, med vattentank.
 • Därefter kommer en annan ”Wille” med en sopvals och borstar ut det grövsta skräpet – kvistar, sand och grus.
 • Allra sist kommer en tredje ”Wille” med en upptagare efter och samlar in allt skräp som sen körs till deponi. Därför ska man nu passa på att sopa ut sitt eget grus, sand och kvistar så tar våra maskiner upp det när vi kommer.
 • Sista svängen körs med en sugbil (lastbil) för att få bort det sista dammet.

Turordning bestämmer rutten

Vi jobbar efter en planerad turordning på de gator kommunen uppdrar åt oss att städa. Först ut i år är centrala Sandviken men hela turordningen kan du se nedan.

Turordning 2024

 • Sandupptagning område 1, Centrala Sandviken och Storvik
 • Sandupptagning område 2:
  Östanå - Boänge
 • Sandupptagning område 3,
  Klangberget
 • Sandupptagning område 4,
  Björksätra - Örta - Hedgrind
 • Sandupptagning område 5,
  Norrsätra - Vallhov - Barrsätra

Har vi ännu inte kommit till din gata - oroa dig inte, vi är på väg.

Om du har ansvar för renhållning av gångbana utanför din fastighet så kan du passa på att sopa ut sanden i körbanan. Gör inte detta för tidig utan vänta tills vi är i ditt område.

Har du trädgrenar som hänger ut över gångbanan - se till att klipp ner dem så att vi kommer förbi med våra maskiner.

Här kan du läsa mer om fastighetsägarens ansvar för att renhållningen ska fungera. Länk till annan webbplats.

Vi sköter underhållet i de områden där kommunen är väghållare. I vissa områden, till exempel i Kungsgården, Åshammar, Järbo m.m, är det en privat vägförening och därmed den som ansvarar för sandupptagningen och sopningen. Därför behöver du vända dig till din vägförening för mer information om när sandupptagning sker i ditt område.

Senast uppdaterat