Logo

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bäversafari längs elledningarna

Ett viktigt arbete på Sandviken Energi handlar om att underhålla kring våra elledningar för att undvika avbrott.

Med hjälp av en helt ny sexhjuling tar vi oss fram i de mest otillgängliga skogar. Häng med ut på tur bland bävrar, älgskit och raserade skoterbroar!

Nu när sommaren är här passar vi på Sandviken Energi på att besiktiga våra viktiga leder som vi använder för att inspektera områdena kring våra elledningar.

Till vår hjälp har vi en alldeles ny sexhjuling med extra arbetsbelysning, flak för arbetsredskap och plats för två personer.

– Nu är det premiärtur på Beda, konstaterar Mats som styr sexhjulingen på dagens tur norr om Sandviken.

Han berättar att sexhjulingen fick sitt namn direkt ur kalendern.

– Vi plockade ut den på Beda-dagen och då får den heta Beda, säger han medan han säkert styr sexhjulingen ner i ett brant dike och vidare över stockar och stenar.

Ryggtavlan på en gulklädd man i förgrunden med skogen i bakgrunden

Mats Söderqvist kör sexhjulingen i otillgängliga skogsområden

Man syns i backspegel på sexhjuling medan han kör längs en grusväg i skogen.

Att underhålla kring elledningar är ett viktigt underhållsarbete.

Bäversafari i skogen

Dagens plan är att inspektera framkomligheten vid en del av en linjegata där en bäver skapat problem.

– Där bor han, han som ställt till med besvär för oss, säger Mats och pekar på en bäverhydda.

Intill hyddan och dammen som bävern dämt upp är marken översvämmad och träden har tappat färg och dött. Bävern har dessutom använt en skoterbro som är nödvändig för att kunna inspektera linjegatan vintertid.

– Jag noterar gps-punkterna och att vi behöver renovera bron och riva den här dammen, säger Mats och fortsätter,

– Vi har inte inspekterat skoterbroar på många år, så det är viktigt att vi gör det här arbetet nu.

En gps där karta över området syns hålls upp

Mats visar upp gps:en där han lägger in koordinater för var underhåll krävs.

Man backar på sexhuling i skogen intill en elledning.

Mats vänder säkert sexhjulingen intill elledningen vi är ute för att inspektera.

Bild på telefon där träd syns ligga över elledningen.

Mats visar bild på nedfallna träd som ligger över elledningen.

Underhåll viktigt för elleveransen

Tack vare vårt underhållsarbete, både genom att röja kring linjegator och säkra framkomligheten, tryggar vi våra elleveranser och minskar avbrotten på elnätet.

Förutom den nya sexhjulingen är också vår nya drönare ett viktigt verktyg för att våra drygt 20 000 elnätskunder ska få så få och korta strömavbrott som möjligt.

Läs mer om vårt elnät.

Bild på sexhjuling längs grusväg

Den alldeles nya sexhjulingen.

Bild på elledning med solen som lyser in i kameran.

Elledningen i motljus.

Man i varselkläder på en skoterbro i skogen.

Mats på den skoterbro bävern använt för att bygga sin damm.

Senast uppdaterat