Logo
André Tannemark, underhållsingenjör på Vatten, tvättar en av Sandviken Energis bilar på en biltvätt.

André Tannemark, underhållsingenjör på Vatten, tvättar en av Sandviken Energis bilar på en biltvätt.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gör rätt - åk till en biltvätt

I helgen, 25-26 april, är det Stora Biltvättarhelgen runt om i landet. Vi hoppas alla Sandvikenbor skippar fultvätten hemma på garageuppfarten och i stället gör ett miljövänligt val och åker till en biltvätt.

Biltvättar på gatan eller garageuppfarten förstör vår vattenmiljö. Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag och sjöar. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Tvätta inte bilen på gatan

Rengöringsmedel som används till biltvätt innehåller ofta lösningsmedel som skadar både människor och miljö. Vid biltvätten löses dessutom olja och tungmetaller från den smutsiga bilen ut i tvättvattnet.

När du tvättar bilen på gatan eller garageinfarten rinner vattnet ut i en dagvattenbrunn som oftast inte är ansluten till något reningsverk. Det förorenade tvättvattnet går då orenat ut i bäckar och åar och hamnar till sist i någon sjö eller i havet.

Tvätta på miljögodkända anläggningar

Tvätta istället din bil i en gör-det-själv-hall eller i en miljögodkänd automatisk biltvätt. Där kan man bättre ta om hand om det miljöfarliga tvättvattnet eftersom avloppet är kopplat till en oljeavskiljare. På dessa anläggningar finns sedan 1996 krav på ytterligare rening av tvättvattnet innan det leds vidare till det kommunala reningsverket.

Senast uppdaterat