Logo
Två medarbetare i skyddskläder fotas uppifrån inne i kraftvärmeverket.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Häng med på en säkerhetspromenad i vårt kraftvärmeverk

På Sandviken Energi ska alla kunna arbeta ett helt arbetsliv utan att ta skada, varken fysiskt eller psykiskt. Vi sätter våra kollegors säkerhet först och på kraftvärmeverket i Björksätra genomför vi därför "Safety walks" kontinuerligt.

– Jag går runt i verksamheten och pratar avslappnat med medarbetare och berättar att jag värnar om deras säkerhet, på så vis får vi många goda diskussioner och kan prata med varandra om säkerhetsrisker på ett bra sätt, säger Christian Johansen, produktionschef på kraftvärmeverket.

Just den här dagen är Christian och kollegan och driftchefen Linnea Nilsson ute och träffar både medarbetare och externa entreprenörer under lite lättsammare former. En "Safety walk" är varken en inspektion eller en skyddsrond, utan ett komplement till de ordinarie insatserna vi gör för att försäkra oss om att vi har en trygg och säker arbetsmiljö.

– Det är bara positiva miner när vi är ute på en "Safety walk", säger Christian och fortsätter,

– Medarbetare och entreprenörer får en möjlighet att ge oss input och berätta om de stött på några brister i säkerheten.

Två medarbetare i samtal inne i fabriken.

Christian Johansen pratar med en av de externa entreprenörerna kring hur han upplever Sandviken Energis säkerhetsarbete.

Två medarbetare iförda skyddsutrustning tittar nära på en telefon. Ytterligare en medarbetare syns i bakgrunden.

Att gå igenom arbeten och säkerhetsföreskrifter med externa entreprenörer är en viktig del i säkerhetsarbetet.

Säkerhetsglasögonen är alltid på i kraftvärmeverket

Under dagen för promenaden arbetar ett flertal externa entreprenörer med olika underhållsarbeten på kraftvärmeverket. Alla har redan koll på vilka säkerhetskrav som finns på verket men uppskattar att Christian och Linnea tar sig tid att kika förbi arbetet och på ett avslappnat sätt pratar om säkerheten.

– Hos er har vi gott om tid att hinna genomföra allt underhåll, man missar mycket när det bara ska gå snabbt, säger Erik Karlsson som arbetar med mekaniskt underhållsarbete.

– Ja, hellre att det tar lite längre tid och genomförs säkert, konstaterar Linnea Nilsson.

Inne i bränslehallen arbetar en annan entreprenör med att byta belysningen i taket. Ett arbete som alltså sker på flera meters höjd med hjälp av en skylift.

– Hur tänker du kring säkerheten, fungerar allt bra när du är här?, frågar Christian entreprenören som konstaterar att arbetet flyter på och att dagens största risk är att arbeta på så hög höjd.

Vyild över kraftvärmeverket med tre medarbetare i förgrunden som går mot kraftvärmeverket.

En safety walk är precis som det låter - en säkerhetspromenad där man kan snacka om högt och lågt.

Medarbetare med en ny ledlampa till bränslehallen i handen.

Linnea Nilsson visar upp en ny ledlampa som ska förbättra belysningen i bränslehallen.

Leende medarbetare med ett pappersformulär i handen tittar in i kameran.

Jörgen Jilka ansvarar för att samordna säkerheten för dagens externa entreprenörer i bränslehallen.

"Vi bryr oss om våra kollegor"

Efter dagens promenad och samtal med kollegor och externa entreprenörer är Christian och Linnea nöjda - mission accomplished.

– När vi lyfter att vi tittar på säkerheten för att vi bryr oss om våra kollegor får vi bra diskussioner och input och det är ju syftet – att vi ska kunna snacka om säkerhet på ett naturligt sätt, konstaterar de.

Senast uppdaterat