Logo

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Du som äger ett småhus som värms upp av el kan sedan den 3 juli 2023 ansöka om bidrag för energieffektivisering.

Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel om du ansluter dig till fjärrvärmenätet. Du kan också få bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma hus.

Hur mycket kan jag få?

Du kan maximalt få 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidrag ges inte om det utbetalade beloppet understiger 10 000 kronor. Det innebär att för att få stöd måste sökanden ha utfört åtgärder för minst 20 000 kronor. Bidraget kan sökas vid högst två tillfällen, en gång för värmesystemsåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder.

Villkor

För att få ta del av bidraget behöver ett antal förutsättningar vara uppfyllda. Det handlar om ägande, småhusets uppvärmning före genomförd åtgärd, krav på utförare, datum för införskaffande av material samt vilka utrymmen som åtgärderna kan omfatta. Läs mer om villkoren på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Hur ansöker jag?

Du gör din ansökan via Boverkets e-tjänst Länk till annan webbplats. för bidrag och stöd sedan den 3 juli. Handlingar som ska bifogas till din ansökan kan laddas upp digitalt. När du har skickat in din ansökan kan du följa ansökan, göra kompletteringar och begära utbetalning. Det är länsstyrelsen i repsektive län som handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och svarar på frågor om bidraget.

Bor du i Sandviken, Storvik eller Järbo och vill ansluta till fjärrvärme?

Vi erbjuder fjärrvärme i stora delar av Sandviken samt Storvik och Järbo. Är du intresserad av att ansluta ditt hus till fjärrvärme är du välkommen att läsa mer om fjärrvärme och fylla i din intresseanmälan eller kontakta vår Kundservice som kan hjälpa dig att ta emot din intresseanmälan.

Senast uppdaterat