Logo

Planer för vatten och avlopp

Sandvikens kommuns invånare ska ha tillgång till dricksvatten och avloppshantering av god kvalitet till en rimlig kostnad, och kommunens VA-planering är avgörande för att klara såväl dagens som framtidens krav och utmaningar. Kommunens planer för vatten och avlopp tydliggör och samlar kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering.

Användningsrätt enligt följesedel inköpt av Sandvikens kommun,bild får ej vidareförsäljas utan fotografens medgivande.

Vattentjänstplan

En ny vattentjänstplan för Sandvikens kommun har antagits i Kommunfullmäktige den 10 juni 2024. Vattentjänstplanen visar hur vi ska se till att alla får tillgång till rent vatten och bra avloppstjänster på lång sikt. Den förklarar också vilka åtgärder vi måste ta, för att våra vatten- och avloppssystem ska fungera och klara av skyfall.

Vattentjänstplan - Sandvikens kommun Länk till annan webbplats.

 

Vatten- och avloppsplan (VA-plan)

Sandvikens kommun har en VA-plan antagen år 2019. VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, både inom och utanför verksamhetsområden för allmänt VA. Den omfattar även en plan för enskild VA-försörjning. I och med att vattentjänstplanen fastställs blir de delar som berör utbyggnadsområdena inaktuella. VA-planen kommer att behöva ses över.

VA-plan - Sandvikens kommun Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterat